Unimotor hd - Servomotor do provozu s dynamickou zátěží

Je určen pro aplikace s vysokou dynamikou, které vyžaduji rychlé akcelerace a decelerace

Unimotor hd

Servomotory

0,72 Nm až 85,0 Nm (špičková hodnota 255,0 Nm)
Velikost 060 až 190

Vysoce dynamický bezkomutátorový střídavý servomotor

Unimotor HD je řada vysoce dynamických bezkomutátorových střídavých servomotorů navržených pro použití v pulzních aplikacích, vyžadujících prudké zrychlování a zpomalování. Motory jsou k dispozici ve velikostech od 060 do 190.

Řada servo řešení

Dokonalá kombinace funkcí pro konkrétní aplikaci, vyvinutá do jediného řešení

Pro aplikace řízení točivého momentu
Unimotor hd je navržen na základě osvědčeného vývojového procesu, který upřednostňuje inovace a spolehlivost. Tento proces vedl ke skvělé reputaci na trhu, a to jak z hlediska výkonu, tak i z hlediska kvality.

Sladěné kombinace motoru a měniče
Měniče a motory od společnosti Control Techniques jsou navrženy tak, aby fungovaly jako optimalizovaný systém.  Unimotor hd je ideálním partnerem pro frekvenční měniče Digitax a Unidrive.

Přesnost a rozlišení podle požadavků vaší aplikace
 • Výběr správného zpětnovazebního zařízení pro vaši aplikaci je rozhodující pro dosažení optimálního výsledku.  Unimotor hd má řadu možností zpětné vazby, které nabízejí různé úrovně přesnosti a rozlišení pro většinu aplikací:
 • Resolver: robustní konstrukce vhodná pro extrémní aplikace a podmínky (nižší přesnost, střední rozlišovací schopnost)
 • Inkrementální enkodér: pro nákladově citlivé aplikace (nižší přesnost, střední rozlišení)
 • Indukční, SinCos/absolutní: střední přesnost, vysoké rozlišení
 • Optický/SinCos/absolutní: vysoká přesnost, vysoké rozlišení
 • Podpora protokolu EnDat
 • Možnost bezpečnostního enkodéru pro splnění bezpečnostní kategorie SIL 3
 
Nejlepší kombinace motorů a frekvenčních měničů
Control Techniques nabízí kombinace měničů a motorů, které představují optimalizovaný systém z hlediska dimenzování, výkonu, nákladů a snadnosti používání. Motory Unimotor HD jsou vybavené enkodéry Sin Cos nebo absolutními enkodéry s vysokým rozlišením a již během výrobního procesu jsou do nich načteny údaje „elektronického štítku“ motoru. Tato data mohou být přečtena kterýmkoli z našich servoměničů a použita k automatické optimalizaci nastavení pohonu. Tato funkce zjednodušuje uvedení do provozu a údržbu, zajišťuje konzistentní chování a šetří čas.

 • Features

  Compact servo motor

  • Unimotor hd provides an exceptionally compact, low inertia solution for applications where very high torque is required during rapid acceleration and deceleration profiles.

  High torque

  • The Unimotor hd torque profile is matched to Digitax ST servo drives, providing up to 300% peak overload for maximum dynamic performance.
 • Specifications

  Unimotor is suitable for a wide range of industrial applications, due to its extensive features

  • Torque range: 0.72Nm to 85.0Nm (255.0Nm peak)
  • High torque to inertia ratio for high dynamic performance
  • Compact but powerful
  •  High energy dissipation brakes
  • IP65 conformance: sealed against water spray and dust when mounted and connected
  • Segmented stator design
  • World class performance
  • Supported by rigorous testing for performance and reliability
  • Winding to suit 400V and 220V
  • Rated speeds include 2000rpm, 3000rpm, 4000rpm and 6000rpm
  • Larger shafts to increase torsional rigidity

  Conformance and standards

  • RoHS Compliant
  • CE certified
  • Certified BS EN ISO 9001:2000
  • Control Techniques two year plus warranty 

  Unimotor hd Frame Sizes

   

   

  FRAME SIZES

  55

  67

  89

  115

  142

  190

  Rated
  Torque
  (Nm)

  0.72 - 1.65 1.45 - 3.70 3.20 - 8.00 10.20 - 18.80 25.0 - 38.0 22.0 - 85.0
  Peak
  Torque
  (Nm)
  2.88 - 6.60 4.35 - 11.10 9.60 - 24.00 30.60 - 56.40 74.9 - 114.0 156.0 - 255.0

   

 • Options

  Accuracy and resolution

  Unimotor hd has a range of feedback options that offer different levels of accuracy and resolution to suit most applications:

  • Resolver: robust for extreme applications and conditions - low accuracy, medium resolution
  • Incremental encoder: high accuracy, medium resolution
  • Inductive Absolute: medium accuracy, medium resolution, single turn and multi-turn
  • Optical SinCos/Absolute: high accuracy, high resolution, single turn and multi-turn
  • Hiperface (SICK) and EnDAT (Heidenhain) protocols supported

   

 • Downloads
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More