$name

Sürdürülebilirlik artık bir seçenek değil

Sürdürülebilirlik artık iş stratejisinin marjinal ya da isteğe bağlı bir unsuru olarak görülmemektedir. Aksine, son yıllarda şirketler için orta ve uzun vadede varlığını sürdürebilme ve karlılığa giden yolda önemini kanıtlamıştır.

Ortak Geleceğimiz politikamızda 'gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınma' olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilir kalkınma konusu, ilk olarak 1987 yılında Birleşmiş Milletler raporunda kitlelerin dikkatini çekmiştir. 

Rapor, bugün akla uygun gibi görünen şeyleri açıklamak zorundaydı. Bunun yanı sıra, rapor komisyonunun başkanı Gro Harlem Brundtland'ın bu belgenin önsözünde belirttiği gibi, o zamanlar 'çevre' fikri, 'insan eylemlerinden, hırslarından ve ihtiyaçlarından ayrı bir alan olarak' ele alınma eğilimindeydi ve sonuç olarak 'bazı siyasi çevrelerde bir saflık çağrışımı' taşıyordu.

Bugün ise durum tam tersi: herkes, her türlü insan eyleminin çevresel sonuçlarını göz ardı etmenin saflık olduğu konusunda hemfikir; buna iş geliştirme alanı da dahil.

Sürdürülebilirliğe önem verdiği görülen ve bilinen şirketlerin, özellikle bugünlerde, ortaya çıkan sosyal trendlerle uyumsuz olan şirketlere kıyasla daha yüksek marka statüsüne sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bu, sadece müşteri tabanları için değil, aynı zamanda şirketin hem çalışanlarını hem de yatırımcıları cezbetme ve onlarla etkileşim kurma potansiyeli için de önemli yansımaları olan çok önemli bir ilgi noktasıdır. 

Bu bir sosyal beklenti konusu haline gelmiştir: kısacası, tüm işletmelerin aşırı enerji kullanımından kaçınma, atık maddelerin azaltılması ve kayda değer karbon salınımını azaltma gibi konularda en azından makul bir özen göstermesi gerekmektedir. Bu beklentiler, devletin düzenleyici politikalarında çeşitli cezalar ve teşviklerle yansıtılır.

Ancak işletmelerde sürdürülebilirlik sadece gezegen için doğru olanı yapmaktan ibaret değildir; bizler, bunu yapmak zorundayız. Çevreye duyarlı uygulamalardan, malzemelerin ve kaynakların sorumlu bir şekilde kullanılmasından ve kısa vadeli düşünmek yerine uzun vadeli düşünmekten bahsederek, daha sağlıklı, daha kalıcı iş yapıları anlamına gelme eğiliminde olduğu anlayışıdır.

Farkında olun ve sürdürülebilir düşünün 

Atıklar sadece çevresel bir sorun değildir. Bu aynı zamanda maddi kayba yol açar.

İster boş odalarda açık bırakılan ışıklar, ister gereğinden fazla sipariş edilen envanter veya boş depo alanı olsun; tüm şirketler, parası ödenmiş kaynakların daha sonra uygun şekilde kullanılmamasının ne kadar kolay olduğunu fark edecektir. Sadece dikkatli planlama, insanların yanlış hesaplama veya ihmalleri nedeniyle ortaya çıkan sermaye kaybını en aza indirebilir. Tedbirli olmak özellikle üretim alanında önemlidir. 

Örnek: Verimlilik marjları, onarım süresi ve fiili makine değişimi açısından, arızalı makinelere ilişkin atık seviyeleri geniş kapsamlı olabilir; önleyici bakım rejimleri artık kurnaz iş yönetiminin sorgulanmayan bir yönüdür. 

Atık sorunu son yıllarda pek çok yaratıcı düşünceyi harekete geçirmiştir. Bazı işletmeler, örneğin daha az veya farklı hammadde kullanarak ürün veya ambalaj tasarımlarını basitleştirmek veya bir şekle sokmak için ilham almıştır. Aynı düşünce, özellikle pandemi sonrasında, tedarik zincirlerinin düzenlenmesi ve yerelleştirilmesinde de kendini göstermiştir.

Diğer şirketler ise ürettikleri atıklardan değer elde etmenin yollarını aramaktadır; örneğin organik atıkları kompost olarak kullanmak üzere bahçe işleri ile ilgilenen şirketlere satan tüketim malları üreticileri gibi. Anaerobik çürütme veya gazlaştırma gibi teknolojiler aracılığıyla organik atıklardan enerji geri kazanımı, bazı tarımsal veya endüstriyel atık üreticilerinin enerjiden daha bağımsız hale gelmelerini sağlayarak kamu hizmetleri maliyetlerinin yanı sıra atık bertaraf ve yönetim hizmetlerine olan bağımlılıklarını da azaltır.

Sürdürülebilir iş stratejisinin ardında yatan düşünce bazen ihtiyatlı, bazen yenilik taraftarı olsa da, her düzeyde ileriye odaklıdır. Bunun özünde yatan şey, gelecekteki değeri yaratmak ve korumak için şimdi yatırım yapma felsefesidir.

Kısa değil uzun vadeli düşünmek

Bu, her zaman doğrudan bir satış değildir. Özellikle hissedar kültürü, bazen uzun vadeli büyümenin aleyhine olacak şekilde, kısa vadeli kazançlar elde etmek için şirketler üzerinde önemli bir baskı oluşturur. Ancak giderek artan sayıdaki araştırma, yüzyılın başından bu yana uzun vadeli yaklaşımlara en dikkatli şekilde yatırım yapan şirketlerin bugün en güçlü performans gösteren şirketler olduğunu göstermektedir.

1987 yılında Harlem Brundtland, çevrenin 'ayrı' bir alan olmaktan uzak, basitçe 'hepimizin yaşadığı yer' olduğunu belirtmiştir. Uzun vadede de durum aynıdır: her ne kadar çevreyi sadece soyut olarak görmek cazip gelse de gelecek, hepimizin yaşayacağı yerdir.

İşletmelerde sürdürülebilirlik belki de yalnızca, herhangi bir anda bir şirketin çabalarını baltalama riski taşıyan, çevre, çalışanlar, toplum veya kendi geleceğimiz üzerindeki zincirleme etkilerin farkında olmak ve bu tür bir gelişimi önlemek için bu farkındalığın üstünlüğünü kullanmaktır.

Sürdürülebilirlik düşüncesi, elbette, otomasyon mühendisinin çalışmasıyla çok fazla alanı paylaşır. İster gelen elektrik akımını değiştirmek için değişken hızlı bir sürücü kullanan basit bir hareketli uygulama şeklinde olsun, ister sadece ihtiyaç duyulduğunda ışık ve su dağıtmak için sensörler kullanan akıllı kapalı bir çiftlik şeklinde olsun, uyulması gereken ilkeler aynıdır: daha az atık, daha fazla verimlilik.

Tıpkı sürdürülebilirlik stratejistleri gibi otomasyon mühendisleri de birleşik bir vizyonun peşindedir: makine işlerinin sürdürülebilir bir şirketin tedarikçileri veya paydaşları kadar birbirine bağlı olduğu ve koordine edildiği açık, uzlaştırılmış sistemler.

Çalışma yöntemlerinde daha fazla sürdürülebilirlik arayan artan sayıda işletmenin, modernize edilmiş üretim operasyonlarından ofis işlerinin dijital olarak gerçekleştirilmesine kadar her şeyde, otomasyonun meyvelerinden doğrudan yararlanıyor olması çok daha uygun olacaktır.

Browse all Insights blog posts