Návrat k přírodě
Měniče Commander C200 šetří energii a vedou nás k přírodě

Výzva

Singapurská botanická zahrada je první a jedinou tropickou botanickou zahradou na seznamu světového dědictví UNESCO. Její nové rozšíření Gallop má osm hektarů ohraničené krajiny tvořené původními rostlinami a lesy, což přispívá k bohatému dědictví zahrady a její roli ve výzkumu, ochraně přírody, vzdělávání a rekreaci. Jako přirozené rozšíření přírodního areálu zahrady zahrnuje deštný les a naučný les a seznamuje návštěvníky s ekologií lesa a jeho ochranářským významem. V souvislosti s novým rozšířením návštěvnické atrakce potřebovala botanická zahrada zavlažovací čerpací systém, který by zásoboval vodou celé rozšiřující pole rostlin a lesů Gallop. Po získání zakázky se společnost Success Electric pustila do hledání vhodného měniče pro tuto práci. 

Řešení

Frekvenční měniče Commander C200 od společnosti Control Techniques jsou integrovány do řídicí jednotky systému zavlažovacích čerpadel Success Electric. Měniče C200 řídí a regulují čerpadla tak, aby v naprogramovanou denní a noční dobu rozváděla vodu po celém pozemku s původními rostlinami a lesy, čímž udržuje rostliny zavlažované a zároveň šetří energii a přírodní zdroje. C200 umožňuje nízký rozběhový proud při náběhu na plné otáčky při 50 Hz, čímž snižuje celkovou spotřebu energie. Snadno použitelný ovládací panel s displejem LED a průvodce parametry na přední straně měniče umožňují týmu údržby zahrad upravovat nastavení tlaku pro čerpací soupravy.

Výhoda

„Toto řešení posílilo výhody úspory energie, které přinášejí pohony s proměnnou rychlostí. V tomto případě Singapurská botanická zahrada dosahuje 30% úspory energie. Díky kompaktním a programovatelným měničům Commander C200 se nám podařilo zmenšit plochu panelu a ponechat více prostoru pro přírodu, kterou si návštěvníci mohou užívat.“

Přečtěte si celou případovou studii

Udělalo to na vás dojem? Obraťte se na nás s požadavky na automatizaci