Digitax ST

Řada vysoce dynamických servoměničů

Digitax ST

0,72 Nm až 18,8 Nm (ve špičce 56,4 Nm)

200 V / 400 V

Řada Digitax ST je optimalizována pro servo aplikace do provozu s dynamickou zátěží, které vyžadují ve špičce velký točivý moment (ve špičce až 300 %), dynamickou odezvu, snadné používání a flexibilní vlastnosti při integraci. Tato řada je dokonale přizpůsobena pro použití se servomotory Unimotor hd.

 • Vlastnosti

  Čtyři varianty produktu zaručují, že charakter měniče dokonale vyhoví aplikaci vašeho servopohonu.

  Digitax ST – Plus

  Je vybaven kompletní paletou funkcí polohového regulátoru, je optimalizován pro nasazení do vysoce výkonných strojních celků, které vyžadují síťové propojení měničů a přesnou synchronizaci. Pohyb a komunikace se konfigurují ve flexibilním vývojovém prostředí softwaru IEC61131-3 pomocí funkčních bloků PLCopen. Fieldbus, Ethernet a vstupně/výstupní prvky umožňuji propojení s dalšími automatizačními komponentami; ochrana duševního vlastnictví zajišťuje, že vaše cenné znalosti zůstanou v bezpečí.

  Aplikace zahrnují: tisk, balení, synchronizaci dopravníků, letmé nůžky, rotující nože.

  Digitax ST – EZ Motion

  Tento měnič nabízí samostatné řešení pro řadu běžných aplikací jako jsou cílová polohová regulace (indexování) a synchronizovaný pohyb. To zajišťuje unikátní programovací rozhraní PC, které uživatele vede konfigurací vstupů / výstupů a pohybu měniče.

  Aplikace zahrnují: Indexovací stůl, výběr a umístění, balicí stroje, regulace vyrovnávacího ramene ve smyčce.

  Digitax ST Indexer

  Je navržen pro jednoduché samostatné polohové aplikace pomocí vestavěného regulátoru polohy. Fieldbus, Ethernet a vstupně/výstupní prvky umožňuji propojení s dalšími automatizačními komponentami.

  Aplikace zahrnují: Indexovací stoly, nastavení polohy rychlých dopravníků, strojní řezání na délku, ražení.

  Digitax ST – Base

  Optimalizován pro centralizované řízení, do provozu jako zesilovač pro polohový řídící systém, jednotky PLC pohybu a pro systémy pohybu založené na průmyslovém PC pomocí široké palety technologií digitálního nebo analogového rozhraní.

  Aplikace zahrnují: Balení, výběr a umístění, nanášení lepidla, souřadnicové střihací stoly.

 • Technické parametry

   

   

  DIGITAX ST BASE

  DIGITAX ST EtherCAT

  DIGITAX ST
  INDEXER

  DIGITAX ST
  EZ MOTION

  DIGITAX ST
  PLUS

  Dvě patice volitelných modulů

  Digitální a analogové vstupy / výstupy s připojitelným konektorem

  Smartcard

  Velmi rychlý kotvící vstup na zachycení polohy

  Bezpečné vypnutí kroutícího momentu (bezpečné vypnutí)

  DC bus paralleling

  Odnímatelný ovládací panel (volitelné vybavení)
   

  Odnímatelný ovládací panel (volitelné vybavení)

  RS485 - port PC na programování

   

  Ochrana duševního vlastnictví

   

   

   

  Indexové programování polohových úloh v rámci CTSoft

   

   

   

  Souběžné zpracování úloh programu

   

   

   

  Programovací prostředí PowerTools Pro

   

   

   

   

  Programovací prostředí SyPT Pro s programováním PLCopen

   

   

   

   

  Síťové uspořádání mezi měniči

   

   

   

   

  * Je schopen importovat Index Motion (Pohyb rejstříku) do systému SYPTPro

   

  Dostupné kombinace motoru / měniče

  digitax_motor_drive_combo

  NB: Výběr kombinací měnič - motor by se měl opírat o profily Provoz/zatížení v aplikaci

   

  FUNKCE

  MNOŽSTVÍ

  VÝCHOZÍ VSTUPNÍ/VÝSTUPNÍ FUNKCE

  JMENOVITÁ HODNOTA

  Analogový vstup 1

  1

  Frekvence / referenční otáčky 1

  ±10V

  Analogový vstup 2

   

  1

  Frekvence / referenční otáčky 2

  ±10 V (výchozí hodnota), 0-20 mA nebo 4-20 mA

  Analogový vstup 3

  1

  Termistor motoru

  ±10 V, 0-20 mA, 4-20 mA nebo vstup termistoru motoru (výchozí hodnota)

  Analogový výstup

  2

  Otáčky/frekvence

  Krouticí moment (aktivní proud)

  ±10 V (výchozí hodnota), 0-20 mA nebo 4-20 mA

  Digitální vstup

  3

  Vstup reverzace chodu

  Analogový vstup 1/volba 2

  Vstup Jog (krokování) vpřed

  +24V

  Digitální vstup / výstup

  3

  Při nulovém výstupu otáček

  Resetovací vstup

  Vstup chodu vpřed

  +24V

  Relé

  1

  OK indikátor měniče

  Normálně otevřený

  Povolení měniče (Bezpečné vypnutí krouticího momentu)

  1

  Vstup Safe Torque Off (Bezpečné vypnutí krouticího momentu)

  +24V

  Externí vstup +24 V

  1

  Externí napájení 24 V

  +24V


   

  Rozměry měniče

   

  JMENOVITÉ HODNOTY MODELU MĚNIČE

  MODEL

  JMENOVITÉ NAPĚTÍ
  (V)

  POČET VSTUPNÍCH FÁZÍ

  JMENOVITÝ PROUD (efektivní hodnota A)

  ŠPIČKOVÝ PROUD (střední kvadratická hodnota A)

  DST1201

  230

  1

  1.1

  2.2

  DST1202

  230

  1

  2.4

  4.8

  DST1203

  230

  1

  2.9

  5.8

  DST1204

  230

  1

  4.7

  9.4

  DST1201

  230

  3

  1.7

  5.1

  DST1202

  230

  3

  3.8

  11.4

  DST1203

  230

  3

  5.4

  16.2

  DST1204

  230

  3

  7.6

  22.8

  DST1401

  400

  3

  1.5

  4.5

  DST1402

  400

  3

  2.7

  8.1

  DST1403

  400

  3

  4.0

  12.0

  DST1404

  400

  3

  5.9

  17.7

  DST1405

  400

  3

  8.0

  24.0

  Poznámka: Volba měniče by měla být založena na požadavcích na výkon a zatížení aplikace


  POŽADAVKY NAPÁJENÍ

  MODEL

  NAPÁJECÍ NAPĚTÍ

  KMITOČTOVÝ ROZSAH NAPÁJENÍ

  DST120X

  200 V až 240 V +/-10 % jednofázových

  48 Hz až 65 Hz

  DST120X

  200 V až 240 V +/-10 % třífázových

  48 Hz až 65 Hz

  DST140X

  380 V až 480 V +/-10 % třífázových

  48 Hz až 65 Hz


  OBECNÉ ÚDAJE O MĚNIČI

  TYP

  PODROBNÉ INFORMACE

  Jmenovitá hodnota IP

  1P20 (UL Typ 1 / NEMA 1)

  Hmotnost (čistá)

  2,1 kg (4,6 liber) Nepočítaje v to ovládací panel a volitelné moduly

  Provozní teplota okolí

  0 ˚C až 50 ˚C (32 ˚F až 122 ˚F) Výstupní proud se snižuje při teplotě okolí >40 ˚C (104 ˚F)

  Provozní vlhkost

  Maximální relativní vlhkost 95 % nekondenzující

  Nadmořská výška

  0 m až 3000 m (9900 stop). Snižuje v nadmořské výšce nad 1000 m (3300 stop) maximální výstupní proud zadané hodnoty o 1 % na každých 100 m (330 stop).

  Pracovních procesů za hodinu

  60 startů za hodinu rovnoměrně rozložených

  Digitální a analogové vstupy / výstupy

  3 digitální vstupy
  3 digitální vstupy/výstupy
  1 reléový výstup
  1 analogový vstup s vysokým rozlišením (16 bitů + znaménko)
  2 analogové výstupy
  1 standardní analogový vstup (10 bitů + znaménko)
  1 kotvící vstup (1 µs)

  Vibrace

  Testováno ve shodě s IEC60068-2-6/64

  Mechanické rázy

  Testováno ve shodě s IEC60068-2-29

  Elektromagnetická odolnost

  Vyhovuje normě EN61800-3 (pro druhé prostředí)

  Elektromagnetické emise

  Při použití interního filtru vyhovuje normě EN61800-3 (pro druhé prostředí) . EN61000-6-3 a EN61000-6-4 s volitelným podstavným odrušovacím filtrem

  Safe Torque Off (Bezpečné vypnutí krouticího momentu)

  Schváleno institutem BGIA jako splňující požadavky následujících norem na prevenci neočekávaného spuštění měniče: EN 61800-5-2:2007 SIL 3 EN ISO 13848-1:2006 PLe EN 954-1:1997 Kategorie 3

 • Volitelné vybavení
  Ovládací panel


  Ovládací panel Digitax ST

  Ovládací panel Digitax ST Keypad je kompaktní ovládací panel LED o vysokém jasu pro všechny měniče Digitax ST


  Smartcard

  Paměťové zařízení, které lze použít na zálohování souboru parametrů a programů PLC a jejich kopírování z jednoho měniče na druhý

  Volitelné komunikační moduly

  SM-CAN

  Uživatelem programovatelný volitelný modul SM-CAN umožňuje vývoj protokolů CAN

  SM-CANopen

  SM-CANopen

  Rozhraní CANopen podporuje různé profily, včetně profilů několika měničů

  SM-DeviceNet

  SM-DeviceNet

  Volitelný modul SM-DeviceNET

  SM-EtherCAT

  SM-EtherCAT

  Volitelný slave modul pro výkonné servo aplikace

  SM Ethernet

  SM-Ethernet

  podporuje Ethernet/IP a Modbus TCP/IP a je schopen generovat elektronickou poštu. Zajišťuje velmi rychlý přístup k měniči, globální propojení a integraci s technologií počítačových sítí

  SM-Interbus

  SM-Interbus

  Volitelný modul rozhraní Interbus

  SM-LON

  SM-LON

  Rozhraní LonWorks určené pro aplikace zajišťující automatizaci budovy


  SM-PROFIBUS-DP

  Volitelný slave modul

  SM-PROFINET

  SM-PROFINET * Dostupný ve 2. čtvrtletí 2012

  PROFINET je síťový protokol do průmyslového prostředí na bázi Ethernetu, který přizpůsobí hardware a protokoly Ethernetu

  SM-SERCOS

  SM-SERCOS

  Volitelný modul rozhraní SERCOS

   Volitelné moduly pro rozšíření počtu vstupů a výstupů
  CTNet-IO

  CTNet IO

  Flexibilní systém vstupů/výstupů pro dálkové propojení s volitelnými moduly SM-Applications Plus a SM-Register

  SM_IO_24V_Protected

  SM IO 24V Protected

  Modul vstupů a výstupů chráněný proti přepětí

  SM_IO_120V

  SM-IO 120V

  Modul, který zajišťuje digitální vstupy/výstupy se jmenovitou hodnotou 120 V střídavých

  SM_IO_32

  SM-IO 32

  Rozšířené digitální vstupy/výstupy, přidávající měniči 32 digitálních, velmi rychlých obousměrných vstupních/výstupních bodů

  SM_IO_Lite

  SM-IO Lite

  Přídavné rozhraní vstupů/výstupů se zmenšenou funkčností

  SM_IO_Pelv

  SM-IO PELV

  Standardní rozhraní vstupů a výstupů NAMUR s velmi rychlými vstupy/výstupy

  SM_IO_Plus

  SM-IO Plus

  Rozšířené rozhraní vstupů a výstupů zvyšující počet vstupních/výstupních bodů na měniči

  SM_IO_Timer

  SM-IO Timer

  Volitelný modul rozšíření počtu vstupů/výstupů s hodinami reálného času

  Volitelné moduly pro různé druhy zpětné vazby
  SM-Encoder-Output-Plus

  SM-Encoder Output Plus

  Volitelný modul pro vstup a výstup inkrementálního enkodéru umožňující připojení externích polohových regulátorů

  SM-Encoder-Plus

  SM-Encoder Plus

  Volitelný modul vstupu inkrementálního snímače

  SM-Resolver

  SM-Resolver

  Modul resolveru je určen na robustní zpětnou vazbu v náročných prostředích


  SM-SLM

  Modul SLM je určen k integraci s polohovými regulátory s povoleným SLM

  SM-Universal-Encoder

  SM-Universal Encoder Plus

  Přídavný kombinovaný enkodér vstupního a výstupního rozhraní, který podporuje enkodéry Incremental, SinCos, HIPERFACE, EnDAT a SSI

  Bezpečnostní volitelné moduly

  SM-Safety

  Volitelný modul SM-Safety zajišťuje inteligentní, programovatelné řešení splňující normu na funkční bezpečnost IEC 61800-5-2

 • Software
  Uvedení do provozu a monitorovací software


  CTSoft - Nástroj pro konfiguraci měničů Control Techniques

  CTSoft je nástroj pro konfiguraci měničů Control Techniques sloužící k jejich uvedení do provozu, optimalizaci a monitorování


  CTScope - Softwarový osciloskop pracující v reálném čase

  CTScope je softwarový osciloskop pracující v reálném čase s úplnou paletou funkcí na zobrazení a analýzu hodnot, které se zpracovávají v měniči

  Software na programování automatizačních a polohových úloh


  SyPTPro - Sada programovacích systémových nástrojů pro automatizační systémy měniče

  SyPTPro poskytuje plně vybavené programovací prostředí pro PLC s polohovacími funkcemi na deskách střídavých, stejnosměrných i servo měničů Control Techniques


  SyPTLite - Rychlý editor uživatelských programů pro měniče společnosti Control Techniques

  SYPTLite je editor liniových schémat, který umožňuje uživatelům vývoj jednoduchých programů pro měniče společnosti Control Techniques a pro jejich volitelné moduly


  PowerTools Pro - Pokročilé programování polohových aplikací

  Programování rozšířených polohových aplikací pro Unidrive SP (s modulem SM-EZMotion) a měniče Digitax ST-Z a Epsilon EP, moduly FM-3E a FM-4E

  Analytický software

  CT Energy Savings Estimator - Software pro energetickou optimalizaci

  Náš software na energetickou optimalizaci vám pomůže s analýzou využití energie v rozličných aplikacích a při výpočtu úspory nákladů pomocí měničů s proměnnými otáčkami


  CT Harmonic Calculator - Analýza harmonických složek systému měniče

  CT Harmonic Calculator je kalkulátor harmonických složek napájení, který vám pomůže se hospodárně vypořádat s požadovanými standardy vaší instalace

  Propojovací software

  CTOPCServer - Server, který je v souladu s OPC

  CTOPCServer je server, který je v souladu s OPC a slouží jako rozhraní mezi softwarem na vašem vlastním PC a softwarem Control Techniques

 • Ke stažení
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More