Napędy i silniki serwo

Napędy i silniki serwo

Produkty serwo firmy Control Techniques charakteryzują się wysoką wydajnością, w połączeniu z maksymalną elastycznością. Napędy można łączyć z szeroką gamą sterowników ruchu poprzez I/O lub dedykowane sieci komunikacyjne, takie jak SERCOS czy EtherCAT, bądź też sterować pracą systemu automatyki za pomocą sterowników wbudowanych w napęd.


W celu optymalizacji wydajności nasze napędy i silniki serwo zostały podzielone na grupy pod kątem wymaganego w danej aplikacji rodzaju pracy.

  • Praca pulsowa – Wysoce dynamiczne aplikacje, wymagające szybkich przyspieszeń i hamowań. Przykładami są aplikacje podnieś-i-przenieś, latająca piła i inne maszyny do cięcia z ustaloną długością. Aplikacje te charakteryzują się wysokimi wartościami szczytowymi prądu (np. 300% przeciążenia) oraz umiarkowaną wartością skuteczną momentu.
  • Praca ciągła – Wysoka precyzja pracy przez dłuższy okres czasu, wymagająca niższych wartości przyspieszeń i hamowań. Przykładami są aplikacje drukarskie, nawijarkowe i etykietujące. Aplikacje te charakteryzują się umiarkowanymi wartościami szczytowymi oraz wysokimi wartościami skutecznymi momentu.

Unidrive M700

Learn More
Unimotor fm

Serwosilnik do pracy ciągłej

Learn More
Unimotor fm Fan Blown

Wysokowydajny serwosilnik

Learn More
Unimotor hd

Pulse duty servo motor

Learn More
Unidrive SP w trybie serwo

Wysoce wydajny serwonapęd dla aplikacji o pracy ciągłej

Learn More

Servosilnik

Unimotor fm

Serwosilnik do pracy ciągłej

Learn More
Unimotor fm Fan Blown

Wysokowydajny serwosilnik

Learn More
Unimotor hd

Pulse duty servo motor

Learn More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More