Řešení solárních čerpadel od control techniques pro udržitelné a vysoce účinné hospodaření s vodou

JAN 16, 2024

Společnost Control Techniques, průkopník v oblasti inovativních řešení v energetice, oznamuje uvedení nového řešení pro solární čerpadla. 

S rostoucím počtem obyvatel roste i naše potřeba energie.  Vzhledem k tomu, že 20 % veškeré celosvětové spotřeby elektrické energie připadá na čerpací systémy, nebyla důležitost nepřetržitých a energeticky účinných řešení čerpání nikdy tak vysoká. Řešení solárních čerpadel vyvinuté společností Control Techniques poskytuje nejen nákladově efektivní a škálovatelný přístup, ale přináší také snížení provozních nákladů, lepší dostupnost a vyšší udržitelnost díky využití místně vyráběné obnovitelné energie pro provoz čerpadel.

Vezměme si jako příklad zavlažování - solární čerpací zařízení Control Techniques reaguje na tyto naléhavé problémy tím, že využívá sluneční energii k dopravě vody tam, kam je třeba, bez ohledu na energetickou infrastrukturu, dostupnost a související náklady. Poskytuje spolehlivou a ekologickou alternativu pro čerpací systémy ve vzdálených a náročných prostředích. Tím se výrazně snižuje uhlíková stopa spojená s tradičními elektrickými čerpadly a dříve nedostupná místa se mění na oblasti, kam lze dopravovat vodu pro účely čištění nebo zavlažování. 

Pokud výhody rozdělíme, zákazníci mají nyní možnost efektivního provozu, ať už v dosahu napájecí sítě nebo mimo ni. Po nastavení lze měnič nakonfigurovat tak, aby se v době bez denního světla automaticky připojil k rozvodné síti, nebo jako „hybridní“ systém, který kombinuje solární napájení s napájením ze sítě, aby se dosáhlo maximálního přínosu investice do solárního zdroje bez ovlivnění výkonu. Díky rychlé návratnosti investice je toto ekologické řešení, které nezatěžuje životní prostředí a nezpůsobuje hluk, cestou vpřed. 

Výsledkem je spolehlivý a nepřetržitý provoz čerpadla, ať již je napájení solární, síťové nebo hybridní. Plné řízení systému zajišťují funkce, jako je regulační smyčka stejnosměrného meziobvodu, řízení dle maximálního výkonu (MPPT) a funkce start/stop při nízkém osvětlení. Řešení solárních čerpadel navíc dokáže řídit nejúčinnější dostupné motory, které splňují úroveň účinnosti IE5, jako je například hybridní motor s permanentními magnety Nidec Leroy Somer Dyneo+. Díky tomu všemu je řešení solárních čerpadel pro zákazníky nejlepší volbou, jak ušetřit peníze a ochránit součásti systému.

Vhodné měniče pro solární čerpadla

Měnič pro všeobecné použití Commander C nabízí velmi rychlé uvedení do provozu a flexibilní možnosti připojení, spojuje účinnost a spolehlivost a nabízí optimální vlastnosti pro aplikace solárních čerpadel.

Vysoce výkonný měnič Unidrive M600 umožňuje zákazníkům dosáhnout maximální regulace průtoku pomocí pokročilých algoritmů řízení motoru se zaměřením na flexibilitu vodního hospodářství. Je navržen tak, aby zlepšil ve všech aplikacích energetickou účinnost až na 98 % tím, že minimalizuje ztráty při převodu energie. Všechny měniče Unidrive M600 splňují bezpečnostní normy díky přímé integraci s bezpečnostním systémem.

Aby byla zajištěna ochrana systémů, předešlo se prostojům a náklady na údržbu v místě instalace se snížily na minimum, zahrnují vestavěné funkce řešení solárních čerpadel řízený nárůst tlaku při plnění potrubí, prevenci chodu čerpadla nasucho, ochranu proti chodu čerpadla bez průtoku a kontrolu naplnění nádrže / suché studny, čisticí cykly pro vyčištění oběžného kola čerpadla, aby se zabránilo jeho ucpání, a režim spánku pro další minimalizaci spotřeby energie. 

Ať už se nacházíte kdekoli na světě, můžete se spolehnout na společnost Control Techniques v oblasti podrobné analýzy procesů a řízení čerpadel, servisních balíčků, podpory při podávání nabídek na projekty, pomoci při plnění předpisů týkajících se elektromagnetické kompatibility, řešení problémů s harmonickým rušením napájení, podpůrných nástrojů pro výpočet úrovní rušení a místní výroby a dodávek specializovaných produktů a řešení. 

 

Solární čerpadla      Solární čerpadla praktické případy

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More