field controller for DC drive
FXMP25
  • Přehled
  • Technické údaje
  • Ke stažení

FXMP25 je externí regulátor budicího proudu, který lze pomocí standardního konektoru RJ45 připojit digitálně k jednotce Mentor MP.

Zřízená komunikace umožní nastavení standardními parametry měniče. FXMP25 může také fungovat v samostatném režimu pomocí svého integrovaného ovládacího panelu a displeje.  

Vlastnosti

Každá jednotka Mentor MP má v základní výbavě regulátor budicího proudu motoru. Tím je zajištěna kvalitní regulace budicího proudu pro většinu stejnosměrných motorů. Avšak volitelný externí regulátor budicího proudu FXMP25 se doporučuje v následujících situacích :

  • Požadovaný budicí proud je vyšší než hodnota poskytovaná standardním měničem, t.j. až do 25 A. Například starší motory s nízkým napětím buzení.
  • Je požadavek, aby se buzení snížilo rychleji, než je možné se standardním půlřízeným můstkem buzení. Například u hřídelových motorů či motorů s vysokou časovou konstantou buzení, kde je požadavek, aby buzení zesláblo rychleji než je přirozená časová konstanta budicího vinutí.
  • FXMP25 umožňuje aplikacím implementaci s jednoduchou reverzací budicího proudu, bez reverzace kotvy. Například aplikace, kde rychlá změna točivého momentu není zapotřebí. U jednotky Mentor MP je možné implementovat čtyřkvadrantový systém s konvertorem dvoukvadrantové kotvy, kde lze tolerovat pomalou změnu ve směru točivého momentu .

Snadná modernizace

Nový regulátor FXMP25 nahrazuje předchozí jednotku FXM5. Může také být regulován digitálně jednotkou Mentor II, kde je rovněž možné nastavení standardními parametry měniče. FXMP25 má stejné fyzické rozměry jako předchozí FXM5, ale zvyšuje rozsah proudu až do 25 A.

Vysoké budicí proudy

V případě budicích proudů nad 25 A lze užít oddělený stejnosměrný Mentor MP jako regulátor budicího proudu.

Jmenovité hodnoty

Trvalý střídavý vstup: 26 A

Trvalý stejnosměrný výstupní proud: 25 A

Vstupy a výstupy

FUNKCE

MNOŽSTVÍ

VÝCHOZÍ VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ FUNKCE

JMENOVITÁ HODNOTA

Digitální vstup

1

Hospodárná úroveň buzení

+24V

Analogový vstup

1

Vstup aktuálního požadavku

0 to 10V

Analogový výstup

2

Výstupní signál budicího proudu

Výstupní signál napětí kotvy

0 to 10V

Relé

3

Poruchové relé

Normálně otevřené a normálně uzavřené

Celkové rozměry

  • Výška: 247 mm (9,72 palce)
  • Šířka: 192,38 mm (7,57 palce)
  • Hloubka: 90,27 mm (3,55 palce)

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


White Papers