Vytápění, větrání a klimatizace

Energeticky efektivní měniče a řešení měničů pro komerční vytápění, větrání a klimatizaci

Vytápění, větrání a klimatizaci jde na vrub více než 30 % veškeré elektřiny spotřebované v průmyslovém a obchodním sektoru, kde motory pohánějící kompresory, čerpadla a ventilátory spotřebují více než 98 % této energie. Měniče s proměnnými otáčkami, pokud jsou nasazeny u těchto motorů, mohou zajistit úspory energie až 60 % a přitom také zlepšit provoz a pohodlí systému.

Společnost Control Techniques je světovou špičkou v oboru měničů s proměnnými otáčkami a jejich řešení. Jako členové skupiny Nidec, světové špičky na poli vytápění, větrání a klimatizace, máme velmi dobré možnosti pomoci vlastníkům budov, konzultantům, dodavatelům a výrobcům původního zařízení při maximalizaci účinnosti zařízení a při udržení kroku s legislativou a technologií.

Výrobci původního zařízení

Počínaje nejjednoduššími aplikacemi až po ty nejsložitější, společnost Control Techniques má vždy vhodné produkty. Díky našim flexibilním řadám výrobků a naší odbornosti na poli aplikací vám můžeme pomoci při dosažení cílů projektu.

Dodavatelé a konzultanti

Pochopení toho, co si cení dodavatelé - znalostí a podpory - je klíčovým důvodem našeho úspěchu na tomto trhu. Naše produktová řada Affinity byla vyvinuta na základě hloubkového průzkumu mezi konzultanty, dodavateli a vlastníky budov, aby zajistila. že vaše projekty s proměnnými otáčkami budou fungovat hladce.

Produkty společnosti Control Techniques pro odvětví vytápění, větrání a klimatizace :
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More