Metals
Przemysł metalowy
  • Ogólne
  • Do pobrania

Układy napędowe dla przemysłu metalowego - Poprawiona jakość wytwarzanych materiałów oraz zwiększona wydajność całego zakładu produkcyjnego

Możliwość zapewnienia ciągłej produkcji materiałów o najwyższej jakości to konieczność w dzisiejszych, niezwykle konkurencyjnych realiach rynkowych. Osiągnięcie tego celu wymaga od maszyn niezwykłej precyzji i powtarzalności w zakresie pracy, sterowania oraz długoterminowej niezawodności. Producenci stale dążą do rozwoju i modernizacji urządzeń znajdujących się w zakładzie, w celu zapewnienia realizacji planów produkcyjnych oraz najwyższej jakości, czyli tego, co oczekuje rynek.

Układy napędowe firmy Control Techniques spełniają wymagania, zwiększając kontrolę nad procesem, a przez to poprawiając jakość wytwarzanych materiałów oraz wydajność całego zakładu produkcyjnego. Globalna sieć centrów napędowych zapewnia wsparcie techniczne naszych pracowników. Inżynierowie Control Techniques, ulokowani w biurach na całym świecie, posiadają gruntowną wiedzę dotyczącą procesów i aplikacji z branży metalowej i metalurgicznej.

Control Techniques posiada dowiadczenie w realizacji urządzeń do ciągłego odlewnictwa, walcowania na zimno i gorąco, walcarek wygładzających, linii wytrawiania, wyżarzania, powlekania, prostowania przez rozciąganie, walcarek do blachy (walcowanie wstępne, pośrednie, końcowe), linii do cięcia na zadaną długość oraz krajarek i separatorów.

Nasze energooszczędne silniki i układy napędowe mogą znaleźć zastosowanie zarówno w częściowo modernizowanych, jak i zupełnie nowych, dostarczanych pod klucz, systemach automatyki. 

Broszury


Studium przypadków


Dane techniczne


Ulotki


Katalog produktów


Dokumentacja techniczna i oprogramowanie


White Papers