Volitelné moduly vstupů a výstupů

Volitelné moduly vstupů a výstupů Series