Mentor MP
25 A až 7400 A - dvou nebo čtyřkvadrantové řízení (rekuperační)
24 V - 480 V | 500 V - 575 V | 500 V - 690 V
 • Přehled
 • Technické údaje
 • Doplňky
 • Ke stažení

Vyšší výkon a spolehlivost motoru

Jsme světová jednička v technice stejnosměrných měničů a naše inovativní výrobky se používají v těch nejnáročnějších aplikacích, které vyžadují výkonnost, spolehlivost a energetickou účinnost.

Mentor MP zahrnuje řídicí platformu přední světové technologie inteligentních střídavých měničů, a je tak nejpokročilejším dostupným stejnosměrným měničem. Díky optimálnímu výkonu a flexibilním možnostem propojení se systémem umožňuje měnič Mentor MP maximalizovat výkon motoru a zvýšit spolehlivost systému. Propojte Mentor a moderní řídicí zařízení digitálně pomocí sítí Ethernet a průmyslových sběrnic.

Dokonalý univerzální měnič

Výhody

Snadné nastavení a uvedení do provozu

Kvalitnější řízení buzení motoru pomocí standardně vestavěného regulátoru buzení. Vylepšené řízení buzení pomocí FXMP25. FXMP25 lze ovládat digitálně pomocí standardního připojení RJ45, což umožňuje nastavení pomocí standardních parametrů měniče. Vylepšená konstrukce systému. Ventilátory chladiče jsou inteligentně řízeny a spouští se pouze v případě potřeby, což zvyšuje spolehlivost a snižuje nároky na údržbu. Rychlé a snadné nastavení, které lze provádět pomocí volitelných odnímatelných ovládacích panelů. 

Inteligence měniče a systémová integrace

Mentor MP má vestavěný regulátor, programovatelný pomocí SyPTLite. Vytvořte si řešení na míru pro aplikační moduly pomocí SyPTPro. SyPTPro je plně vybavené vývojové prostředí pro automatizaci, které lze použít pro vývoj řešení na míru pro aplikaci s jedním nebo více měniči.

Vytvořte inteligentní síťový systém pomocí CTNet. Jedná se o vysokorychlostní deterministickou síť mezi měniči, která propojuje měniče, SCADA a I/O do inteligentního síťového systému, přičemž SyPTPro řídí programování i komunikaci.

Flexibilita komunikace zařízení 

Volitelné moduly pro všechny běžné průmyslové sběrnicové sítě, jako je Ethernet IP a ProfiNet.  K dispozici jsou také servové sítě, například Ethercat.

SM-Applications a CTNet umožňují konstruktérům strojů navrhnout jednoduchou bránu, ke které se zákazníci mohou připojit pomocí preferovaného sběrnicového nebo ethernetového rozhraní. Toto řešení zlepšuje výkon stroje, zjednodušuje řešení dle zákaznických specifikací pro různé sběrnicové komunikace a pomáhá chránit vaše duševní vlastnictví.

 

Vlastnosti

Flexibilní integrace systému

Mentor MP je moderní stejnosměrný měnič, který se opírá o stávající technologii měničů kmitočtu společnosti Control Techniques, to znamená, že Mentor MP dědí flexibilitu integrace systému, jako např.:

 • Tři patice volitelných modulů pro automatickou regulaci, vstupy/výstupy, zpětnovazební zařízení a komunikace
 • Smartcard na ukládání PLC programů a parametrů
 • Softwarové nástroje na snadnou konfiguraci a monitorování

 

Technologii pro spolehlivost a výkonnost

Mentor MP dělá další krok vpřed na poli výkonnosti, robustnosti a spolehlivosti:

 • Vysoce výkonné řízení motoru:
  • 32bitový mikroprocesor
  • Čas vzorkování proudu 35 μs
  • Aktualizace regulátoru otáček a ramp 250 μs
  • Vlastnosti automatického nastavení pro kotvu, smyčky budícího proudu a otáčkovou smyčku
 • Galvanické oddělení mezi výkonovým a řídicími obvody chrání řídicí obvody a ostatní zařízení připojená k měniči před vysokým napětím na výkonovém obvodu. Tato vlastnost je u stejnosměrných měničů jedinečná a je chráněna patentovou přihláškou
 • Ochranný systém proti nevyhovujícímu průmyslovému napájení a bleskům
 • Integrovaná ochrana měniče a motoru proti:
  • Nadproudu
  • Nadměrné teplotě
  • Ztrátě fáze
  • SCR/Teplotě tyristorového spoje
  • Ztrátě zpětné vazby
  • Ztrátě buzení
  • Přerušenému okruhu kotvy

   

Flexibilní regulace budícího proudu

Interní regulátor budícího proudu s inteligentním odbuzováním znamená, že 90 % aplikací nevyžaduje žádný přídavný externí regulátor:

 • Integrovaná regulace budícího proudu u typové velikosti 1 až 8A
 • Integrovaná regulace budícího proudu u typové velikosti 2 až 20A
 • Regulace toku na zvýšení výkonu otevřené smyčky
 • Externí regulátor budícího proudu FXMP25 do 25 A

 

Snadná modernizace

Mentor MP je konstruován tak,aby byl snadnou modernizací jednotky Mentor II. Má stejné fyzické rozměry a uspořádání výkonových připojení. Jsou vyvinuty softwarové nástroje na snadný přechod na novou platformu.

 

Software

Uvedení do provozu a monitorovací software

CTSoft - Nástroj pro konfiguraci menicu Control Techniques
CTSoft je nástroj pro konfiguraci menicu Control Techniques sloužící k jejich uvedení do provozu, optimalizaci a monitorování

CTScope - Softwarový osciloskop pracující v reálném case
CTScope je softwarový osciloskop pracující v reálném case s úplnou paletou funkcí na zobrazení a analýzu hodnot, které se zpracovávají v menici

Software na programování automatizacních a polohových úloh

SyPTPro - Sada programovacích systémových nástroju pro automatizacní systémy menice
SyPTPro poskytuje plne vybavené programovací prostredí pro PLC s polohovacími funkcemi na deskách strídavých, stejnosmerných i servo menicu Control Techniques

SyPTLite - Rychlý editor uživatelských programu pro menice spolecnosti Control Techniques
SYPTLite je editor liniových schémat, který umožnuje uživatelum vývoj jednoduchých programu pro menice spolecnosti Control Techniques a pro jejich volitelné moduly 

Propojovací software

CTOPCServer - Server, který je v souladu s OPC
CTOPCServer je server, který je v souladu s OPC a slouží jako rozhraní mezi softwarem na vašem vlastním PC a softwarem Control Techniques
 • Modely dostupné pro dvou- nebo čtyřkvadrantový (rekuperační) provoz
 • 25 A až 7400 A, 24 V - 480 V / 500 V - 575 V / 500 V - 690 V
 • Volitelný LED displej s vysokým jasem nebo vícejazyčná klávesnice LCD, jednoduchá konfigurace s prostým textem
 • Modulární paralelní připojení na provoz motoru vyššího výkonu
 • 12/24-pulzní provoz na minimalizaci harmonických složek
 • Ochrana IP20 (NEMA 1) pro velikost 1, IP10 (otevřený rám) pro velikost 2A a 2B, a IP00 (otevřený rám) pro velikost 2C a 2D ke snadné nízkonákladové instalaci
 • Integrovaná ochrana měniče a motoru proti:
  • Nadproudu
  • Nadměrné teplotě
  • Ztrátě fáze
  • SCR/Teplotě tyristorového spoje
  • Ztrátě zpětné vazby
  • Ztrátě buzení
  • Přerušenému okruhu kotvy
 • Interní regulátor budícího proudu s inteligentním odbuzováním znamená, že u 90 % aplikací není zapotřebí žádný externí regulátor
  • Typová velikost 1 až 8A
  • Typová velikost 2 až 20A
  • Regulace toku ke zvýšení výkonu otevřené smyčky
 • Volitelný externí regulátor budícího proudu FXMP25 pro budící proud až do 25 A
  • Digitální propojení pro regulátor budícího proudu z jednotky Mentor MP nebo Mentor II
  • Samostatný režim digitálního řízení pro jednoduché aplikace
  • Regulace toku na zvýšení výkonu otevřené smyčky
  • Inteligentní odbuzování
  • Nucené buzení - pro vysoce dynamickou reverzaci stroje
  • Reverzace buzení - malá dynamika reverzace stroje pomocí dvoukvadrantového hlavního zásobníku
 • Mentor MP má režim ovládání buzení pro buzení vyžadující hodnoty nad 25 A
 • Sériový port na komunikaci s Modbus RTU a PC
 • 3 univerzální patice volitelného modulu, což umožňuje jednotce Mentor MP využívat řešení vyvinutých pro špičkovou technologii měničů kmitočtu Control Techniques.

Každá patice pro volitelný modul může obsahovat:

 • Vysoce výkonné PLC s polohovacími funkcemi
 • Komunikace Ethernet a Fieldbus
 • Propojení na další zpětnovazební zařízení
 • Přídavné vstupy/výstupy
 • Galvanicky oddělené ovládací prvky
 • Smartcard pro zálohování a kopírování parametrů měniče umožňující rychlou instalaci a údržbu
 • Integrované PLC jako standard
 • Standardní funkce softwaru pro snadnou instalaci
  • Řídící jednotku PID
  • Potenciometr s motorem
  • Digitální uzamčení (Podřízený provoz z hlavního enkodéru)
 • Řízení v otevřené smyčce využívající progresívního zpracování odhadovaných otáček na základě napětí kotvy a zpětné vazby toku buzení
 • Řízení v uzavřené smyčce pomocí
  • Zpětné vazby otáčkoměru na připojení k tradičnímu stejnosměrnému motoru
  • Zpětné vazby inkrementálního enkodéru pro lepší přesnost a řízení polohy
  • Volitelná propojení se SinCos, SSI, Hiperface a EnDAT pro vysoce výkonné aplikace
 • Strategie vysoce výkonného řízení
  • 32bitový mikroprocesor
  • Čas vzorkování proudu 35 μs
  • Aktualizace regulátoru otáček a ramp 250 μs
  • Vlastnosti automatického nastavení pro kotvu, smyčky budícího proudu a otáčkovou smyčku

Jmenovité hodnoty proudu

Jmenovité výkony pro konfigurace 480 V, 575 V a 690 V jsou uvedeny v následujícím.

Uvedené jmenovité hodnoty stálého proudu jsou pro maximální teplotu okolí 40 °C (104 °F) a nadmořskou výšku 1 000 m (3 300 stop). Při provozu za vyšších teplot nebo ve vyšších nadmořských výškách je nezbytné snížení jmenovité hodnoty. Přetížení 150 % po dobu 30 vteřin je k dispozici při teplotě okolí 40 °C (104 °F) až do maximálního počtu 10 opakování za hodinu.


Jmenovité hodnoty 230 V

MODEL

STŘÍDAVÝ VSTUPNÍ PROUD

STEJNOSMĚRNÝ VÝSTUPNÍ PROUD

TYPICKÝ VÝKON MOTORU

STÁLÝ

STÁLÝ

150% PŘETÍŽENÍ

PŘI 240 V ss.
@

A

A

A

hp

MP25A4(R)

22

25

37.5

5

MP45A4(R)

40

45

67.5

10

MP75A4(R)

67

75

112.5

20

MP105A4(R)

94

105

157.5

30

MP155A4(R)

139

155

232.5

40

MP210A4(R)

188

210

315

60

MP350A4(R)

313

350

525

100

MP420A4(R)

376

420

630

125

MP550A4(R)

492

550

825

150

MP700A4(R)

626

700

1050

200

MP825A4(R)

738

825

1237.5

225

MP900A4(R)

805

900

1350

250

MP1200A4(R)

1073

1200

1800

350

MP1850A4(R)

1655

1850

2775

550

Jmenovité hodnoty 480 V

MODEL

STŘÍDAVÝ VSTUPNÍ PROUD

STEJNOSMĚRNÝ VÝSTUPNÍ PROUD

TYPICKÝ VÝKON MOTORU

STÁLÝ

STÁLÝ

150% PŘETÍŽENÍ

@ při 400 V ss.

@ při 500 V ss./strong>

A

A

A

kW

hp

MP25A4(R)

22

25

37.5

9

15

MP45A4(R)

40

45

67.5

15

27

MP75A4(R)

67

75

112.5

27

45

MP105A4(R)

94

105

157.5

37.5

60

MP155A4(R)

139

155

232.5

56

90

MP210A4(R)

188

210

315

75

125

MP350A4(R)

313

350

525

125

200

MP420A4(R)

376

420

630

150

250

MP550A4(R)

492

550

825

200

300

MP700A4(R)

626

700

1050

250

400

MP825A4(R)

738

825

1237.5

300

500

MP900A4(R)

805

900

1350

340

550

MP1200A4(R)

1073

1200

1800

450

750

MP1850A4(R)

1655

1850

2775

700

1150

Jmenovité hodnoty 575 V

MODEL

STŘÍDAVÝ VSTUPNÍ PROUD

STEJNOSMĚRNÝ VÝSTUPNÍ PROUD

TYPICKÝ VÝKON MOTORU

 

STÁLÝ

CONTINUOUS

150% OVERLOAD


@ 630 Vdc


@ 600
Vdc

A

A

A

kW

hp

MP25A5(R)

22

25

37.5

14

15

MP45A5(R)

40

45

67.5

25

30

MP75A5(R)

67

75

112.5

42

50

MP105A5(R)

94

105

157.5

58

75

MP155A5(R)

139

155

232.5

88

100

MP210A5(R)

188

210

315

120

150

MP350A5(R)

313

350

525

195

250

MP470A5(R)

420

470*

705

265

350

MP700A5(R)

626

700

1050

395

500

MP825A5(R)

738

825*

1237.5

465

600

MP1200A5(R)

1073

1200

1800

680

900

MP1850A5(R)

1655

1850

2775

1045

1400

*Pro tuto jmenovitou hodnotu je při 575 V doba přetížení 150 % rovna 20 vteřinám při 40 °C a 30 vteřinám při 35 °C

Jmenovité hodnoty 690 V

MODEL

STŘÍDAVÝ VSTUPNÍ PROUD

STEJNOSMĚRNÝ VÝSTUPNÍ PROUD

TYPICKÝ VÝKON MOTORU

STÁLÝ

STÁLÝ

150% PŘETÍŽENÍ

 

při 760 V ss.

 

při 700 V ss.

A

A

A

kW

hp

MP350A6(R)

313

350

525

240

300

MP470A6(R)

420

470*

705

320

400

MP700A6(R)

626

700

1050

480

600

MP825A6(R)

738

825*

1237.5

650

700

MP1200A6(R)

1073

1200

1800

850

1000

MP1850A6(R)

1655

1850

2775

1300

1600

*Pro tuto jmenovitou hodnotu je při 690 V doba přetížení 150 % rovna 20 vteřinám při 40 °C a 30 vteřinám při 35 °C

Vstupy a výstupy

FUNKCE

MNOŽSTVÍ

VÝCHOZÍ VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ FUNKCE

JMENOVITÁ HODNOTA

Analogový vstup 1

1

Referenční otáčky 1

10V±

Analogový vstup 2

1

Referenční otáčky 2

± 10 V (výchozí hodnota), 0-20 mA nebo 4-20 mA

Analogový vstup 3

1

Termistor motoru

± 10 V, 0-20 mA, 4-20 mA nebo vstup termistoru motoru (výchozí hodnota)

Analogový výstup

2

Výstup otáčkové zpětné vazby

Výstup proudové zpětné vazby

± 10 V (výchozí hodnota), 0-20 mA nebo 4-20 mA

Digitální vstup

3

Vstup reverzace chodu

Volby místní/dálkový

Vstup Jog (krokování) vpřed

+24V

Digitální vstup / výstup

3

Při výstupu otáček

Resetovací vstup

Vstup chodu vpřed

+24V

Relé

2

OK indikátor měniče

Rozpínací

Odblokování měniče

1

Odblokování měniče

+24V

Externí vstup +24 V

1

Externí napájení 24 V

+24V


Soulad

 • Vlhkost při 40 °C (104 °F) maximálně 95 % (nekondenzující)
 • Teplota okolí -15 °C až +40 °C (5 °F až +104 °F), 55 °C (131 °F) se snížením jmenovitých hodnot
 • Nadmořská výška: 0 až 3000 m (9 900 stop), snížení 1 % na 100 m v rozmezí 1000 m (3 300 stop) až 3000 m (9 900 stop)
 • Vibrace: testovány v souladu s normou IEC 60068-2-64
 • Mechanické rázy testovány v souladu s normou IEC 60068-2-29
 • Skladovací teplota -40 °C až +70 °C (-40 °F až +158 °F)
 • Elektromagnetická odolnost je v souladu s normami EN 61800-3 a EN 61000-6-2
 • Vrubová odolnost podle IEC60146-1-1 třídy A
 • IEC 61800-5-1 Bezpečnost elektrických zařízení
 • IEC 61131-2 I/O
 • EN 60529 - Ochrana před vnikáním (tekutiny)
 • UL508C
 • EN 61000-6-4 EMC - s volitelnými filtry EMC
 • V souladu s RoHS

MODEL

RÁM

PROUD KOTVY

(A)*

BUDÍCÍ

PROUD (A)

CELKOVÝ ROZMĚR

KVADRANTY PROVOZU

480V

EN / IEC

cULus

 

575V

EN / IEC

cULus to 600V

690V

EN / IEC

(W)
Width

(H)
Height

Depth
(D)

MP25A4(R)

MP25A5(R)

 

 

1A

 

*25

8

293mm (11.54in)

444mm (17.48in)

 

222mm (8.74in)

 

 

2 and 4

 

MP45A4(R)

MP45A5(R)

 

*45

MP75A4(R)

MP75A5(R)

 

*75

MP105A4(R)

MP105A5(R)

 

1B

*105

293mm (11.54in)

444mm (17.48in)

 

251mm (9.88in)

 

 

2 and 4

 

MP155A4(R)

MP155A5(R)

 

*155

MP210A4(R)

MP210A5(R)

 

*210

MP350A4(R)

MP350A5(R)

MP350A6(R)

2A

 

*350

20

495mm (19.49in)

640mm (25.20in)

 

301mm (11.85in)

 

 

2 and 4

 

MP420A4(R)

 

 

*420

 

MP470A5(R)

MP470A6(R)

470**

MP550A4(R)

 

 

*550

MP700A4(R)

MP700A5(R)

MP700A6(R)

 

2B

 

*700

495mm (19.49in)

640mm (25.20in)

 

301mm (11.85in)

 

 

2 and 4

 

MP825A4(R)

MP825A5(R)

MP825A6(R)

825**

MP900A4(R)

 

 

*900

MP1200A4

MP1200A5

MP1200A6

2C

*1200

555mm (21.85in)

1050mm

***
(41.34in)

611mm (24.06in)

2

 

MP1850A4

MP1850A5

MP1850A6

*1850

MP1200A4R

MP1200A5R

MP1200A6R

2D

*1200

555mm (21.85in)

1510mm (59.45in)

***

611mm (24.06in)

4

MP1850A4R

MP1850A5R

MP1850A6R

1850*

*Jmenovité hodnoty proudu jsou při 40 °C s přetížením 150 % po dobu 30 vteřin. *Pro tuto jmenovitou hodnotu je při 575 V a 690 V doba přetížení 150 % rovna 20 vteřinám při 40 °C a 30 vteřinám při 35 °C ***Výška volitelného nasazovacího krytu odtahu je 1252 mm (49,29 palce) pro velikost 2C a 1712 mm (67,40 palce) pro velikost 2D.

7400 A je dosaženo paralelním zapojením měničů Mentor MP

OOvládací panely a ukládání parametrůMP-Keypad

MP-Keypad je vícejazyčný podsvícený LCD displej připojitelný za chodu pro měniče Mentor MP

smartcard

Smartcard

Pametové zarízení, které lze použít na zálohování souboru parametru a programu PLC a jejich kopírování z jednoho menice na druhý


SM-Keypad

SM-Keypad je ovládací panel LED o vysokém jasu pro měniče Unidrive SP (s výjimkou typové velikosti 0), Mentor MP a Affinity

Volitelné aplikační moduly

SM Applications Plus

SM-Applications Plus

SM-Applications Plus nabízí vysoce výkonné PLC a polohovací funkce spolu s velmi rychlými vstupy/výstupy a modulem CTNet, velmi rychlou sběrnicí Fieldbus

SM Applications Lite V2

SM-Applications Lite V2

Modul řízení logiky a pohybu programovatelný uživatelem pro samostatné aplikace měniče nebo pro případy, kdy je měnič připojen na centrální řídicí jednotku prostřednictvím vstupů/výstupů nebo sběrnice Fieldbus

SM Register

SM-Register

Flexibilní, velmi výkonné řešení pro programovatelný pohyb, který vyžaduje vysokou rychlost záznamu


Volitelné komunikační moduly

SM-CANopen

SM-CANopen

Rozhraní CANopen podporuje ruzné profily, vcetne profilu nekolika menicu

SM-DeviceNet

SM-DeviceNet

Volitelný modul SM-DeviceNET

SM-EtherCAT

SM-EtherCAT

Volitelný slave modul pro výkonné servo aplikace

SM Ethernet

SM-Ethernet

podporuje Ethernet/IP a Modbus TCP/IP a je schopen generovat elektronickou poštu. Zajištuje velmi rychlý prístup k menici, globální propojení a integraci s technologií pocítacových sítí

SM-Interbus

SM-Interbus

Volitelný modul rozhraní Interbus


SM-PROFIBUS-DP

Volitelný slave modul

SM-PROFINET

SM-PROFINET * Dostupný ve 2. ctvrtletí 2012

PROFINET je sítový protokol do prumyslového prostredí na bázi Ethernetu, který prizpusobí hardware a protokoly Ethernetu

 Volitelné moduly pro rozšírení poctu vstupu a výstupu

CTNet-IO

CTNet IO

Flexibilní systém vstupu/výstupu pro dálkové propojení s volitelnými moduly SM-Applications Plus a SM-Register

SM_IO_24V_Protected

SM IO 24V Protected

Modul vstupu a výstupu chránený proti prepetí

SM_IO_120V

SM-IO 120V

Modul, který zajištuje digitální vstupy/výstupy se jmenovitou hodnotou 120 V strídavých

SM_IO_32

SM-IO 32

Rozšírené digitální vstupy/výstupy, pridávající menici 32 digitálních, velmi rychlých obousmerných vstupních/výstupních bodu

SM_IO_Lite

SM-IO Lite

Prídavné rozhraní vstupu/výstupu se zmenšenou funkcností

SM_IO_Pelv

SM-IO PELV

Standardní rozhraní vstupu a výstupu NAMUR s velmi rychlými vstupy/výstupy

SM_IO_Plus

SM-IO Plus

Rozšírené rozhraní vstupu a výstupu zvyšující pocet vstupních/výstupních bodu na menici

SM_IO_Timer

SM-IO Timer

Volitelný modul rozšírení poctu vstupu/výstupu s hodinami reálného casu

Volitelné moduly pro ruzné druhy zpetné vazby

SM-Encoder-Output-Plus

SM-Encoder Output Plus

Volitelný modul pro vstup a výstup inkrementálního enkodéru umožnující pripojení externích polohových regulátoru

SM-Encoder-Plus

SM-Encoder Plus

Volitelný modul vstupu inkrementálního snímace

SM-Universal-Encoder

SM-Universal Encoder Plus

Prídavný kombinovaný enkodér vstupního a výstupního rozhraní, který podporuje enkodéry Incremental, SinCos, HIPERFACE, EnDAT a SSI

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


White Papers