unimotor hd servomotore
Unimotor hd
Servomotor
0.64Nm to 85.0Nm (255.0Nm peak)
060 to 190 Frames
 • Přehled
 • Technické údaje
 • Doplňky
 • Ke stažení

Vysoce dynamický bezkomutátorový střídavý servomotor

Unimotor HD je řada vysoce dynamických bezkomutátorových střídavých servomotorů navržených pro použití v pulzních aplikacích, vyžadujících prudké zrychlování a zpomalování. Motory jsou k dispozici ve velikostech od 060 do 190. 

Dokonalá kombinace funkcí pro konkrétní aplikaci, vyvinutá do jediného řešení

Pro aplikace řízení točivého momentu

Unimotor hd je navržen na základě osvědčeného vývojového procesu, který upřednostňuje inovace a spolehlivost. Tento proces vedl ke skvělé reputaci na trhu, a to jak z hlediska výkonu, tak i z hlediska kvality.

Sladěné kombinace motoru a měniče

Měniče a motory od společnosti Control Techniques jsou navrženy tak, aby fungovaly jako optimalizovaný systém.  Unimotor hd je ideálním partnerem pro frekvenční měniče Digitax a Unidrive.

Přesnost a rozlišení podle požadavků vaší aplikace

Výběr správného zpětnovazebního zařízení pro vaši aplikaci je rozhodující pro dosažení optimálního výsledku.  Unimotor hd má řadu možností zpětné vazby, které nabízejí různé úrovně přesnosti a rozlišení pro většinu aplikací:

 • Resolver: robustní konstrukce vhodná pro extrémní aplikace a podmínky (nižší přesnost, střední rozlišovací schopnost)
 • Inkrementální enkodér: pro nákladově citlivé aplikace (nižší přesnost, střední rozlišení)
 • Indukční, SinCos/absolutní: střední přesnost, vysoké rozlišení
 • Optický/SinCos/absolutní: vysoká přesnost, vysoké rozlišení
 • Podpora protokolu EnDat
 • Možnost bezpečnostního enkodéru pro splnění bezpečnostní kategorie SIL 3
 

Nejlepší kombinace motorů a frekvenčních měničů

Control Techniques nabízí kombinace měničů a motorů, které představují optimalizovaný systém z hlediska dimenzování, výkonu, nákladů a snadnosti používání. Motory Unimotor HD jsou vybavené enkodéry Sin Cos nebo absolutními enkodéry s vysokým rozlišením a již během výrobního procesu jsou do nich načteny údaje „elektronického štítku“ motoru. Tato data mohou být přečtena kterýmkoli z našich servoměničů a použita k automatické optimalizaci nastavení pohonu. Tato funkce zjednodušuje uvedení do provozu a údržbu, zajišťuje konzistentní chování a šetří čas.

Unimotor is suitable for a wide range of industrial applications, due to its extensive features

 

 • Torque range: 0.64Nm to 85.0Nm (255.0Nm peak)
 • High torque to inertia ratio for high dynamic performance
 • Compact but powerful
 • High energy dissipation brakes
 • IP65 conformance: sealed against water spray and dust when mounted and connected
 • Segmented stator design
 • World class performance
 • Supported by rigorous testing for performance and reliability
 • Winding to suit 400V and 220V
 • Rated speeds from 1,000 to 6,000 rpm
 • Larger shafts to increase torsional rigidity
 • Thermal protection by PTC thermistor/optional KTY84.130 sensor

Conformance and standards

 • RoHS Compliant
 • CE certified
 • Certified BS EN ISO 9001:2000
 • Control Techniques two year plus warranty 

 

FRAME SIZES

60

67

89

115

142

190

Rated
Torque
(Nm)

0.64 - 1.92 1.30 - 4.60 2.65 - 8.50 3.6 - 15.6 7.0 - 23.0 15.5 - 78.3
Peak
Torque
(Nm)
2.24 - 6.72 4.35 - 14.6 9.60 - 31.5 17.4 - 56.4 30.3 - 114.0 55.5 - 255.0

Accuracy and resolution

Unimotor hd has a range of feedback options that offer different levels of accuracy and resolution to suit most applications:

 • Resolver: robust for extreme applications and conditions - low accuracy, medium resolution
 • Incremental encoder: high accuracy, medium resolution
 • Inductive Absolute: medium accuracy, medium resolution, single turn and multi-turn
 • EnDAT (Heidenhain) protocols supported

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


White Papers