MCi Machine Control

Unidrive M700 vybavený jedním z volitelných modulů MCi (Machine Controller) poskytuje aplikaci maximální užitné vlastnosti

MCi Machine Control

  • MCi obsahují výkonný druhý procesor, který zajišťuje špičkové vlastnosti řízení stroje dle IEC 61131-3.

MCi200 a MCi210 poskytují nejvýkonnější vyspělé řízení stroje, zahrnující ovládaní 1,5 osy, synchronizaci měnič-měnič v reálném čase, vysoce rychlé digitální vstupy/výstupy a integrované bezpečnostní funkce. To vše velmi snižuje nutnost použití externích zařízení.

Uživatelské aplikační programy lze intuitivně vytvářet v prostředí Machine Control Studio, které je založeno na průmyslovém standardu IEC 61131-3, a tím rychle projektovat vysoce flexibilní a produktivní stroje.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More