Vodárenství a odpadní vody

Účinné, spolehlivé a udržitelné hospodaření s vodou

Vodárenství a odpadní vody

Vzhledem k rostoucím nárokům spojeným se změnou klimatu, rostoucímu počtu obyvatel, kteří potřebují více potravin a energie a produkují větší množství odpadu než kdykoli předtím, je nezbytné, aby řešení pro hospodaření s vodou byla spolehlivá a účinná. Díky dlouholetým zkušenostem a odborným znalostem je společnost Control Techniques ideálním partnerem pro podporu poskytovatelů vodohospodářských řešení. Dodáváme vysoce účinná, kompaktní a spolehlivá řešení s proměnnou rychlostí pro úpravu a přečerpávání vody. V závislosti na rozsahu požadovaného řešení má společnost Control Techniques k dispozici vhodné měniče, které poskytnou nákladově efektivní a škálovatelnou sadu funkcí odpovídající vašim provozním požadavkům.

Hlavní výhody:

Zbavujeme vás rizika při výběru spolehlivého řešení. Naše měniče jsou vybaveny speciálními čerpacími funkcemi a ochranou, které vám dávají jistotu, že bude váš vodohospodářský systém i v náročných podmínkách pracovat efektivně a účinně. Naše znalosti a podpora jsou nezpochybnitelné a dávají vám jistotu pro výběr Control Techniques jako svého partnera v oblasti vodního hospodářství. Stejnou úroveň jistoty lze uplatnit na řešení hospodaření s vodou s připojením i bez připojení k síti díky našemu speciálnímu řešení solárních čerpadel. Výhody se projeví ve snížených provozních nákladech, nižších energetických nárocích, menší zátěži pro vás i vaše zařízení, menší náročnosti na údržbu a rychlé návratnosti investice.

Mezi typické aplikace patří 

Odsolování mořské vody:

 • Čerpání mořské vody
 • Proces reverzní osmózy
 • Posilovací čerpadla
 • Pomocné přečerpávání vody

Systémy pro rozvod vody:

 • Přečerpávací stanice
 • Zavlažovací systémy

Úprava vody:

 • Sání a přítok
 • Odpadní voda
 • Posilovací čerpadla
 • Vodojemy

Čištění odpadních vod:

 • Stanice s vysokým a nízkým výtlakem
 • Sedimentační nádrže
 • Přítoková čerpadla nebo šneky - čerpání odpadních vod do čistírny odpadních vod
 • Kalová čerpadla - doprava "mokrého" kalu do odstředivky k vysušení
 • Povrchové provzdušňovače/kompresory - okysličování odpadní vody za účelem aktivace bakterií
 • Ponorná míchadla - udržování pohybu odpadní vody v provzdušňovacích nádržích
 • Čerpadla na odpadní vodu - čerpání vyčištěné vody do řeky nebo kanálu

Protipovodňové systémy:

 • Čerpací stanice pro snižování hladiny
 • Přílivové turbíny 
Související výrobky:
    

Pump F600 - specializované měniče pro jednoduchou a spolehlivou regulaci průtoku
1,1 kW – 2,8 MW

     Control Techniques DFS High Power Freestanding Drives Řada DFS - volně stojící měniče s vysokým výkonem - připravené k použití, rychlá realizace
55 kW – 540 kW
              Unidrive - univerzální vysoce výkonný a modulární střídavý měnič/servoměnič
0,75 kW – 2,8 MW

Commander S - mikroměniče pro všeobecné použití - usnadňují jednoduché aplikace
0,18 kW – 4 kW

   Commander C general purpose ac variable speed drives from Control Techniques
Commander C - měniče pro všeobecné použití - flexibilita pro nespočet aplikací
0,25 kW – 132 kW
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More