​Powerdrive F300

Optimální energetická účinnost, flexibilní funkcionalita a snadné použití

​Powerdrive F300

1.1 kW – 2.8 MW (1.5 - 4,200 hp)
200 V / 400 V / 575 V / 690 V

Powerdrive F300 je navržen pro řízení otáček všech asynchronních motorů a motorů s pernamentními magnety bez zpětnovazebního čidla, která jsou na trhu. Ještě většího výkonu a úspor energie může být dosaženo s naší sadou Dyneo®, která se skládá z měniče Powerdrive F300 a motoru s pernamentními magnety řady LSRPM.

Powerdrive F300

Vyvinut pro řízení všech asynchronních motorů

Learn More
Modulární měniče Powerdrive F300 pro vyšší výkony

Přizpůsobený pro trh s ventilátory, čerpadly a kompresory

Learn More
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More