Bezpieczeństwo funkcjonalne
  • Ogólne
  • Specyfikacja
  • Do pobrania

Czym jest bezpieczeństwo funkcjonalne?   

Bezpieczeństwo funkcjonalne obejmuje wykrywanie potencjalnych stanów zagrożenia skutkujących aktywacją urządzeń ochronnych, korekcyjnych bądź też zadziałanie mechanizmów zapobiegających niebezpiecznym zdarzeniom czy też zapewniających łagodzenie skutków zaistniałych niebezpiecznych zdarzeń. 

Przy projektowaniu maszyny konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka, a następnie jej regularna aktualizacja. Jeśli tylko jest to możliwe, maszyna powinna zostać zaprojektowana tak, aby była bezpieczna, poprzez eliminowane zagrożeń na etapie jej projektowania. Niemniej w większości przypadków niektóre zagrożenia pozostają nadal na nieakceptowalnym poziomie, przez co konieczne jest ich aktywne zmniejszanie za pomocą odpowiednich środków kontrolnych.

Dlaczego zintegrowane bezpieczeństwo?  

Integracja funkcji bezpieczeństwa ruchu w napędach wspomaga zdecentralizowane podejście do bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny, przynoszące wiele korzyści

  • Mniejszy stopień skomplikowania , a zatem krótszy czas projektowania
  • Niższe koszty oprzewodowania dzięki mniejszej liczbie połączeń zewnętrznych
  • Łatwość uruchamiania
  • Szybkość działania dzięki bezpośredniemu sprzężeniu pomiaru prędkości z funkcją bezpieczeństwa w napędzie

Functional-Safety-Conventional-Integrated-Approach-Diagrams

Zalety

  Proste, oszczędne i funkcjonalne

Tradycyjne podejście do bezpieczeństwa funkcjonalnego opiera się na zewnętrznym sterowniku bezpieczeństwa, podzespołach elektromechanicznych odłączających napęd od silnika oraz często dodatkowych czujnikach monitorujących prędkość lub położenie.

Zintegrowane bezpieczeństwo może niezwykle mocno ograniczyć koszty oraz czas projektowania.

Wbudowane wejście STO bezpiecznie wyłącza silnik bez potrzeby użycia zewnętrznych styczników.

Dodatkowa opcja bezpieczeństwa MiS210 lub MiS250 umożliwia przeprowadzenie zaawansowanego monitorowania bezpieczeństwa ruchu bezpośrednio na napędzie z użyciem istniejącego enkodera silnika.

Podczas gdy wiele zastosowań może zostać całkowicie rozwiązanych dzięki opartej na napędach architekturze rozproszonej, gdy wymagany jest zewnętrzny sterownik bezpieczeństwa PLC, integrację napędu można łatwo uzyskać przy użyciu sieciowych protokołów bezpieczeństwa.

Performance-Icon  Wydajność bez kompromisów

W ochronie ludzi i sprzętów przed zagrożeniami czas ma kluczowe znaczenie.

Zintegrowane systemy bezpieczeństwa zapewniają krótsze czasy reakcji, dzięki bliskiemu sprzężeniu funkcji bezpieczeństwa z napędem.

Możliwość obsługi protokołu SafeEnDat umożliwia użycie certyfikowanych enkoderów bezpieczeństwa funkcjonalnego, pozwalające uzyskać poziom SIL 3 / PLe przy użyciu jednego montowanego na silniku enkodera.

Wszystkie nasze zintegrowane funkcje bezpieczeństwa posiadają zewnętrzne certyfikaty zgodności ze standardem SIL 3 lub PLe (poziomem bezpieczeństwa e).

  Elastyczne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa

Wraz ze zintegrowanym rozwiązaniem w zakresie bezpieczeństwa marki Control Techniques klient otrzymuje maksymalną elastyczność w zakresie projektów funkcjonalnych lub wyboru integrowanych komponentów i protokołów.

Opcje MiS210 i MiS250 wspierają liczne protokoły enkoderów na nawet 4 różnych kanałach podłączonych do napędu lub bezpośrednio do modułu. Wbudowane funkcje bezpieczeństwa ruchu wspierają wiele instancji, dostępne są również bloki logiki bezpieczeństwa umożliwiające implementację złożonych łańcuchów bezpieczeństwa.

Kontrola i monitorowanie funkcji oraz przekazywanie bezpiecznego położenia i wartości prędkości dostępne są za pośrednictwem głównych modułów Fieldbus bezpieczeństwa: CIP Safety over EtherNet/IP oraz FSoE over EtherCAT

 

Bezpieczeństwo ruchu

 

Redukcja przestojów dzięki bezpieczeństwu ruchu

Gdy wymagana jest interwencja człowieka do wykonania przeglądu i naprawy lub po prostu w trakcie produkcji, kluczowe znaczenie ma ochrona personelu przed interakcją z niebezpiecznymi ruchomymi częściami.

Szeroki wybór funkcji Bezpieczeństwa ruchu zapewnia elastyczność zapewniającą maksymalną ochronę, przy jednoczesnym minimalizowaniu negatywnego wpływu na dostępność maszyny.

Zatrzymanie i stop

Safe-Torque-Off-Diagram
Funkcja Safe Torque Off (Bezpieczne wyłączanie momentu obrotowego, STO) zapobiega generowaniu przez napęd momentu obrotowego w silniku.
Safe-Brake-Control-Diagram
Połączenie stałoprądowe napędu pozostaje pod napięciem, umożliwiając szybki restart
 Safe-Operating-Stop-Diagram Funkcja Safe Brake Control (Bezpieczne sterowanie hamulcem, SBC) może być wykorzystywana wraz z STO do kontroli bezpieczeństwa hamulca elektromechanicznego
Safe-Stop-1-Diagram
Safe Stop 1 (Bezpieczny stop 1, SS1) umożliwia kontrolowane zatrzymanie silnika przed odłączeniem zasilania za pośrednictwem funkcji Safe Torque Off
Safe-Stop-2-Diagram
Safe Stop 2 (Bezpieczny stop 2, SS2) umożliwia kontrolowane zatrzymanie silnika, po którym następuje stan Safe Operating Stop

Monitorowanie prędkości i przyśpieszenia

Safely-Limited-Speed
Safely Limited Speed (Bezpieczna ograniczona prędkość, SLS) bezpieczne monitorowanie prędkości silnika pozwalające utrzymać ją w ustalonej granicy
Safely-Speed-Monitor-Diagram
Safe Speed Monitor (Bezpieczne monitorowanie prędkości, SSM) dostarcza sygnał bezpieczeństwa wskazując, że silnik pracuje poniżej określonej wartości granicznej prędkości
Safety-Limited-Acceleration-Diagram
Safely Limited Speed (Bezpieczne ograniczone przyśpieszenie, SLA) bezpieczne monitorowanie  przyśpieszenia silnika pozwalające utrzymać je w ustalonej granicy
Safe-Direction-Diagram
Safe Direction (Bezpieczny kierunek ruchu, SDI) bezpieczne monitorowanie kierunku ruchu

Monitorowanie położenia

Safely-Limited-Position
Safely Limited Position (Bezpieczne monitorowanie położenia, SLP) monitoruje położenie bezwzględne silnika, zapobiegając poruszaniu się go poza określonym zakresem

Bezpieczeństwo sieci

Safe-Value-Transfer
Safe Value Transfer, bezpieczny transfer wartości położenia i prędkości na moduł bezpieczeństwa fieldbus w celu późniejszego przetworzenia przez sterownik bezpieczeństwa

Dodatkowe funkcje

STHC3-Safe-Two-Handed-Control
STHC3 – Safe Two-Handed Control bezpiecznie monitoruje równoczesne użycie     
Safe-Emergency-Stop-Icon
Safe Emergency Stop (Bezpieczne zatrzymanie awaryjne, SES) bezpieczne monitorowanie przycisku zatrzymania awaryjnego
 

Bezpieczeństwo sieci

 

Większe bezpieczeństwo przy mniejszej liczy przewodów

Functional-Safety-Fieldbus-Diagram

Aktywuj i monitoruj wszystkie funkcji bezpieczeństwa ruchu poprzez moduł Fieldbus dla zapewnienia minimalnej liczby przewodów i maksymalnej elastyczności

Koncepcja „Black channel” umożliwia transfer danych bezpieczeństwa wraz standardowymi i nieistotnymi dla bezpieczeństwa informacji za pośrednictwem tego samego medium ethernetowego.

Oznacza to możliwość implementacji nawet kompleksowej konfiguracji bezpieczeństwa przy minimalnym oprzewodowaniu i bez zmiany istniejącej topologii sieci.

Opcje bezpieczeństwa MiS210 i MiS250 wspierają główne standardy branżowe związane z prostą integracją w dowolnej architekturze automatyki.

  • CIP-Safety on EtherNet/IP

  • Safety over EtherCAT (FSoE) 

Dla dodatkowej elastyczności, wartości bezpiecznego położenia oraz prędkości można transferować na zewnętrzny sterownik do późniejszego przetwarzania.

Możliwość obsługi protokołu Safe EnDat oznacza możliwość uzyskania maksymalnego poziomu integralności bez potrzeby stosowania dodatkowego oprzewodowania dla urządzenie sprzężenia zwrotnego.

 

Bezpieczeństwo konfiguracji

  Intuicyjne oprogramowanie do uruchamiania
Wykorzystując 25 lat doświadczenia firmy Control Techniques, opracowany został program Connect, będący jednym z najnowocześniejszych narzędzi do konfiguracji napędów, umożliwiający uruchomienie, optymalizację oraz monitoring wydajności pracy napędu/systemu automatyki.
Pobierz
  Biblioteka SISTEMA
SISTEMA to najbardziej popularne narzędzie do obliczania poziomu bezpieczeństwa w kontekście standardu ISO 13849-1. Dostępna jest nieodpłatnie na stronie DGUV.

Wszystkie związane z bezpieczeństwem parametry naszych produktów są dostępne w formie biblioteki SISTEMA w celu zapewnienia łatwej integracji.

Pobierz

Wszystkie napędy Unidrive i Digitax oferują w standardzie wbudowane wejście STO. 

Opcjonalne moduły bezpieczeństwa MiS210 i MiS250 stanowią rozszerzenie funkcji STO o funkcję monitorowania i/lub ograniczenia zakresu ruchu.


Opcjonalny moduł bezpieczeństwa  Unidrive M700  Digitax HD 
  Unidrive-M-Safety
Digitax-HD-Safety

CIP-Functional-Safety-IconTUV-Certified-IconEthercat-Safety

MiS210
MiS250
Nr zamówienia: 82400000021100
Nr zamówienia: 82700000021500
I/O bezpieczeństwaIntegracja STO Stycznik płaski oprzewodowane
Pary wejść bezpieczeństwa 4
Wyjścia bezpieczeństwa 2 1(+1 wykorzystywane do STO)
Wyjścia impulsowe 2 2
Enkodery

Lokalne enkodery

2
Enkoder PSU 1
Zewnętrzny enkoder PSU do monitorowania
1
Bezpieczeństwo sieci Safety over EtherCAT (FSoE)
z SI-EtherCAT
on M753
CIP Safety
on M700/M702
on M750
Funkcje bezpieczeństwa ruchu (instancje)
Safe Stop 1
1 1
Safe Stop 2
1
Safe Operating Stop
4 4
Safe Brake Control
1 1
Safely Limited Speed
4 4
Safe Speed Monitor
4 4
Safely Limited Acceleration
4 4
Safe Direction 
2 2
Safely Limited Position
4 4
Safe Datum 
1 1
Safe Value Transfer
Pozycja, Prędkość 
Pozycja, Prędkość
Safe Two-Handed Control
1
Safe Emergency Stop
1

Broszury


Studium przypadków


Dane techniczne


Ulotki


Katalog produktów


Dokumentacja techniczna i oprogramowanie


Videos


White Papers