Napędy i silniki serwo

Produkty serwo firmy Control Techniques charakteryzują się wysoką wydajnością, w połączeniu z maksymalną elastycznością. Napędy można łączyć z szeroką gamą sterowników ruchu poprzez I/O lub dedykowane sieci komunikacyjne, takie jak EtherCAT, bądź też sterować pracą systemu automatyki za pomocą sterowników wbudowanych w napęd.

W celu optymalizacji wydajności nasze napędy i silniki serwo zostały podzielone na grupy pod kątem wymaganego w danej aplikacji rodzaju pracy.

  • Praca pulsowa – Wysoce dynamiczne aplikacje, wymagające szybkich przyspieszeń i hamowań. Przykładami są aplikacje podnieś-i-przenieś, latająca piła i inne maszyny do cięcia z ustaloną długością. Aplikacje te charakteryzują się wysokimi wartościami szczytowymi prądu (np. 300% przeciążenia) oraz umiarkowaną wartością skuteczną momentu.
  • Praca ciągła – Wysoka precyzja pracy przez dłuższy okres czasu, wymagająca niższych wartości przyspieszeń i hamowań. Przykładami są aplikacje drukarskie, nawijarkowe i etykietujące. Aplikacje te charakteryzują się umiarkowanymi wartościami szczytowymi oraz wysokimi wartościami skutecznymi momentu.

Control Techniques Servo Drives and Servo Motors series: