Servoměniče a motory

Servopohony Control Techniques nabízejí vysokou užitnou hodnotu kombinovanou s maximální flexibilitou. Měniče mohou být připojeny k širokému rozsahu polohových regulátorů a to prostřednictvím vstupů a výstupů nebo prsotřednictvím jednoúčelových komunikačních sítí jako např.

EtherCAT nebo alternativně přebírají řízení automatizačních systémů pomocí svého integrovaného polohového regulátoru.

Pro optimalizování užitných vlastností jsme servoměniče a motory rozdělilli podle druhu zatížení aplikace:

  • Aplikace s pulzním, vysoce dynamickým zatížením vyžadují velice rychlou akceleraci a deceleraci. Např. manipulátory, letmé nůžky a jiné řezací stroje. Tyto aplikace jsou charakteristické požadavkem na vysokou špičkovu přetížitelnost (např. 300%), přičemž požadavek na efektivní hodnotu momentu (výstupní proud měniče) je nižší.
  • Aplikace s delší dobou trvání pracovního cyklu a nepříliš dynamickým zatížením nevyžadují, tak krátké doby akcelerace a decelerace. Např. tiskařské stroje, navíječe a odvíječe, etiketování. Tyto aplikace jsou charakteristické požadavkem na vysokou efektivní hodnotu momentu (výstupní proud měniče), přičemž požadavek na špičkovou přetížitelnost je nižší.

Control Techniques Servo Drives and Servo Motors series: