Nejčastější dotazy k bezplatné 5leté záruce výrobce

Na které výrobky se 5letá záruka vztahuje?

  • Commander S
  • Commander C200 a C300
  • Pump Drive F600 - typové velikosti 3, 4, 5, 6 a 7
  • HVAC Drive H300 - typové velikosti 3, 4, 5, 6 a 7

Musím si měnič zaregistrovat, abych mohl uplatňovat 5letou záruku od výrobce?

  • Ano. Registrace je možná po dobu 6 měsíců od data zakoupení výrobku.
  • Registraci je možné provést na stránkách www.controltechniques.com/5yearwarranty.
  • Aby mohla být záruka na měnič uplatněna, musí být splněny podmínky 5leté záruky. Pokyny k registraci naleznete také v každé krabici s výrobkem.

Nepřijdu o záruku, když se nezaregistruji?

  • Nepřijdete. Na výrobek se bude vztahovat standardní záruka poskytovaná prodejcem měniče, kterou uvádí ve svých obchodních podmínkách.

Je obtížné registrovat větší počet frekvenčních měničů?

  • Registrační formulář umožňuje vepsat do jednoho pole „Sériová čísla výrobků“ více sériových čísel frekvenčních měničů. Sériová čísla lze zapsat ručně, nebo naskenovat pomocí čárového kódu na vnější straně krabice.

Proč musím kvůli získání 5leté záruky výrobek registrovat?

  • Rádi bychom v rámci této kampaně lépe poznali odvětví a geografické umístění našich výrobků, abychom mohli dále zlepšovat síť našich služeb.