Servoměniče a motory

Servoměniče a motory

Servopohony Control Techniques nabízejí vysokou užitnou hodnotu kombinovanou s maximální flexibilitou. Měniče mohou být připojeny k širokému rozsahu polohových regulátorů a to prostřednictvím vstupů a výstupů nebo prsotřednictvím jednoúčelových komunikačních sítí jako např.

EtherCAT nebo alternativně přebírají řízení automatizačních systémů pomocí svého integrovaného polohového regulátoru.

Pro optimalizování užitných vlastností jsme servoměniče a motory rozdělilli podle druhu zatížení aplikace:

  • Aplikace s pulzním, vysoce dynamickým zatížením vyžadují velice rychlou akceleraci a deceleraci. Např. manipulátory, letmé nůžky a jiné řezací stroje. Tyto aplikace jsou charakteristické požadavkem na vysokou špičkovu přetížitelnost (např. 300%), přičemž požadavek na efektivní hodnotu momentu (výstupní proud měniče) je nižší.
  • Aplikace s delší dobou trvání pracovního cyklu a nepříliš dynamickým zatížením nevyžadují, tak krátké doby akcelerace a decelerace. Např. tiskařské stroje, navíječe a odvíječe, etiketování. Tyto aplikace jsou charakteristické požadavkem na vysokou efektivní hodnotu momentu (výstupní proud měniče), přičemž požadavek na špičkovou přetížitelnost je nižší.
Digitax HD M750 Ethernet

Learn More
Digitax HD M751 Base

Learn More
Digitax HD M753 EtherCAT

Learn More
Digitax HD M754 MCi

Servoměnič a řídicí jednotka v jednom

Learn More
Servo souprava Digitax SF

Snadno použitelná servo řešení malého výkonu

Learn More
Unidrive M700 Servo

Learn More
Unimotor hd

Je určen pro aplikace s vysokou dynamikou, které vyžaduji rychlé...

Learn More
Unimotor fm

Learn More
Unimotor fm Fan Blown

High output servo motor

Learn More

AC Servo Motors

Unimotor hd

Je určen pro aplikace s vysokou dynamikou, které vyžaduji rychlé...

Learn More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More