Chlazení

Měniče pro komerční chlazení - energeticky efektivní řešení

Pro dosažení maximální energetické účinnosti, udržení kvality výrobků a zvýšení bezpečnosti investují výrobci, distributoři i koncoví prodejci potravin a nápojů do moderních chladících systémů. Tyto investice umožňují držet krok s vývojem, zvyšují reputaci, snižují náklady na energie, a to všechno zajišťuje návratnost těchto investic.

Základní chladicí systém

Měniče kmitočtu společnosti Control Techniques, která je členem skupiny Nidec, určují zásadním způsobem vlastnosti chladírenských aplikací. Motory, které pohánějí kompresory, čerpadla a ventilátory, obvykle spotřebují v chladícím systému více než 98 % elektrické energie. Měniče Control Techniques ušetří v zařízeních komerčního chlazení až 30 % energie, přičemž i zvyšují technologické možnosti těchto zařízení.

Jak lze pomocí měničů ušetřit energii?

Kompresory, ventilátory a čerpadla využívají všech výhod technologií měničů kmitočtu, kdy lze otáčky motoru měnit tak, aby přesně odpovídaly požadovanému výstupu ze systému. To vede u odsředivých ventilátorů čerpadel a čepadel k úsporám energie a to na základě jevu, že při snížení otáček motoru je množství energie ušetřené snížením otáček úměrně třetí mocnině tohoto snížení.

Například: Ventilátor běžící na 50 % otáček spotřebuje za ideálních podmínek pouze 12,5 % energie, kterou by normálně spotřeboval při plných otáčkách, přitom dodá 50 % průtoku vzduchu a 25 % tlaku v porovnání s provozem za plných otáček.

Průtok, výkon a otáčky

Hlavní přínosy měničů Control Techniques v chladících systémech

  • Spojitá regulace umožňuje oproti dvoustavové regulaci zvýšení teploty odpařování, což vede k úspoře energie a výkonu
  • Vyšší kvalita chlazení prodlužuje povolenou skladovací dobu chlazeného zboží
  • V čase postupné spouštění prodlužuje životnost mechanických částí
  • Snížené rozběhové proudy napomáhají snižování nákladů na instalaci
  • V měniči integrovaná regulace snižuje pracnost externí instalace
  • Nižší rozdíly tlaku snižují mechanické namáhání ventilů a trubek
  • Komunikace měniče umožňují přenos procesních dat a diagnostiku prostřednictvím PC nebo dálkově pomocí Ethernetu
  • Inteligence měniče nabízí kombinovaný systém řízení více kompresorů , které se přepínají v závislosti na požadavcích provozu tak, aby byla zajištěna jejich optimální životnost a výkon
  • Schopnost dosáhnout požadované teploty rychleji a to díky lepší regulaci, zvýšené produktivitě a úspoře energie
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More