Úspora času s automatizací

Když se podíváme zhruba třicet let zpátky, představa automatizované domácnosti či pracoviště byla ideálem vyhrazeným pro extrémně bohaté, nebo výmyslem science fiction. 

Ačkoli některé luxusní věci si mohou dovolit jen lidé s vyšším platem, přece jen jsme v 21. století, kdy lze na automatizaci domácnosti ušetřit a pořizovat si ji za rozumnější peníze. V dnešní době, kdy se stále častěji používá termín „časová chudoba“, mohou být automatizované spotřebiče v domácnosti i na pracovišti klíčem k tomu, abychom měli více času.  

Co znamená automatizace v roce 2023?

Automatizace znamená využití strojů jako alternativy k lidské práci, jednoduše řečeno je to systém, který pracuje automaticky. Existují tři kategorie automatizace výroby, které se vyvinuly s ohledem na specifické potřeby výroby: pevná, programovatelná a flexibilní automatizace. 

Pevná automatizace výroby je termín používaný pro systém, kde jsou automatizované výrobní a montážní procesy pevně stanoveny pro výrobu jednoho typu výrobku. Označuje se také jako tvrdá automatizace, výrobní postup je pevně stanoven konfigurací nástrojů a zařízení. Změnit jednou použitý styl výrobku může být náročné, proto výrobci výrobků s požadovaným vysokým objemem a rychlostí výroby používají pevnou automatizaci.

Programovatelná automatizace však umožňuje naprogramovat do systému příkazy, které mění pracovní sekvence a konfigurace. Programovatelné automatizační systémy umožňují výrobu v různých množstvích a díky flexibilnímu procesu jsou vhodné pro sériovou výrobu.

Flexibilní automatizace je způsob výroby, který reaguje na měnící se potřeby výroby. Počítačové systémy řízené a programované lidskou obsluhou mohou vyrábět více typů a množství výrobků současně. Díky počítačovému programování nedochází k prostojům ve výrobě mezi jednotlivými dávkami. Flexibilní automatizace je tak ideální volbou pro výrobce výrobků na míru a na zakázku.

Nyní již víte, jaké jsou typy automatizace výroby, a pojďme se podívat, jak vypadá automatizace v 21. století.

Přední výzkumná a poradenská agentura Gartner uvedla, že rok 2022 bude rokem rozmachu automatizace. 80 % organizací uvedlo, že zvýší nebo budou pokračovat ve zvyšování svých výdajů na automatizaci. Rozvíjí se v odvětvích, jako jsou chytré domy, bezpečnost, software a výroba. Automatizace byla zavedena proto, aby lidem usnadnila život. 

Mezi některé automatizační přístupy používané ve výrobním průmyslu patří průmysl 4.0, průmyslový internet věcí, robotika, umělá inteligence, velká data, cloud, kybernetická bezpečnost, pokročilé materiály a aditivní výroba, modelování, simulace, vizualizace a vnoření. Jedná se o nové a rozvinuté technické prostředky, které buď realizují, nebo pomáhají při realizaci výrobních úkolů ve více výrobních stanicích.  

Ale jak je to v domácnosti? Pojem „automatizace domácnosti“ zahrnuje různé technické oblasti, které se nacházejí v domácnosti. Automatizace domácnosti donedávna umožňovala ovládat základní systémy osvětlení, vytápění a chlazení v domácnosti. Díky tomu, že se běžně označuje jako internet věcí, umožňuje ke všemu, co má IP adresu, přistupovat a ovládat na dálku. 
Automatizace domácnosti, která nám umožňuje být v bezpečí, zahrnuje nejen kamery, ale i detektory pohybu, které vás upozorní, když se vaše dítě vrátí ze školy domů, zajistí, aby byly všechny dveře zamčené a abyste měli pod kontrolou zařízení dotvářející vnitřní prostředí. Centralizované ovládání zařízení dotvářejících prostředí, audio či video systémů, zabezpečení, kuchyňských spotřebičů a dalšího vybavení používaného v domácnosti vrací kontrolu a organizaci zpět do rukou majitele. 

Kromě luxusu poskytuje automatizace v domácnosti pomoc také zdravotně postiženým nebo starším lidem. Systémy domácí automatizace lze použít k automatickému vypínání přístrojů po určité době. K systému domácí automatizace lze připojit mnoho potenciálně nebezpečných domácích spotřebičů, včetně vodovodních baterií, fénů, topinkovačů a sporáků. Domácí automatizace pro seniory a zdravotně postižené může pomoci snížit obavy rodiny a přátel a přispět k tomu, aby se lidé cítili ve svých domovech bezpečněji.   

Proč ji potřebujeme?

Pokud jde o práci a výrobu, revoluce v automatizaci inspirovala inovátory k vytvoření plně automatizovaných strojů, které umožňují spolupráci člověka a robota. Tyto kolaborativní roboty, pohánění inteligentními pohony, jež sdělují záměry stroje, jsou příznačně pojmenovány koboty. Jsou navrženy tak, aby automatizovaly a konsolidovaly všední a opakující se průmyslové procesy a umožnily výrobním oddělením soustředit se na důležitější úkoly.  

Technika kobotů se od svého vzniku v roce 1996 (stáli za ní J. Edward Colgate a Michael Peshkin) vyvíjela a rozšiřovala. Společnost Universal Robots je lídrem na trhu se svým kobotem UR5 a jen tento kobot byl distribuován do více než 55 zemí v počtu více než 8 500 kusů. Je to odpověď i oslovení trhu, který potřeboval uživatelsky přívětivého robota, jenž by dokázal pracovat se zaměstnanci a přinášel rychlou návratnost investic. 

Koboty můžete vidět v nejrůznějších odvětvích, jako je výroba energie, výroba, zdravotnictví a další. Přitom předchozí generace robotů byla v podstatě navržena jako náhrada člověka. To znamená, že roboty jsou stvořeny pro práci v zónách bez lidí. Pokud jsou tedy koboty určeny k tomu, aby pomáhaly lidem, jakého technického vývoje bylo dosaženo? 

Společnosti jako KUKA zajišťují potřeby různých odvětví, jako je letecký průmysl, výroba elektroniky, výroba potravin a nápojů, laboratoře, výzkum a mnoho dalších. Neustálý vývoj robotiky zajišťuje, že možnosti, které kobot přináší, se neustále rozšiřují.

Pomoc kobotů ve výrobě

Zažíváme dobu, kdy máme více pracovních míst, než je lidí, kteří by je mohli obsadit. Společnosti, kterých se to týká, potom nemají dostatečné příjmy.

S pomocí techniky kobotů ve výrobě mohou zaměstnavatelé i zaměstnanci produktivněji využívat svůj čas, což povede k lepšímu hospodaření s časem.  Koboty nejsou navrženy tak, aby odstraňovaly potřebu lidského vstupu, ale spíše aby pomáhaly lidem a poskytovaly jim příležitost soustředit se na úkoly zaměřené na detaily, které koboty nemohou provádět. 

Tato pracovní etika umožňuje zaměstnancům provádět fyzicky dosažitelné úkoly, na rozdíl od toho, aby si toho na sebe vzali příliš mnoho a byli vyhořelí. Použití frekvenčních měničů k řízení kobotů umožňuje, aby se roboty stali inteligentnějšími a všestrannějšími a jejich existence byla užitečnější. 

Zapojení kolaborativních robotů by mohlo vytvořit udržitelné pracovní prostředí a kontinuitu zaměstnanosti. Spokojení zaměstnanci se v podstatě rovnají nízké fluktuaci zaměstnanců, zvýšené motivaci, časově úspornému řízení, rozšíření dovedností a nahrazení banálního procesu v továrně. 

Integrovaná automatizace v domácnosti

Kolikrát jste slyšeli sami sebe nebo ostatní říkat, že „den má málo hodin“?  Toto slovní spojení bylo zkráceno na pojem časová chudoba. 

Pandemie ukázala pod lupou mnohé z problémů časové chudoby. Starší, zranitelní lidé a rodiče s dětmi mladšími 15 let jsou k jejím následkům náchylnější. Časová chudoba, která je charakterizována jako pocit, že máte neustále příliš mnoho práce a nemáte na ni dostatek času, může mít závažné a dalekosáhlé důsledky. 

Mezi tyto důsledky patří špatné duševní a fyzické zdraví, které v konečném důsledku přispívá k nižší produktivitě doma i v práci. Práce z domova sice umožnila ušetřit čas na cestách do práce a zpět, ale výrazně se zvýšil počet hodin neplacené a kognitivní práce, tzv. „skryté zátěže“.

Žít v moderní kultuře „vždy k dispozici“ znamená, že sladit pracovní zátěž doma a v práci je stále složitější. Rodičovství se stává obtížnějším a tlak na reakci na společenská sdělení se stupňuje. Daily Mail uvádí, že ve Velké Británii zabere úklid 5 hodin týdně. Nepočítaje čas strávený organizací domácnosti, plánováním jídla, vařením a praním. Kvůli takovým překážkám se mnozí ocitají v obtížné situaci, kdy se nemohou věnovat svým zájmům nebo rozvíjet dovednosti v oboru a zvýšit své ekonomické postavení. 

Když se řekne chytrá domácnost, představíme si scény z filmů s vynálezci v čele, jako je Tony Stark a jeho sluha Jarvis. Ranní buzení, čerstvě uvařená káva a závěsy, které se otevírají a zavírají v určitý čas. Ačkoli jsou extravagantní, většina z nich, ne-li všechny, jsou začleněny do běžného života. 

Je s technikou, jako je Alexa, která může volat, posílat textové zprávy, být naprogramována tak, aby nastavila připomenutí, poskytovala hudbu, podcasty a mnohem více, tak nepředstavitelné si myslet, že jsou v roce 2022 vyráběny vynálezy, jako je domácí robot Astro od Amazonu ? 

Může domácí automatizace vyvážit pomyslné misky vah? 

Automatizace v domácnosti se vyvinula od základních bezpečnostních prvků až po zařízení, jako je domácí robot Astro. Domácí roboty, jako jsou tyto, poskytují klid a pomoc v domácnosti. Díky vestavěné technické výbavě nazvané „inteligentní pohyb“se robot pohybuje po vaší domácnosti, učí se vaše zvyky a učí se, kterým místům nebo lidem v domácnosti se má vyhýbat, neustále se učí a vyvíjí. 

V současné době  existují dva klíčové trhy s domácími roboty, a to roboty pro domácí péči a sociální roboty. Tyto koboty buď převezmou určitou práci v domácnosti, nebo komunikují s jednotlivcem v domě a stávají se tak jeho společníkem. Tak roboty, které jsou připraveny změnit způsob života v domácnostech v oblasti přípravy jídla, domácích prací, zahradničení, péče o děti, asistence starším lidem, péče o domácí zvířata, bezpečnosti a osobních služeb, mohou a budou mít zásadní vliv na náš způsob života. 

Například Anki Vector, autonomní sociální kobot, jehož účelem je být společníkem Kobot se dokáže samostatně pohybovat po domě majitele, sám se nabíjí, ovládá se hlasem a odpovídá na otázky.

Tyto technické vymoženosti byly navrženy tak, aby zmírnily stres každodenního života a odvedly nás od prozaických povinností, které nám ukládá společnost.

Totéž platí i pro zdokonalení průmyslové automatizace, která je navržena tak, aby zmírnila stres, únavu a někdy i nebezpečí práce ve výrobním závodě. Má potenciál dát zaměstnancům šanci podpořit svoji kariéru, rozšířit si dovednosti a vyniknout v oboru, který si sami zvolí.

Koboty, které lze nastavit za méně než hodinu, mohou s minimálními úpravami převzít úkoly, jako je manipulace s materiálem, sestavování položek, paletizace, balení, označování, kontrola kvality výrobků, svařování, utahování šroubů a matic a obsluha strojů. Využití kobotů se rozšiřuje také na zvýšení morálky zaměstnanců, vytváření dalších pracovních příležitostí a celkovou úsporu času. V souvislosti s diskusemi o čtyřdenním pracovním týdnu a zkoumáním, zda jsou zaměstnanci produktivnější při osmihodinovém či tříhodinovém pracovním cyklu, by tuto zátěž mohla převzít automatizace pracoviště. 

Odstraněním zátěže a únavy, kterou na sebe lidé kladou, spolu s další automatizací v domácnosti, vytváříme více času. To znamená, že časová chudoba může být za několik let minulostí. Dojde k vytváření bohatších a spokojenějších životů a rozvoji stejně spokojených zaměstnanců, kteří nyní budou mít čas věnovat se svým osobním koníčkům, dovednostem, sociálním vazbám a rodinám.

 
Browse all technical blog posts 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More