Funkční bezpečnost
  • Přehled
  • Technické údaje
  • Ke stažení

Co je to funkční bezpečnost? 

Funkční bezpečnost zahrnuje detekci potenciálně nebezpečného stavu, která vede k aktivaci ochranného nebo nápravného zařízení nebo mechanismu, aby se zabránilo vzniku nebezpečných událostí nebo aby se zmírnily následky nebezpečné události.

Při konstrukci stroje je třeba provést posouzení rizik a následně je pravidelně aktualizovat. Stroj by měl být pokud možno navržen tak, aby byl ze své podstaty bezpečný a aby byla nebezpečí vyloučena již v základním návrhu. Ve většině případů však některá rizika zůstávají na nepřijatelné úrovni a je třeba je aktivně snižovat pomocí vhodných kontrolních opatření.

Proč integrovaná bezpečnost? 

Integrace funkcí bezpečnosti pohybu do měniče podporuje decentralizovaný přístup k funkční bezpečnosti stroje, který přináší mnoho výhod

  • Snížení složitosti a tím i doby návrhu
  • Snížení nákladů na elektroinstalaci a následných nákladů
  • Snadné uvedení do provozu
  • Rychlost ovládání díky těsnému propojení bezpečnostní funkce a měniče

Functional-Safety-Conventional-Integrated-Approach-Diagrams

Výhody

  Jednoduché, nákladově efektivní a funkční

Konvenční přístup k funkční bezpečnosti se opírá o externí bezpečnostní řídicí jednotku, elektromechanické součásti pro odpojení měniče od motoru a často o další snímače pro sledování otáček nebo polohy.

Integrovaná bezpečnost může výrazně snížit náklady a dobu návrhu.

Vestavěná funkce STO bezpečně vypíná točivý moment motoru, takže není třeba používat externí stykače.

Přidání volitelného bezpečnostního modulu MiS210 nebo MiS250 umožňuje komplexní bezpečné monitorování pohybu přímo na měniči pomocí stávajícího enkodéru motoru.

Zatímco lze mnoho aplikací zcela vyřešit pomocí distribuované architektury založené na měničích, v případě potřeby externího bezpečnostního PLC lze snadno dosáhnout integrace měniče pomocí síťových bezpečnostních protokolů.

Performance-Icon  Funkčnost bez kompromisů

Při ochraně osob a zařízení před nebezpečím je zásadní včasnost.

Integrovaná bezpečnost nabízí kratší reakční doby díky těsnému propojení bezpečnostní funkce a měniče.

Podpora protokolu SafeEnDat umožňuje použití snímačů s certifikátem funkční bezpečnosti s možností dosažení SIL 3 / PLe s jedním enkodérem na motoru.

Všechny naše integrované bezpečnostní funkce jsou externě certifikovány pro kategorii řízení SIL 3 nebo PLe (Performance Level e).

  Flexibilní bezpečnostní řešení

S integrovaným bezpečnostním řešením od společnosti Control Techniques získáte vždy maximální flexibilitu, ať už jde o funkční návrh nebo výběr integrovaných prvků a protokolů.

Volitelné moduly MiS210 a MiS250 podporují několik enkodérových protokolů až na 4 různých kanálech připojených k měniči nebo přímo k modulu. Vestavěné funkce bezpečnosti pohybu podporují více instancí a k dispozici jsou také bezpečné logické bloky, které umožňují implementaci složitých bezpečnostních řetězců.

Ovládání a monitorování funkcí, stejně jako přenos hodnot bezpečné polohy a rychlosti, jsou k dispozici prostřednictvím hlavních bezpečnostních sběrnic: CIP Safety over EtherNet/IP a FSoE over EtherCAT

 

Bezpečnost pohybu

 

Zkrácení prostojů díky bezpečnosti pohybu

Pokud je při kontrole a opravách nebo jednoduše při výrobě nutný zásah člověka, je nezbytné chránit pracovníky před kontaktem s nebezpečnými pohyblivými částmi.

Komplexní výběr funkcí bezpečnosti pohybu nabízí flexibilitu pro zajištění maximální ochrany při minimalizaci dopadu na dostupnost stroje.

Brzdění a zastavení

Safe-Torque-Off-Diagram
Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO) zabraňuje tomu, aby měnič vytvářel točivý moment v motoru. Stejnosměrný meziobvod měniče  zůstává pod napětím, což umožňuje rychlý restart.
Safe-Brake-Control-Diagram
Bezpečné ovládání brzdy (SBC) lze použít ve spojení s STO pro bezpečné ovládání elektromechanické brzdy
 Safe-Operating-Stop-Diagram Bezpečné provozní zastavení (SOS) udržuje motor pod napětím v bezpečně monitorovaném klidovém stavu
Safe-Stop-1-Diagram
Bezpečné zastavení 1 (SS1) umožňuje řízené zastavení motoru před odpojením napájení pomocí bezpečného vypnutí točivého momentu
Safe-Stop-2-Diagram
Bezpečné zastavení 2 (SS2) umožňuje řízené zastavení motoru, po kterém následuje stav bezpečného provozního zastavení

Monitorování rychlosti a zrychlení

Safely-Limited-Speed
Bezpečně omezené otáčky (SLS) bezpečně sledují otáčky motoru a udržují je ve stanoveném limitu
Safely-Speed-Monitor-Diagram
Monitor bezpečných otáček (SSM) poskytuje bezpečnostní signál, který signalizuje, že motor pracuje s otáčkami pod stanoveným limitem
Safety-Limited-Acceleration-Diagram
Bezpečně omezené zrychlení(SLA) bezpečně monitoruje zrychlení motoru a udržuje ho ve stanoveném limitu
Safe-Direction-Diagram
Bezpečný směr (SDI) bezpečně monitoruje směr pohybu

Monitorování polohy

Safely-Limited-Position
Bezpečně omezená poloha (SLP) sleduje absolutní polohu motoru, aby se zabránilo jeho pohybu mimo stanovený rozsah

Síťová bezpečnost

Safe-Value-Transfer
Bezpečný přenos hodnot pro přenos hodnot polohy a rychlosti po bezpečnostní sběrnici pro další zpracování bezpečnostní řídicí jednotkou

Další funkce

STHC3-Safe-Two-Handed-Control
STHC3 - Bezpečné obouruční ovládání bezpečně kontroluje současné použití 
Safe-Emergency-Stop-Icon
Bezpečné nouzové zastavení (SES) bezpečně monitoruje tlačítko nouzového zastavení
 

Síťová bezpečnost

 

Větší bezpečnost s menším počtem kabelů

Functional-Safety-Fieldbus-Diagram

Aktivace a monitorování všech funkcí bezpečnosti pohybu prostřednictvím průmyslové sběrnice umožňuje minimalizaci elektroinstalace a maximální flexibilitu.

Princip „černého kanálu“ umožňuje, aby se bezpečnostní údaje přenášely vedle standardních informací, které nejsou důležité pro bezpečnost, na stejném ethernetovém médiu.

To znamená, že i složité bezpečnostní konfigurace lze realizovat s minimem kabeláže a beze změn stávající topologie sítě.

Volitelné bezpečnostní moduly MiS210 a MiS250 podporují všechny hlavní průmyslové standardy a umožňují tak snadnou integraci do jakékoli automatizační architektury.

  • CIP-Safety over EtherNet/IP

  • Safety over EtherCAT (FSoE) 

Bezpečné hodnoty polohy a rychlosti lze kvůli vyšší flexibilitě přenést do externí řídicí jednotky k dalšímu zpracování.

Podpora protokolu Safe EnDat znamená, že lze dosáhnout maximální úrovně integrity bezpečnosti bez nutnosti dodatečné kabeláže a dalších zpětnovazebních zařízení.

 

Konfigurieren der Sicherheit

  Intuitivní software pro uvedení do provozu
Connect je naším nejnovějším konfiguračním nástrojem pro uvádění do provozu, optimalizaci a monitorování chování měniče/systému, jenž vychází z 25 let odborných zkušeností společnosti Control Techniques.
Stáhnout

  Knihovna SISTEMA
SISTEMA je nejoblíbenějším nástrojem pro výpočet úrovně bezpečnosti v kontextu normy ISO 13849-1. Je k dispozici zdarma na webových stránkách DGUV.

Všechny bezpečnostní parametry našich výrobků jsou pro snadnou integraci lehce dostupné jako knihovna SISTEMA.
Stáhnout

Všechny frekvenční měniče Unidrive a Digitax standardně nabízejí vestavěné STO.

Bezpečnostní volitelné moduly MiS210 a MiS250 rozšiřují vestavěný systém STO o možnost bezpečného monitorování a omezení rozsahu pohybu`


Volitelný bezpečnostní modul Unidrive M700  Digitax HD 
  Unidrive-M-Safety
Digitax-HD-Safety

CIP-Functional-Safety-IconTUV-Certified-IconEthercat-Safety

MiS210
MiS250
Objednací číslo 82400000021100 Objednací číslo 82700000021500
Bezpečné V/V


Integrace STO nožový konektor propojeno
Bezpečné vstupní páry 4
Bezpečné výstupy 2 1(+1 použitý pro STO)
Pulzní výstupy 2 2
Enkodéry

Místní enkodéry

2
Napájení enkodéru 1
Monitorování externího zdroje napájení enkodéru 1
Síťová bezpečnost Safety over EtherCAT (FSoE) s SI-EtherCAT
na M753
CIP Safety na M700/M702
na M750
Funkce bezpečnosti pohybu (instance)
Bezpečné zastavení 1 1 1
Bezpečné zastavení 2 1
Bezpečné provozní zastavení 4 4
Bezpečné ovládání brzdy 1 1
Bezpečně omezené otáčky 4 4
Monitor bezpečných otáček 4 4
Bezpečně omezené zrychle 4 4
Bezpečný směr 2 2
Bezpečně omezená poloha 4 4
Bezpečné datum 1 1
Bezpečný přenos hodnot Poloha, rychlost Poloha, rychlost
Bezpečné obouruční ovládání 1
Bezpečné nouzové zastavení 1

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


White Papers