Unidrive M700 - high performance ac drive
Unidrive M700
Vysoce výkonný střídavý měnič a servoměnič
0.75 kW - 2.8 MW Heavy Duty (1.0 hp - 4,200 hp)
200 V | 400 V | 575 V | 690 V 
 
 • Přehled
 • Technické údaje
 • Doplňky
 • Ke stažení

Dokonalý univerzální měnič

Naše měniče Unidrive M700 nabízejí nejvyšší stabilitu řízení a rozsah použití pro všechny typy průmyslových motorů.

Unidrive M umožňuje maximalizovat výkon stroje ve všech aplikacích a se všemi motory, od střídavých asynchronních motorů po dynamické lineární motory a od energeticky úsporných hybridních motorů s permanentními magnety po vysoce výkonné servomotory.

*Včetně naší posedlosti

 

 

Pohon pro váš obor a aplikaci

  Pro aplikace s řízením momentu

 • Přesné řízení točivého momentu s intervalem aktualizace až 250 μs
 • Řízení asynchronních motorů, motorů s permanentními magnety a hybridních motorů s PM
 • 98% účinnost, minimální ztráty energie během procesu přeměny energie
 • Snadná konfigurace stejnosměrného meziobvodu, dynamické brzdění a rekuperační režim
 • Celé spektrum samostatných, modulárních a předem sestavených měničů až do výkonu 2,8 MW
 • Vestavěný PLC k provádění logických a sekvenčních programů.
  Pro aplikace s řízením rychlosti
 • Plně konfigurovatelné S rampy
 • Podpora rychlostní smyčky s vysokou šířkou pásma a spínacích frekvencí až 16 kHz
 • Vestavěné univerzální zpětnovazební rozhraní podporující vše od resolverů až po inkrementální a absolutní
  enkodéry
 • Statický „autotune“
 • Nízká hlučnost díky nastavitelnému vícerychlostnímu ventilátoru a inteligentnímu řízení teploty
 • Integrovaný vstup (vstupy) pro bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), certifikovaný podle SIL3/PLe
  Pro aplikace s řízením polohy
 • Podpora prakticky všech typů řídicích sběrnic, včetně tradičních průmyslových sběrnic a sériové komunikace
 • Snadná integrace do architektur PLC s PLC Controlled Motion
 • Vestavěný 1,5osý pokročilý pohybový řadič s vačkovými profily, nájezdem na referenci a elektronickou převodovkou
 • Zabudované škálovatelné řízení pohybu snižuje nároky na centrální řadič PLC nebo jej může zcela nahradit
 • Komplexní funkce bezpečnosti pohybu, včetně bezpečných sítí

 

Modulární měniče vysokého výkonu

Nabídka modulárních měničů Unidrive M poskytuje dosud nevídanou flexibilitu při vytváření kompaktních a spolehlivých řešení s vysokým výkonem. Při paralelním uspořádání můžou měniče Unidrive M řídit asynchronní a synchronní motory až do výkonu 2,8 MW. Na vrcholu řady modulárních měničů je typová velikost 12 s jedním modulem o výkonu 500 kW, který poskytuje bezkonkurenční měrný výkon při zachování minimální zastavěné plochy i systémových nákladů. Moduly Unidrive M lze paralelně uspořádat do široké škály flexibilních řešení umožňujících reagovat na všechny systémové požadavky, včetně rekuperační konfigurace AFE a vícepulzních usměrňovačů.

Efektivní sestavení systému

Návrh a stavba v rozvaděči umístěného měniče s vysokým výkonem vyžaduje obrovské technické know-how. Většina lidí nemá takové odborné znalosti, ale my ano. A všechny jsme je vložili do našich volně stojících měničů DFS. Rozvaděčový systém je navržen tak, aby co nejlépe využil naše modulární měniče s vysokým výkonem ve prospěch aplikací, které je nejvíce potřebují. Výsledkem je maximální energetická účinnost spojená s vyšším krytím. Naše měniče osazené v rozvaděčích jsou dodávány předem smontované, snadno instalovatelné a jsou v nich zahrnuty všechny potřebné součásti systému. Měnič ve verzi DFS můžeme navíc dodat ve velmi krátkých dodacích lhůtách, což ušetří týdny na standardní instalaci do průmyslového rozvaděče.

 

Jeden měnič, který zvládne vše...

Filozofií společnosti Control Techniques bylo vždy podporovat inovátory bez ohledu na to, jaký komunikační protokol používají. Právě pro ně jsme vyvinuli nejflexibilnější platformu vysoce výkonných měničů na trhu.

Podpora více protokolů jedním pohonem znamená, že různé systémy mohou sdílet jednu konstrukci, což snižuje nároky na inženýrské práce a složitost a pomáhá racionalizovat zásoby dílů a náhradních dílů. Tím jsme ale neskončili. Frekvenční měniče řady Unidrive M dnes standardně nabízejí EtherNet/IP, Modbus/TCP, RTMoE a PROFINET RT současně na jedné platformě měniče. Díky tomu přináší Unidrive M ještě vyšší výkon a rozšiřuje škálu podporovaných aplikací a dosažitelných topologií. Pouze s využitím standardně vestavěných komunikací je možné připojit HMI přes Modbus TCP/IP a současně provést vysoce výkonné připojení k centrálnímu PLC pomocí EtherNet/IP nebo PROFINET RT.

RTMoE

Měniče Unidrive M700 a M702 jsou standardně vybaveny funkcí Real-Time Motion over Ethernet (RTMoE). Zajišťuje synchronizovanou komunikaci mezi měniči s dobou cyklu 250 µs pomocí protokolu Precision Time Protocol podle definice IEEE1588 V2. Meziosá synchronizace pomocí RTMoE umožňuje realizovat komplexní, vysoce přesné aplikace s elektronickými hřídelemi bez nutnosti použití výkonného PLC. To vše za zlomek ceny jiných řešení, která jsou dnes na trhu k dispozici. To vše za zlomek ceny jiných řešení, která jsou dnes na trhu k dispozici.

Řízení datové komunikace

Všechny měniče Unidrive založené na Ethernetu obsahují vyhrazené síťové přepínače, které umožňují pohodlné řetězení pohonů; snižují náklady na systémovou kabeláž a šetří cenné místo v rozvaděči. Použití těchto vyhrazených přepínačů také znamená, že je provoz v síti dokonale řízen, aby nedocházelo k přetížení sítě a přirozenému snížení výkonu, které by jinak mohlo být příčinou zahlcení podobných systémů.

Nákladově optimalizovaná integrace

Následující schéma ilustruje  flexibilitu, kterou může přinést měnič Unidrive využívající vysoce výkonné a nákladově efektivní funkce RTMoE současně s nadřazeným řízením, které nabízí tradiční PLC.

 

 

Zpětná vazba

Vestavěné a mimořádně flexibilní rozhraní pro rychlostní a polohovou zpětnou vazbu podporuje širokou škálu zpětnovazebních technologií od robustních resolverů až po enkodéry s vysokým rozlišením, včetně SinCos, EnDat, SSI, HIPERFACE a BiSS.

Bez zpětné vazby

Měnič Unidrive podporuje řízení  bez zpětné vazby u asynchronních motorů, motorů s permanentními magnety a hybridních motorů s permanentními magnety, čímž snižuje náklady na systém a zvyšuje jeho robustnost.

Velká výkonnost a vysoký výkon

S měničem Unidrive neexistuje žádný kompromis ve výkonu a řízení. Unidrive podporuje vysoké výstupní spínací kmitočty v celém výkonovém rozsahu, což z něj činí měnič, který je vhodný pro aplikace vyžadující nekompromisní přesné řízení při vysokých výkonech.

Řízení

HŠirokopásmové řízení motorů podporující spínací kmitočty až 16 kHz v otevřené i uzavřené smyčce pro asynchronní motory, servomotory a hybridní motory s permanentními magnety, poskytující šířku pásma proudové smyčky až 3 000 Hz a šířku pásma rychlostní smyčky 250 Hz. Měnič Unidrive je se svými vysokorychlostními variantami vhodný pro aplikace, kde je vyžadován výstupní kmitočet vyšší než 600 Hz, jako jsou vřetena a odstředivky.

Univerzálně použitelný

Jeden univerzální měnič ovládající více částí aplikace radikálně zjednodušuje konstrukci stroje. Stačí, když se váš konstrukční tým naučí používat pouze jeden výrobek, což mu umožní věnovat více času jiným úkolům. Znamená to také jedinou univerzální náhradu pro jakoukoli údržbu, opravu nebo provozní potřebu.

Integrovaná bezpečnost

Modernizace konstrukce systému, která nahrazuje tradiční elektromechanické bezpečnostní součásti možnostmi nejnovější generace měničů s proměnnými otáčkami, je novým standardem ve všech průmyslových odvětvích s cílem zvýšení účinnosti a dostupnosti.

Unidrive nabízí integrované jednoduché nebo dvojité vstupy pro bezpečné vypnutí momentu (STO), certifikované podle SIL3/PLe, které poskytují elegantní a spolehlivější řešení než tradiční motorové stykače.

Vestavěný řadič PLC

Všechny frekvenční měniče řady Unidrive M jsou vybaveny snadno použitelným vestavěným řadičem PLC, který může provádět programy pro logické a sekvenční pohyby podle normy IEC 61131-3 pro úlohy v reálném čase.

Pokročilý pohybový řadič AMC

Řada měničů Unidrive M700 integruje pokročilý 1,5osý pohybový řadič AMC, který umožňuje synchronní provádění pohybových funkcí na pohonu s dobou cyklu 250 µs, což minimalizuje latence systému a maximalizuje výkon. Implementací řízení pohybu v samotném měniči lze osvobodit návrh systému od vazby na konkrétní dodavatele PLC a současně snížit výpočetní zátěž externího řadiče PLC, nebo jej dokonce úplně nahradit.

Mezi klíčové vlastnosti řadiče EMC:

 • Doba cyklu 250 µs
 • Generátor profilu pohybu
 • Elektronická převodovka
 • Jednoduché vačkové profily s volitelnou interpolací z bodu na bod
 • Nájezd na referenci
 • Vysokorychlostní zachycení polohy (dotyková sonda)

Integrované řídicí jednotky strojů MCi

Druhý procesor pro programy PLC a víceosé řízení 

Moduly MCi přidávají do měniče Unidrive M výkonný druhý procesor, který rozšiřuje možnosti systému měniče a řízení stroje tak, aby aplikační programy běžely až čtyřikrát rychleji než standardní PLC.  Programy MCi mohou přistupovat a spravovat řadič AMC začleněný do Unidrive M v celé řadě sítí, což umožňuje dokonale synchronizovaný chod víceosého stroje. 

Moduly jsou napájeny z interního napájecího zdroje měniče, což znamená méně kabeláže a méně zabraného prostoru.  Bez problémů fungují prostřednictvím nativních komunikačních portů Unidrive M a modulů systémové integrace s externími komponentami, jako jsou V/V, HMI a další měniče v síti.

MCi210 také poskytuje dva další ethernetové porty s interním síťovým přepínačem.

 

Děláme to rychle a snadno

  
  Connect - nástroj pro uvádění do provozu
Program Connect je náš nejnovější konfigurační nástroj pro uvádění měničů do provozu, optimalizaci a sledování chování měničů/systémů.
Stáhnout
machine-control-studio-icon  Machine Control Studio - programovací nástroj
Machine Control Studio, programovací nástroj společnosti Control Techniques, poskytuje flexibilní a intuitivní prostředí pro programování nových funkcí automatizace a řízení pohybu..
Stáhnout

Bezpečnost životního prostředí a shoda s elektrotechnickými normami

IP20 / NEMA1 / UL TYPE 1 (standardně UL open class, pro dosažení Type 1 je nutná přídavná souprava)
Typové velikosti 3 až 8 splňují IP65 / NEMA4 / UL TYPE 12 na zadní straně měniče při montáži přes otvor v panelu
Typové velikosti 9, 10 a 11 splňují IP55 / NEMA4 / UL TYPE 12 na zadní straně měniče při montáži přes otvor v panelu
Standardní okolní teplota -20 °C až 40 °C. S faktorem snížení do 55 °C
Maximální vlhkost 95 % (nekondenzující) při 40 °C
Nadmorská výška: 0 až 3 000 m, snížení o 1 % na 100 m v pásmu 1 000 až 3 000 m
Náhodné vibrace: Testováno v souladu s IEC 60068-2-64
Test na mechanické rázy proveden ve shodě s IEC 60068-2-29
Skladovací teplota -40 °C až 55 °C nebo po krátkou dobu až 70 °C
Elektromagnetická odolnost je v souladu s normami EN 61800-3 a EN 61000-6-2
S vestavěným filtrem EMC splňuje normu EN 61800-3 (2. prostředí)
EN/IEC 61000-6-3 a EN/IEC 61000-6-4 s volitelným podstavným filtrem EMC
EN/IEC 61800-5-1 (elektrická bezpečnost)
EN/IEC 61131-2 I/O
Bezpečné vypnutí točivého momentu nezávisle posouzené společností TÜV podle IEC 61800-5-2 SIL 3 a EN ISO 13849-1 PLe
UL 508C (elektrická bezpečnost)

Tabulka funkcí a technických vlastností

     M700 M701  M702
Technické parametry Aktualizace proudové smyčky: 62 μs
  Špičkové hodnoty v režimu těžké zátěže: 200 % (3 s)
Maximální výstupní kmitočet: 599 Hz (otevřená smyčka), 550 Hz (RFC-A a RFC-S)

Rozsah spínacích kmitočtů: 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 kHz (výchozí 3 kHz)
Výkonný proudový regulátor -  
Vestavěná inteligence  
Programovatelné logické řízení (PLC)


  Úlohy v reálném čase 

Elektronická hřídel 

APokročilý pohybový řadič
Vestavěné komunikace
 Ethernet (2 přepínané porty): EtherNet/IP, Modbus/TCP, RTMoE 
a PROFINET RT
-
  RS485: Modbus RTU
-
Mechanické vlastnosti Montáž naplocho u velikostí 3, 4, 5

Mechanicky kompatibilní s Unidrive SP

Připojení stejnosměrného meziobvodu

Zálohování parametrů
Ethernet
  Klonování sériovým portem

Karta SD (pomocí adaptéru karty SD)

Podpora čtečky čipové karty

Ukládání parametrů elektronického výrobního štítku (HIPERFACE, EnDat 2.2)

Zpětná vazba 
Vstup pro zpětnou vazbu z enkodéru nebo resolveru
2
  Simulovaný enkodérový výstup
1
Volitelný SI-Encoder / SI-Universal Encoder

Vestavěné V/V 
Analogové vstupy
3 -* 
  Analogový výstup
2
Digitální vstup
3 2* 
Digitální výstup
-
Oboustranné digitální vstupy nebo výstupy
3
Reléový výstup
1
Bezpečnost stroje Vstup pro jednokanálové bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), certifikováno podle SIL3/PLe 

Vstupy pro duální bezpečné vypnutí točivého momentu (STO), certifikovaný podle SIL3/PLe
-
Ovládání výkonu a motoru Statické „autotune“ pro motory s permanentními magnety

  Kompenzace mechanické rezonance

Široký provozní rozsah záložního stejnosměrného napájení
Záložní napájení řízení 24 V

Ostatní  Otáčky ventilátoru jsou řízeny podle teploty s uživatelsky nastavitelným maximem

  Uživatelsky vyměnitelné ventilátory

Ochranné lakování

Pohotovostní režim (úspora energie)

* Svorka 8 na Unidrive M702 je standardně nastavena jako digitální vstup, ale lze ji nakonfigurovat jako vstup termistoru ochrany motoru 

Přetížení podle provozního režimu 

Provozní režim
RFC ze studeného stavu
RFC ze 100 %
Otevřená smyčka ze studeného stavu    Otevřená smyčka ze 100%
Přetížení v režimu lehké zátěže, jmenovitý proud motoru = jmenovitý proud měniče  110 % for 165 s
110 % for 9 s
110% for 165 s
110% for 9 s
Přetížení v režimu těžké zátěže, jmenovitý proud motoru = jmenovitý proud měniče (typová velikost 8 a nižší)
200 % for 28 s
200 % for 3 s
150 % for 60 s
150% for 7 s
Přetížení v režimu těžké zátěže, jmenovitý proud motoru = jmenovitý proud měniče (typová velikost 9A, 9E, 10, 11 a 12)
170 % for 42 s
170 % for 5 s
150 % for 60 s
150% for 7 s
Přetížení v režimu těžké zátěže, jmenovitý proud motoru = jmenovitý proud měniče (typová velikost 12)
140 % for 60 s
140 % for 10 s
140 % for 60 s
140 % for 10 s

 

      Tlumivka ss meziobvodu / st napájení  
Typová velikost Rozměry V × Š × H mm
Hmotnost kg
Interní
Externí
3 365 x 83 x 200 (14.4 x 3.3 x 7.9)
4.5 (9.9)
✓ 
-
4 365 x 124 x 200 (14.4 x 4.9 x 7.9)
6.5 (14.3)

-
5 365 x 143 x 200 (14.4 x 5.6 x 7.6)
7.4 (16.3)

-
6 365 x 210 x 227 (14.4 x 8.3 x 8.9)
14 (30.9)

-
7 508 x 270 x 280 (20 x 10.6 x 11.0)
28 (61.7)

-
8 753 x 310 x 290 (29.7 x 12.2 x 11.4)
52 (114.6)

-
9A 1049 x 310 x 290 (41.3 x 12.2 x 11.4)
66.5 (146.6)

 
9E 1010 x 310 x 290 (41.3 x 12.2 x 11.4)
46 (101.4)
-
10E 1010 x 310 x 290 (41.3 x 12.2 x 11.4)
46 (101.4)
-
11E 1190 x 310 x 312 (46.9 x 12.2 x 12.3)
63 (138.9)
-
12 1750 x 295 x 526 (68.9 x 11.6 x 20.7)
130 (286.6)
-

Čísla dílů Unidrive

200/240 Vac ±10%

Kód výrobku M600/M700/M701/M702   Těžká zátěž  Lehká zátěž
Napájecí fáze   Max. trvalý proud (A)
Výkon motoru (kW)
Výkon motoru (HP)
Max. trvalý proud (A)

Výkon motoru (kW)

Výkon motoru (HP)
Mxxx - 03200050A  3 5 0.75 1 6.6
1.1
1.5
Mxxx - 03200066A 3 6.6 1.1 1.5 8
1.5
2
Mxxx - 03200080A 3 8 1.5 11
2.2
3
Mxxx - 03200106A 10.6 2.2  3 12.7
3
3
Mxxx - 04200137A 13.7 3 18
4
5
Mxxx - 04200185A 18.5 4 24 5.5 7.5
Mxxx - 05200250A 25 5.5 7.5  30 7.5 10
Mxxx - 06200330A 33  7.5 10  50 11 15
Mxxx - 06200440A 44  11 15  58 15 20
Mxxx - 07200610A 61  15 20  75 18.5 25
Mxxx - 07200750A 75  18.5 25  94 22 30
Mxxx - 07200830A 83 22 30  117
30
40
Mxxx - 08201160A 116  30 40  149
37
50
Mxxx - 08201320A 132  37 50  180
45
60
Mxxx - 09201760A 176  45 60  216
55
75
Mxxx - 09202190A 3 219  55 75  266
75
100
Mxxx - 09201760E 176  45 60  216
55
75
Mxxx - 09202190E 219  55 75  266
75
100
Mxxx - 10202830E 283  75 100  325
90
125
Mxxx - 10203000E 3 300 90 125  360
110
150

380/480 VAC +/-10%

Kód výrobku M600/M700/M701/M702


Těžká zátěž  Lehká zátěž
Napájecí fáze  Max. trvalý proud (A)
Výkon motoru (kW)
Výkon motoru (HP)
Max. trvalý proud (A)

Výkon motoru (kW)

Výkon motoru (HP)
Mxxx - 03400025A
3 2.5 0.75 1 3.4
1.1
1.5
Mxxx - 03400031A
3 3.1 1.1 1.5 4.5 1.5 2
Mxxx - 03400045A
3 4.5 1,5 2 6.2 2.2 3
Mxxx - 03400062A
3 6.2 2.2 3 7.7 3 5
Mxxx - 03400078A
3 7.8 3 5 10.4 4 5
Mxxx - 03400100A
3 10 4 5 12.3 5.5 7.5
Mxxx - 04400150A
3 15 5.5 10 18.5 7.5 10
Mxxx - 04400172A
3 17.2 7.5 10 24 11 15
Mxxx - 05400270A
3 27 11 20 30 15 20
Mxxx - 05400300A
3 30 15 20 31 15 20
Mxxx - 06400350A
3 35 15 25 38 18.5 25
Mxxx - 06400420A
3 42 18.5 30 48 22 30
Mxxx - 06400470A
3 47 22 30 63 30 40
Mxxx - 07400660A
3 66 30 50 79 37 50
Mxxx - 07400770A
3 77 37 60 94 45 60
Mxxx - 07401000A
3 100 45 75  112  55 75
Mxxx - 08401340A
3 134 55 100 155 75 100
Mxxx - 08401570A
3 157 75 125 184 90 125
Mxxx - 09402000A
3 200 90 150 221 110 150
Mxxx - 09402240A
3 224 110 150 266 132 200
Mxxx - 09402000E 
3 200 90  150  221  110  150 
Mxxx - 09402240E
3 224 110  150  266  132  200 
Mxxx - 10402700E
3 270 132  200  320  160 250 
Mxxx - 10403200E
3 320* 160 250  361  200 300 
Mxxx - 11403770E
3 377 185  300  437  225 350 
Mxxx - 11404170E
3 417* 200  350  487*  250  400 
Mxxx - 11404640E
3 464* 250  400  507*  280  450 
Mxxx -12404800T
3 480* 250 400 608*  315 500
Mxxx -12405660T
3 566* 315 450  660*  355  550 
Mxxx -12406600T
3 660* 355 550  755*  400 650
Mxxx -12407200T
3 720* 400 600 865* 500  700 

*Při spínacím kmitočtu 2 kHz

500/575 VAC +/-10%

Kód výrobku

M600/M700/M701/M702

Těžká zátěž  Lehká zátěž
Napájecí fáze Max. trvalý proud (A)
Výkon motoru (kW)
Výkon motoru (HP)
Max. trvalý proud (A)

Výkon motoru (kW)

Výkon motoru (HP)
Mxxx - 05500030A 
3 3 1.5 2 3.9 2.2 3
Mxxx - 05500040A
3 4 2.2 3 6.1 4 5
Mxxx - 05500069A 
3 6.9 4 5 10 5.5 7.5
Mxxx - 06500100A 
3 10 5.5 7.5 12 7.5 10
Mxxx - 06500150A 
3 15 7.5 10 17 11 15
Mxxx - 06500190A 
3 19 11 15 22 15 20
Mxxx - 06500230A 
3 23 15 20 27 18.5 25
Mxxx - 06500290A 
3 29 18.5 25 34 22 30
Mxxx - 06500350A 
3 35 22 30 43 30 40
Mxxx - 07500440A 
3 44 30 40 53 45 50
Mxxx - 07500550A 
3 55 37 50 73 55 60
Mxxx - 08500630A 
3 63 45 60 86 75 75
Mxxx - 08500860A
3 86 55 75 108 90 100
Mxxx - 09501040A
3 104 77 100 125 110 125
Mxxx - 09501310A
3 131 90 125 150 110 150
Mxxx - 09501040E
3 104 75 100 125 110 125
Mxxx - 09501310E 
3 131 90 125 150 110 150
Mxxx - 10501520E 
3 152 110 150 200 130 200
Mxxx - 10501900E
3 190 132 200 200 150 200
Mxxx - 11502000E
3 200 150 200 248 185 250
Mxxx - 11502540E
3 254* 185 250 288* 225 300
Mxxx - 11502850E
285* 225 300 315* 250 350

*Při spínacím kmitočtu 2 kHz

690 VAC +/-10%

Kód výrobku

M600/M700/M701/M702

Těžká zátěž  Lehká zátěž
Napájecí fáze Max. trvalý proud (A)
Výkon motoru (kW)
Výkon motoru (HP)
Max. trvalý proud (A)

Výkon motoru (kW)

Výkon motoru (HP)
Mxxx - 07600190A
3 19 15 20 23 18.5 25
Mxxx - 07600240A
3 24 18.5 25 30 22 30
Mxxx - 07600290A
3 29 22 30 36 30 40
Mxxx - 07600380A 
3 38 30 40 46 37 50
Mxxx - 07600440A
3 44 37 50 52 45 60
Mxxx - 07600540A
3 54 45 60 73 55 75
Mxxx - 08600630A
3 63 55 75 86 75 100
Mxxx - 08600860A
3 86 75 100 108 90 125
Mxxx - 09601040A
3 104 90 125 125 110 150
Mxxx - 09601310A
3 131 110 150 150 132 175
Mxxx - 09601040E
3 104 90 125 125 110 150
Mxxx - 09601310E
3 131 110 150 155 132 175
Mxxx - 10601500E
3 150 132 175 172 160 200
Mxxx - 10601780E
3 178 160 200 197 185 250
Mxxx - 11602100E
3 210 185 250 225 200 250
Mxxx - 11602380E
3 238* 200 250 275* 250 300

*Při spínacím kmitočtu 2 kHz

Varianty měničů

 

M701 - RS485 Modbus RTU

Unidrive M701 má vestavěné 2 porty RS485 namísto Ethernetu, což z něj činí ideální upgrade pro Unidrive SP. Sady parametrů SP lze přenést na Unidrive M pomocí čipové karty Smartcard nebo PC nástroje Connect pro Unidrive M. Programy SM-Applications lze překompilovat pro SI-Applications v nástroji Unidrive MC. Programy SM-Applications lze překompilovat pro SI-Applications v Unidrive M.

 

M702 - Zvýšená bezpečnost

M702 má další vstup STO pro aplikace, které vyžadují vestavěný Ethernet a duální STO pro splnění požadavků SIL3 nebo Ple

Ovládací panel

 

Vzdálený ovládací panel RTC

Tento  ovládací lze namontovat vzdáleně, což umožňuje flexibilní montáž na vnější stranu panelu (splňuje požadavky IP54/NEMA 12). Vícejazyčný třířádkový textový ovládací panel s LCD umožňuje rychlé nastavení a užitečnou diagnostiku. Hodiny reálného času napájené z baterie umožňují přesné časové značení událostí, což napomáhá diagnostice

 

Vzdálený ovládací panel Remote Keypad

Všechny funkce CI-Keypad LCD, ale s možností vzdálené montáže. To umožňuje flexibilní montáž na vnější stranu panelu a splňuje krytí IP66 (NEMA 4).

 

Ovládací panel KI-Keypad
Textový vícejazyčný ovládací panel LCD s až 4 řádky textu umožňující podrobný popis parametrů a dat zlepšuje uživatelský komfort.

 

Ovládací panel KI-Keypad RTC
Všechny funkce ovládacího panelu KI-Keypad, ale s hodinami reálného času napájenými z baterie. To umožňuje přesné časové značení událostí a usnadňuje diagnostiku
 hmi Uživatelské rozhraní (HMI)

Systémové integrační moduly – zpětná vazba

SI-Encoder
Vstupní modul rozhraní kvadraturního enkodéru

SI-Universal Encoder
Vstupní a výstupní rozhraní enkodéru podporující kvadraturní, SinCos, EnDat a SSI enkodéry

Systémové integrační moduly – komunikace


SI-POWERLINK 
Připojuje měniče rodiny Unidrive, Commander, Digitax a Pump Drive ke všem sítím POWERLINK. SI-POWERLINK slouží aplikacím od jednoduchých systémů s otevřenou smyčkou až po ty, které vyžadují přesné řízení pohybu. Protokol je založen na standardním Ethernetu a poskytuje řešení pro průmyslový Ethernet v reálném čase k uspokojení požadavků průmyslové automatizace a řízení procesů.
SI-PROFIBUS
Modul rozhraní PROFIBUS
SI-DeviceNet
Modul rozhraní DeviceNet
SI-CANopen
Modul rozhraní CANopen

SI-Ethernet
Externí ethernetový modul, který podporuje EtherNet/IP a Modbus TCP/IP
SI-EtherCAT
Modul rozhraní EtherCAT

SI-PROFINET
Modul rozhraní PROFINET

SI-Interbus
Moduly rozhraní Interbus

Systémové integrační moduly – aplikace


SI-Applications Plus
Kompatibilní modul, který umožňuje překompilovat stávající aplikační programy SyPTPro pro M700

SI-Apps Compact 
MCi200
Druhý procesor, který umožňuje pokročilé ovládání stroje pomocí aplikace Machine Control Studio
MCi210
ARozšiřuje model MCi200 o dvouportové ethernetové rozhraní přímo na procesoru a další V/V
PTi210

Systémové integrační moduly – přídavné V/V


Remote I/O (pouze M700/M701/M702)

Snadné připojení k digitálním a analogovým V/V signálům, které umožňuje komunikaci prostřednictvím nejpoužívanějších síťových protokolů

SI-I/O
Modul rozhraní přídavných V/V umožňuje zvýšit počet vstupů a výstupů měniče. Poskytuje další: 4 digitální V/V, 3 analogové vstupy (výchozí) / digitální vstupy, 1 analogový výstup (výchozí) / digitální vstup, 2 relé

Systémové integrační moduly – bezpečnost


MiS210
Volitelný bezpečnostní modul MiS210 pro Unidrive rozšiřuje vestavěný systém STO o možnost zajištění bezpečnosti pohybu a umožňuje decentralizovanou flexibilitu s možností zajištění bezpečnosti přes ethernetové připojení.

Jednotky rozhraní měniče ˜– zálohování

     SmartCard
Čipová karta
Volitelnou paměťovou čipovou kartu lze používat k zálohování nastavení parametrů nebo jejich překopírování z jednoho měniče na druhý.
  Adaptér na kartu SD
Zařízení, které umožňuje vložení karty SD do otvoru pro čipovou kartu pro klonování parametrů a aplikační programy.

Jednotky rozhraní měniče ˜– komunikace

KI-485 Adaptor
Umožňuje měniči komunikovat prostřednictvím RS485. Běžně se používá pro programování, pokud měnič nemá ovládací panel
Komunikační kabel CT USB
Komunikační kabel USB umožňuje připojení jednotky k počítači a použití s PC nástroji Unidrive M*.

* Vyžaduje také adaptér.

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


White Papers