Funkční bezpečnost

Chráněno ze všech stran

Funkční bezpečnost

Bezpečnější stroje s integrovanou bezpečností

Functional-Safety-Web-Banner

Vyhledat místního partnera Stáhnout brožuru  

Co je to funkční bezpečnost? 

Funkční bezpečnost zahrnuje detekci potenciálně nebezpečného stavu, která vede k aktivaci ochranného nebo nápravného zařízení nebo mechanismu, aby se zabránilo vzniku nebezpečných událostí nebo aby se zmírnily následky nebezpečné události.

Při konstrukci stroje je třeba provést posouzení rizik a následně je pravidelně aktualizovat. Stroj by měl být pokud možno navržen tak, aby byl ze své podstaty bezpečný a aby byla nebezpečí vyloučena již v základním návrhu. Ve většině případů však některá rizika zůstávají na nepřijatelné úrovni a je třeba je aktivně snižovat pomocí vhodných kontrolních opatření.

Proč integrovaná bezpečnost? 

Integrace funkcí bezpečnosti pohybu do měniče podporuje decentralizovaný přístup k funkční bezpečnosti stroje, který přináší mnoho výhod

 • Snížení složitosti a tím i doby návrhu
 • Snížení nákladů na elektroinstalaci a následných nákladů
 • Snadné uvedení do provozu
 • Rychlost ovládání díky těsnému propojení bezpečnostní funkce a měniče

Functional-Safety-Conventional-Integrated-Approach-Diagrams

 • Výhody
  Jednoduché, nákladově efektivní a funkční

  Konvenční přístup k funkční bezpečnosti se opírá o externí bezpečnostní řídicí jednotku, elektromechanické součásti pro odpojení měniče od motoru a často o další snímače pro sledování otáček nebo polohy.

  Integrovaná bezpečnost může výrazně snížit náklady a dobu návrhu.

  Vestavěná funkce STO bezpečně vypíná točivý moment motoru, takže není třeba používat externí stykače.

  Přidání volitelného bezpečnostního modulu MiS210 nebo MiS250 umožňuje komplexní bezpečné monitorování pohybu přímo na měniči pomocí stávajícího enkodéru motoru.

  Zatímco lze mnoho aplikací zcela vyřešit pomocí distribuované architektury založené na měničích, v případě potřeby externího bezpečnostního PLC lze snadno dosáhnout integrace měniče pomocí síťových bezpečnostních protokolů.

   Performance-Icon
  Funkčnost bez kompromisů

  Při ochraně osob a zařízení před nebezpečím je zásadní včasnost.

  Integrovaná bezpečnost nabízí kratší reakční doby díky těsnému propojení bezpečnostní funkce a měniče.

  Podpora protokolu SafeEnDat umožňuje použití snímačů s certifikátem funkční bezpečnosti s možností dosažení SIL 3 / PLe s jedním enkodérem na motoru.

  Všechny naše integrované bezpečnostní funkce jsou externě certifikovány pro kategorii řízení SIL 3 nebo PLe (Performance Level e).

   
  Flexibilní bezpečnostní řešení

  S integrovaným bezpečnostním řešením od společnosti Control Techniques získáte vždy maximální flexibilitu, ať už jde o funkční návrh nebo výběr integrovaných prvků a protokolů.

  Volitelné moduly MiS210 a MiS250 podporují několik enkodérových protokolů až na 4 různých kanálech připojených k měniči nebo přímo k modulu. Vestavěné funkce bezpečnosti pohybu podporují více instancí a k dispozici jsou také bezpečné logické bloky, které umožňují implementaci složitých bezpečnostních řetězců.

  Ovládání a monitorování funkcí, stejně jako přenos hodnot bezpečné polohy a rychlosti, jsou k dispozici prostřednictvím hlavních bezpečnostních sběrnic: CIP Safety over EtherNet/IP a FSoE over EtherCAT

 • Bezpečnost pohybu
  Zkrácení prostojů díky bezpečnosti pohybu

  Pokud je při kontrole a opravách nebo jednoduše při výrobě nutný zásah člověka, je nezbytné chránit pracovníky před kontaktem s nebezpečnými pohyblivými částmi.

  Komplexní výběr funkcí bezpečnosti pohybu nabízí flexibilitu pro zajištění maximální ochrany při minimalizaci dopadu na dostupnost stroje.

  Brzdění a zastavení
  Safe-Torque-Off-Diagram
  Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO) zabraňuje tomu, aby měnič vytvářel točivý moment v motoru.
  Stejnosměrný meziobvod měniče  zůstává pod napětím, což umožňuje rychlý restart.
  Safe-Brake-Control-Diagram
  Bezpečné ovládání brzdy (SBC) lze použít ve spojení s STO pro bezpečné ovládání elektromechanické brzdy
   Safe-Operating-Stop-Diagram Bezpečné provozní zastavení (SOS) udržuje motor pod napětím v bezpečně monitorovaném klidovém stavu
  Safe-Stop-1-Diagram
  Bezpečné zastavení 1 (SS1) umožňuje řízené zastavení motoru před odpojením napájení pomocí bezpečného vypnutí točivého momentu
  Safe-Stop-2-Diagram
  Bezpečné zastavení 2 (SS2) umožňuje řízené zastavení motoru, po kterém následuje stav bezpečného provozního zastavení
  Monitorování rychlosti a zrychlení
  Safely-Limited-Speed
  Bezpečně omezené otáčky (SLS) bezpečně sledují otáčky motoru a udržují je ve stanoveném limitu
  Safely-Speed-Monitor-Diagram
  Monitor bezpečných otáček (SSM) poskytuje bezpečnostní signál, který signalizuje, že motor pracuje s otáčkami pod stanoveným limitem
  Safety-Limited-Acceleration-Diagram
  Bezpečně omezené zrychlení(SLA) bezpečně monitoruje zrychlení motoru a udržuje ho ve stanoveném limitu
  Safe-Direction-Diagram
  Bezpečný směr (SDI) bezpečně monitoruje směr pohybu
  Monitorování polohy
  Safely-Limited-Position
  Bezpečně omezená poloha (SLP) sleduje absolutní polohu motoru, aby se zabránilo jeho pohybu mimo stanovený rozsah
  Síťová bezpečnost
  Safe-Value-Transfer
  Bezpečný přenos hodnot pro přenos hodnot polohy a rychlosti po bezpečnostní sběrnici pro další zpracování bezpečnostní řídicí jednotkou
  Další funkce
  STHC3-Safe-Two-Handed-Control
  STHC3 - Bezpečné obouruční ovládání bezpečně kontroluje současné použití 
  dvou tlačítek
  Safe-Emergency-Stop-Icon
  Bezpečné nouzové zastavení (SES) bezpečně monitoruje tlačítko nouzového zastavení
 • Síťová bezpečnost
  Větší bezpečnost s menším počtem kabelůFunctional-Safety-Fieldbus-Diagram
  Aktivace a monitorování všech funkcí bezpečnosti pohybu prostřednictvím průmyslové sběrnice umožňuje minimalizaci elektroinstalace a maximální flexibilitu.

  Princip „černého kanálu“ umožňuje, aby se bezpečnostní údaje přenášely vedle standardních informací, které nejsou důležité pro bezpečnost, na stejném ethernetovém médiu.

  To znamená, že i složité bezpečnostní konfigurace lze realizovat s minimem kabeláže a beze změn stávající topologie sítě.

  Volitelné bezpečnostní moduly MiS210 a MiS250 podporují všechny hlavní průmyslové standardy a umožňují tak snadnou integraci do jakékoli automatizační architektury.

  • CIP-Safety over EtherNet/IP
  • Safety over EtherCAT (FSoE) 

  Bezpečné hodnoty polohy a rychlosti lze kvůli vyšší flexibilitě přenést do externí řídicí jednotky k dalšímu zpracování.

  Podpora protokolu Safe EnDat znamená, že lze dosáhnout maximální úrovně integrity bezpečnosti bez nutnosti dodatečné kabeláže a dalších zpětnovazebních zařízení.

 • Specifikace

  Všechny frekvenční měniče Unidrive a Digitax standardně nabízejí vestavěné STO.

  Bezpečnostní volitelné moduly MiS210 a MiS250 rozšiřují vestavěný systém STO o možnost bezpečného monitorování a omezení rozsahu pohybu`


  Volitelný bezpečnostní modul Unidrive M700  Digitax HD 
    Unidrive-M-Safety
  Digitax-HD-Safety

  CIP-Functional-Safety-IconTUV-Certified-IconEthercat-Safety

  MiS210
  MiS250
  Objednací číslo 82400000021100 Objednací číslo 82700000021500
  Bezpečné V/V


  Integrace STO nožový konektor propojeno
  Bezpečné vstupní páry 4
  Bezpečné výstupy 2 1(+1 použitý pro STO)
  Pulzní výstupy 2 2
  Enkodéry

  Místní enkodéry

  2
  Napájení enkodéru 1
  Monitorování externího zdroje napájení enkodéru 1
  Síťová bezpečnost Safety over EtherCAT (FSoE) s SI-EtherCAT
  na M753
  CIP Safety na M700/M702
  na M750
  Funkce bezpečnosti pohybu (instance)
  Bezpečné zastavení 1 1 1
  Bezpečné zastavení 2 1
  Bezpečné provozní zastavení 4 4
  Bezpečné ovládání brzdy 1 1
  Bezpečně omezené otáčky 4 4
  Monitor bezpečných otáček 4 4
  Bezpečně omezené zrychle 4 4
  Bezpečný směr 2 2
  Bezpečně omezená poloha 4 4
  Bezpečné datum 1 1
  Bezpečný přenos hodnot Poloha, rychlost Poloha, rychlost
  Bezpečné obouruční ovládání 1
  Bezpečné nouzové zastavení 1
 • Nastavení bezpečnosti
  Od nás snadno a rychle
  Intuitivní software pro uvedení do provozu

  Connect je naším nejnovějším konfiguračním nástrojem pro uvádění do provozu, optimalizaci a monitorování chování měniče/systému, jenž vychází z 25 let odborných zkušeností společnosti Control Techniques.

   

  Stáhnout

  Diagnostic Tool

  Diagnostic Tool je rychlý a jednoduchý nástroj, který umožňuje uživatelům frekvenčních měničů Control Techniques rychle se orientovat ve všech chybových kódech, které se mohou na měniči zobrazit.

   

  Stáhnout

  Drive Setup

  drive-setup-icon

  Webové stránky s volným přístupem poskytují videa „jak na to“, podrobné průvodce a komplexní technické příručky pro instalaci měniče.

   

  www.Drive-Setup.com
  Knihovna SISTEMA

  SISTEMA-Library-Icon

  SISTEMA je nejoblíbenějším nástrojem pro výpočet úrovně bezpečnosti v kontextu normy ISO 13849-1. Je k dispozici zdarma na webových stránkách DGUV.

  Všechny bezpečnostní parametry našich výrobků jsou pro snadnou integraci lehce dostupné jako knihovna SISTEMA.

   

  Stáhnout


 • Downloads

Product Literature & Resources

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More