Commander SK

Měnič kmitočtu k obecnému použití

Commander SK

0,25 kW - 132 kW (0,33 hp - 200 hp)
100 V / 200 V / 400 V / 575 V / 690 V

Commander SK je snadno použitelný a nabízí příznivý poměr výkon/cena. Modulární bloky měniče jsou kompaktní a umožňují kvalitní řízení elektromotoru. Díky vestavěné inteligenci, vstupům/výstupům, volitelné komunikaci přes Ethernet a sběrnici Fieldbus vám Commander SK umožní dosáhnout mnohem více, než byste očekávali od standardního měniče s otevřenou smyčkou.

  • Vlastnosti

    Jednoduchý měnič k řešení co nejširší palety aplikací

    Commander SK zjednodušuje  instalaci a konfiguraci měniče, šetří čas, a přesto zachovává  výkonové parametry a oproti ostatním měničům ve své třídě nabízí paletu funkcí potřebných k řešení složitějších aplikací Ke klíčovým vlastnostem patří:

    Snadná údržba

    Volitelné příslušenství Smartstick umožňuje nastavení měniče ukládat, zálohovat a snadno znovu načítat

    Rozšiřitelnost 

    Volitelné moduly pro připojení ke sběrnici Fieldbus a k Ethernetu, hodiny reálného času a přídavné vstupy/výstupy

    Flexibilita

    Minimalizuje náklady díky jednofázovému nebo třífázovému provedení u měničů 200V a u výkonnějších modulů díky duálnímu rozlišení charakterisktik pro ventilátory/čerpadla a plným jmenovitým hodnotám pro těžkou zátěž

    Bohatě vybaven funkcemi

    Sériový port na desce s protokolem Modbus RTU k propojení s dalším automatizačním zařízením nebo s PC nástroji pro přístup k pokročilým funkcím

    Inteligentní 

    Programovatelné logické řízení s volitelnou pamětí Logicstick

    Vysoce výkonný

    Pseudovektorové řízení v otevřené smyčce

  • Technické parametry

    Klíčové technické parametry

    • Automatické vlastní ladění bez otáčení pro optimalizaci řízení výkonu
    • K dispozici je 8 předem nastavených otáček pro větší flexibilitu aplikací
    • Přístup ke všem parametrům přes ovládací panel - základní a rozšířené nabídky
    • Vektorové řízení v otevřené smyčce. Řízení otáček nebo točivého momentu
    • Vstup referenčních otáček: 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA (-10 V až +10 V pomocí volitelného vybavení SM-I/O Lite)
    • Spínací kmitočet od 3 kHz až do 18 kHz - tichý provoz motoru
    • Výstupní kmitočet od 0 do 1500 Hz
    • Akcelerační a decelerační rampy ve tvaru lineárním nebo S křivek
    • Modbus RTU RS485 prostřednictvím konektoru RJ45 patří ke standardnímu vybavení
    • Stejnosměrné brzdění patří ke standardnímu vybavení
    • Tranzistor dynamické brzdy patří ke standardnímu vybavení
    • Úspory energie díky dynamickému průtoku motorem - V/Hz
    • Energetická optimalizace ventilátorů a čerpadel díky kvadratickému průtoku motorem - V/Hz
    • Rozšířené funkce standardního softwaru, jako např. časovače, prahové hodnoty, matematické bloky, logické operátory, regulační PID jednotka a měřič kW/h

    Vstupy a výstupy*

     

    STANDARDNÍ VSTUPY A VÝSTUPY VÝCHOZÍ VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ FUNKCE JMENOVITÁ HODNOTA MNOŽSTVÍ

     

     

    Digitální vstupy

    Povolit / resetovat

    Chod vpřed

    Chod vzad

    Místní reference vzdálených otáček

     

     

    24 V

     

     

     

    4

    Digitální výstupy Nulové otáčky 24 V 1
    Reléový výstup Měnič v pořádku Normálně otevřenýkontakt 1
    Analogový vstup 1 Místní reference otáček 0 - 10 V 1
    Analogový vstup 2 Reference vzdálených otáček 0-20 mA nebo 4-20 mA 1
    Analogový výstup Otáčky motoru 0 - 10 V 1

     * Zobrazené vstupní/výstupní funkce jsou ve výchozím evropském nastavení, ostatní funkce lze konfigurovat. Vstupy/výstupy lze rozšířit prostřednictvím volitelných modulů.

     

    Bezpečnost životního prostředí a shoda s elektrotechnickými normami

    • IP20 (NEMA 1)
    • Pro montáž na stěnu jsou k dispozici vodicí soupravy
    • Teplota okolí -10 °C až 40 °C
    • Elektromagnetická odolnost je v souladu s normami EN61800-3, EN61000-6-1 a EN61000-6-2
    • Maximální vlhkost 95 % (nekondenzující)
    • Elektromagnetické emise jsou standardně v souladu s EN61800-3 (druhé prostředí). Je v souladu s obecnými normami EN61000-6-3 (obytné prostředí) a EN61000-6-4 (průmyslové prostředí) při osazení volitelným filtrem EMC

    Rozměry, hmotnost a jmenovité hodnoty

    Máte-li zájem o podrobnější informace, nahlédněte do produktové dokumentace

  • Volitelné vybavení
    Ovládací panely a ukládání parametrů
    SK-Keypad Remote
    Externí ovládací panel SK-Keypad Remote

    Externí ovládací panel SK-Keypad Remote má displej LED a je určen pro osazení na panel s IP65 a/nebo NEMA 12

    SmartStick
    Smartstick

    Stažení parametrů měniče na SmartStick za účelem uložení nebo ke snazšímu nastavení shodných měničů

    Volitelné vybavení pro automatizaci

    LogicStick

    Přidá paměť nezbytnou pro Commander SK na zpracování logiky liniového diagramu v PLC programu

    Volitelné komunikační moduly

     

    SM-CANopen
    SM-CANopen

    Rozhraní CANopen podporuje různé profily, včetně profilů několika měničů

    SM-DeviceNet
    SM-DeviceNet

    Volitelný modul SM-DeviceNET

    SM-EtherCAT
    SM-EtherCAT

    Volitelný slave modul pro vykonné servo aplikace

    SM Ethernet
    SM-Ethernet

    Podporuje Ethernet/IP a Modbus TCP/IP a je schopen generovat elektronickou poštu. Zajišťuje velmi rychlý přístup k měniči, globální propojení a integraci s technologií sítí IT

    SM-Interbus
    SM-Interbus

    Volitelný modul rozhraní Interbus

    SM-LON
    SM-LON

    Rozhraní LonWorks určené pro aplikace zajišťující automatizaci budov

    SM-PROFIBUS-SP
    SM-PROFIBUS-DP

    Volitelný slave modul

    SM-PROFINET
    SM-PROFINET

    PROFINET je síťový protokol pro průmyslová prostředí na bázi Ethernetu, který Ethernetu přizpůsobí hardware a protokoly

    Volitelný modul vstupů a výstupů
    SM_IO_24V_Protected
    SM IO 24V Protected

    Modul vstupů a výstupů chráněný proti přepětí

    SM_IO_120V
    SM-IO 120V

    Modul, který zajišťuje digitální vstupy/výstupy se jmenovitou hodnotou 120 V střídavých

    SM_IO_32
    SM-IO 32

    Rozšířené digitální vstupy/výstupy, přidávající měniči 32 digitálních, velmi rychlých obousměrných vstupních/výstupních bodů

    SM_IO_Lite
    SM-IO Lite

    Rozšířené rozhraní vstupů a výstupů mající zmenšenou funkčnost

    SM_IO_Pelv
    SM-IO PELV

    Standardní rozhraní vstupů a výstupů NAMUR s velmi rychlými vstupy/výstupy

    SM_IO_Timer
    SM-IO Timer

    Rozšířený volitelný modul vstupů a výstupů s hodinami reálného času

  • Software

    Softwarové balíky pro Windows od spolecnosti Control Techniques se pripojují pomocí Ethernetu, CTNetu, sériového nebo USB pripojení. Ethernetové komunikace umožnují vzdálený prístup k menicum umísteným kdekoli na svete.

    Uvedení do provozu a monitorovací software
    CT-Soft
    CTSoft - Nástroj pro konfiguraci menice od spolecnosti Control Techniques

    CTSoft je nástroj na konfiguraci menice sloužící k uvedení do provozu, optimalizaci a monitorování menicu od spolecnosti Control Techniques

    CT-Scope
    CTScope - Softwarový osciloskop pracující v reálném case

    CTScope je softwarový osciloskop pracující v reálném case s úplnou paletou funkcí na zobrazení a analýzu hodnot, které se mení v menici

    Software pro programování automatizace a pohybu
    SyPTLite
    SyPTLite - Rychlý editor uživatelských programu pro menice spolecnosti Control Techniques

    SYPTLite je editor liniových schémat, který umožnuje uživatelum vývoj jednoduchých programu pro menice spolecnosti Control Techniques a pro jejich volitelné moduly

    Analytický software
    CT-Energy-Savings
    CT Energy Savings Estimator - Software na energetickou optimalizaci

    Náš software na energetickou optimalizaci vám pomuže s analýzou využití energie v rozlicných aplikacích a pri výpoctu úspory nákladu pomocí menicu s promennými otáckami

    CT-Harmonics-Estimator
    CT Harmonic Calculator - Analýza harmonických složek systému menice

    CT Harmonic Calculator je kalkulátor harmonických složek napájení, který vám pomuže se hospodárne vyporádat s požadovanými standardy vaší instalace 

    Propojovací software
    CTOPC-Server
    CTOPCServer - Server, který je v souladu s OPC

    CTOPCServer je server, který je v souladu s OPC a slouží jako rozhraní mezi softwarem na vašem vlastním PC a menicem od spolecnosti Control Techniques

  • Ke stažení
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More