Konserwacja z poszanowaniem środowiska

Konserwacja z poszanowaniem środowiska

Karta zobowiązania do konserwacji z poszanowaniem środowiska

Podstawowe zobowiązanie firmy Leroy-Somer i jej 140 partnerów serwisowych: karta „Konserwacja z poszanowaniem środowiska” gwarantuje utrzymanie sprawności napędu po naprawie i obiecuje użytkownikowi oferowanie najlepszych rozwiązań w zakresie niskiego zużycia energii. Wszystkie te usługi są zgodne z „dobrymi praktykami środowiskowymi”.

Wykonywanie napraw bez strat sprawności

Podpisując tę kartę, każdy ośrodek serwisowy Leroy-Somer zobowiązuje się do utrzymywania wysokiego poziomu jakości podczas konserwacji silników elektrycznych, niezależnie od tego czy jest to zwykła regeneracja czy przewinięcie, tak aby uniknąć pogorszenia ich sprawności.

Ośrodek serwisowy opiera się na wytycznych dotyczących dobrych praktyk, „Skuteczne naprawy elektrycznych maszyn wirujących”, opracowanych przez działy techniczne firmy Leroy-Somer. Wytyczne te obejmują wszystkie etapy konserwacji silników, określając szczegółowo charakterystyki techniczne — mechaniczne (kontrola geometrii, wymiarów i wyważenia) oraz elektryczne (przewinięcie, impregnacja, próba wysokiego napięcia itp.) — wymagające sprawdzenia i potwierdzenia. Podkreślają one również znaczenie szkoleń zawodowych oraz stosowania oryginalnych części zamiennych od producenta. Niestosowanie się do tych zaleceń stanowi poważną przyczynę zmian charakterystyk sprawności i powoduje wzrost zużycia energii elektrycznej.

Promowanie rozwiązań o "wysokiej efektywności energetycznej"

Ośrodek serwisowy zobowiązuje się do promowania dla każdego napędu rozwiązań o „wysokiej efektywności energetycznej”, które zapewniają wysoki potencjał oszczędności energii i szybki zwrot z inwestycji dla użytkownika końcowego, niezależnie czy dotyczy to napędów o stałej czy o zmiennej prędkości, bądź nowych technologii, takich jak napędy synchroniczne z magnesem trwałym.

Ochrona środowiska

Firma Leroy-Somer opracowała również „wytyczne dotyczące dobrych praktyk środowiskowych” dla ośrodków serwisowych. Wytyczne te określają wszystkie środki ostrożności, jakie należy stosować w celu uniknięcia zanieczyszczenia w warsztatach naprawczych. Dotyczy to zarządzania ściekami, przechowywania środków zanieczyszczających, monitorowania emisji do atmosfery i gospodarki odpadami.
Strona wykorzystuje pliki cookie, by zapewnić odwiedzającym maksymalny komfort korzystania z jej zasobów. Dowiedz się więcej