Commander C Ücretsi̇z 5 Yillik Üreti̇ci̇ Garanti̇si̇ni̇n Şart Ve Koşullari

Şartlar ve Koşullar

Burada belirilen şartlar ve koşullarda, “siz” ve “sizin” ifadesi COMMANDER C sürücüsünün son kullanıcısı anlamına, “biz”, “bize” veya “bizim” ifadesi COMMANDER C sürücüsünün üreticisi anlamına, Nidec Control Techniques Limited ve “sürücü” ifadesi CONTROL TECHNIQUES markalı COMMANDER C değişken hızlı sürücü anlamına gelmektedir.

Satın Alma Kaydı

Ücretsiz 5 yıllık üretici garantisine hak kazanmak için satın alma tarihinden itibaren altı (6) ay içinde web sitemiz üzerinden sürücüyü kaydettirmeniz gerekir. Belirtilen dönemde kayıt yaptırmamanız, yalnızca sürücüyü size satan şahıs veya kuruluş tarafından size verilen garantiden faydalanabileceğiniz anlamına gelir. Kayıt yaptırırken iletişim ve satın alma bilgilerini, sürücünün seri numarasını ve diğer ilgili bilgileri vermeniz gerekmektedir.

Ücretsiz 5 Yıllık Üretici Garantisi Teklifinin Süresi

Bu ücretsiz 5 yıllık üretici garantisi teklifini istediğimiz zaman sonlandırma hakkını saklı tutuyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Web sitemizdeki Gizlilik Bildiriminde, sürücünüzü web sitemiz üzerinden kaydederken topladığımız kişisel verileri nasıl işleyeceğimiz açıklanmaktadır. Gizlilik Bildirimimize buradan ulaşabilirsiniz.

Garanti Şartları

Garanti: Üretim sırasında kullanılan bütün malzemelerin sürücünün yazılı tüm teknik özelliklerine uygun olduğunu ve sürücünün satın alındığı tarihten itibaren beş (5) yıl boyunca (“garanti dönemi”) malzeme ve işçilik açısından hiçbir hata içermeyeceğini garanti ederiz.

Sorunların çözümü: Tüm hatalar veya hatalı sürücüler için, söz konusu hatanın veya hatalı sürücünün tespit edildikten sonra garanti dönemi içinde hemen bize bildirilmesi koşuluyla, onarım veya takdirimiz doğrultusunda sürücü veya sürücünün parçalarının değiştirilmesi yoluyla çözüm üretilecektir. “Hata” veya “hatalı sürücü”, uygun şekilde kullanılması, muhafazası ve bakımının yapılması koşuluyla, sadece belirtilen teknik özelliklere uygun olmaması ya da malzeme veya işçilik hatası nedeniyle sürücünün arızalanması anlamına gelir. Hatayı bildirmek için öncelikle sürücüyü satın aldığınız yetkili distribütör veya satış ofisiyle (“satıcı”) temas kurmanız gerekir. Hatalı sürücünün iadesi için önceden satıcı üzerinden onayımızı ve iznimizi talep etmeniz ve iade durumunda sürücünün, size vereceğimiz adrese sigorta masrafı dahil olmak üzere masraflar size ait olacak şekilde göndermeniz gerekir. İnceleme ve tespitlerimiz doğrultusunda, iade edilen sürücünün hatasının teknik özelliklere uygunsuzluk ya da hatalı malzeme veya işçilikten kaynaklanmadığı, hatalı kullanım ve bakımdan kaynaklandığı ortaya çıkarsa, sürücüyü masraflar size ait olacak şekilde iade edeceğiz. Onarılan sürücüyü veya yeni sürücüyü satıcınızdan alabileceksiniz. Değiştirilen sürücüler ise bizim malımız olacaktır. Bu garanti kapsamında tarafımızca onarılan veya değiştirilen sürücüler, garanti döneminin dolmamış kısmı kadar için bu garanti koşullarına tabi olacaktır.

İstisnalar: Şunlardan kaynaklanan hiçbir kusur ve hata için sorumluluk kabul etmeyiz: kasıtlı hasar; ihmal; sürücünün anormal şekilde ya da tarafımızca belirtilenler dışındaki bir amaçla kullanılması; normal aşınma ve eskime; tarafınızca belirlenen, sağlanan veya kullanılan malzeme veya işçilik; sürücünün ilgili depolama, kurulum, işletme veya ortam gerekliliklerimize uyulmaması; sürücü bakımının uygun şekilde yapılmaması; önceden yazılı onayımızı almaksızın sürücü üzerinde yapılan değişiklik veya onarım; sürücü için onaylanmamış yazılım veya yedek parçaların kullanılması. Bu tür kusurları tespit etmek ve gidermek için yaptığımız harcamalar, talep edilmesi durumunda tarafınızca karşılanacaktır. Bu garanti, yalnızca kullanıma hazır haldeki sürücü için geçerlidir; sürücünün monte edildiği ekipman içinden sökülüp tekrar monte edilmesiyle ilgili maliyetleri kapsamaz. Bu garanti yalnızca istendiğinde sürücüyü onarmak için gerekli parçaları ve işçiliği kapsar.

Sorumluluk reddi: Yasaların izin verdiği ölçüde, bu garanti tamamen bizim garantimizdir ve garantinin ihlaliyle ilgili olarak sizin için münhasır başvuru yoludur ve sürücü ile ilgili kalite tatminsizliği, belirli bir amaca uygunsuzluk ve diğer hususlar, garanti ve herhangi bir türden koşul için açık veya örtülü olarak yapılacak başka hiçbir başvuru geçerli olmayacaktır. Bu 5 yıllık ücretsiz üretici garantisi, başka bir kişi veya şirkete devredilemez veya verilemez. Bu ücretsiz 5-Yıl üretici garantisi diğer kişilere veya kuruluşlara devredilemez veya verilemez.

Shield-Commander-C-5-year-warranty

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More