Solární čerpadla
Udržitelné a vysoce účinné hospodaření s vodou
 • Přehled
 • Ke stažení

Efektivní dodávka vody nezávisle na síti

Čerpejte vodu nezávisle na zdroji elektřiny pomocí nejnovějšího řešení solárních čerpadel od společnosti Control Techniques, ať už potřebujete snížit provozní náklady, zlepšit zajištění vody nebo být udržitelnější.

Aplikace zahrnující čerpání vody v odlehlých oblastech, kde je k dispozici nespolehlivý nebo žádný zdroj elektřiny, potřebují řešení, které zajistí spolehlivost, účinnost a sníží energetické nároky. Využití solární energie znamená, že čerpací systém lze instalovat téměř kdekoli, bez ohledu na dostupnost energetické infrastruktury a související náklady. Využití přirozené sluneční energie je nejefektivnějším způsobem, jak překonat problémy s dopravou vody tam, kde má být a kdy tam má být.

V čem spočívá náš přínos

V závislosti na rozsahu požadovaného řešení poskytují obě řady měničů Commander C a Unidrive M600 cenově výhodnou a škálovatelnou sadu funkcí pro splnění požadavků na solární čerpadla. Každý poskytuje individuální úrovně výkonu, komunikace a možností od jednoduchého čerpání s pevnými otáčkami až po čerpání řízené PID regulátorem. Jednoduše si objednejte standardní měnič, který nejlépe splňuje požadavky vaší aplikace, stáhněte si program Connect pro uvedení do provozu, který umožňuje provést nastavení solárních čerpadel, a použijte průvodce nastavením.

Jaký z toho budete mít užitek?

Pokud nejsou příznivé povětrnostní podmínky, měnič automaticky zvolí zdroj střídavého proudu, např. síť, generátor nebo hybridní zdroj, aby zajistil co nejefektivnější provoz čerpadla. Řešení, které je šetrné k životnímu prostředí, neznečišťuje ho, je tiché a má všechny potřebné funkce již naprogramované v měniči. Výhody se projeví ve snížení nákladů na údržbu, nižší energetické náročnosti a rychlé návratnosti investice.

 

  Snížení spotřeby energie, prodloužení životnosti
85 % nákladů na životní cyklus čerpadla připadá v průměru na spotřebu energie, proto může optimalizace spotřeby energie znamenat významné snížení celkových nákladů na vlastnictví. Naše měniče nejenže umožňují využití solární energie, ale daří se jim poskytovat efektivnější řízení v aplikacích s proměnným točivým momentem.
  Snížení rizik
Řešení pro solární čerpadla od Control Techniques nabízí řadu specializovaných funkcí, jako je zabránění chodu nasucho, plnění potrubí, čištění čerpadel a ovládání pomocí hladinových spínačů, včetně režimů ovládání zahrnujících konfigurace s jedním i více paralelními čerpadly. 
  Hovoří vaším jazykem
K nastavení solárního čerpadla nepotřebujete být odborníkem na měniče. Náš softwarový nástroj Connect pro programování a uvedení do provozu vám vše usnadní pomocí přehledných návodných stránek. Náš přístup k jasnému pojmenování a strukturování parametrů a používání známé terminologie zajišťuje intuitivní a uživatelsky přívětivé řešení.
  Měnič pro všechny motory
Naše měniče M600 se dokonale hodí k nejúčinnějším motorům na současném trhu, které splňují úroveň účinnosti IE5, jako je například hybridní motor s permanentními magnety Nidec Leroy-Somer Dyneo+. Naše měniče vám dávají možnost volby, abyste si mohli vybrat preferovaný motor s jistotou, že řada měničů M600 zvýší jeho výkon a každý den vám ušetří peníze.

 

Typické solární čerpací systémy

 

Možnosti napájení zvyšují efektivitu

Bezproblémová flexibilita napájení pro nepřetržitý provoz

Řešení solárních čerpadel od Control Techniques poskytuje spolehlivé ovládání čerpadel bez ohledu na počasí. Po nastavení lze měnič nakonfigurovat tak, aby se v době bez denního světla automaticky připojil ke zdroji střídavého proudu, nebo jako „hybridní“ systém, který kombinuje solární napájení s napájením ze sítě, aby se dosáhlo maximálního přínosu investice do solární energie bez ovlivnění výkonu. 

Flexibilní napájení

 • Pouze střídavý zdroj
 • Pouze stejnosměrný zdroj
 • Hybridní střídavý nebo stejnosměrný zdroj napájení
  • Vyžaduje indikaci při připojení střídavého napájení

Speciální funkce pro napájení

 • Zpracování údajů z čidla osvětlení
 • Řídicí jednotka ss meziobvodu pro ss napájení z fotovoltaiky
 • Přednabíjení meziobvodu 

Optimalizace systému

Ať už čerpadlo napájí solární energie, elektrická síť/generátor nebo hybridní zdroj, plnou kontrolu nad systémem zajišťují následující funkce:

 • Regulační smyčka ss meziobvodu
 • MPPT
 • Spuštění/vypnutí při nedostatku světla
 • Logika pro střídavé napájení
 • Dojezdová rampa pro fotovoltaiku
 • Časovač zpoždění restartu

Jednoduché uvedení do provozu, bezproblémová efektivní instalace

Connect je aplikačně zaměřený program se speciálními funkcemi pro čerpadla, které umožňují dosáhnout optimálního výkonu ihned po vybalení z krabice.

 • Automatické a manuální ovládání z ovládacího panelu, pomocí spínaného vstupu nebo řídicího slova
 • Ovládání hladinovým spínačem plné nádrže
 • PID regulace, žádané hodnoty, zpětná vazba, alarm a poruchy
 • Suchá studna
 • Otevřená a uzavřená smyčka včetně bezsenzorového provozu
 • Zobrazení stavů
 • Systém probuzení a uspání pro PID řízení
 • Nulový průtok (spínač)
 • Ovládání čerpadla, stavy a alarmy
 • Plnění potrubí (pro PID řízení)
 • Odhad průtoku a tlaku
 • Kaskádové řízení
 • Čerpání dle prahové hodnoty

 

Související výrobky


Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


Videos


White Papers