Komercyjne instalacje chłodnicze

Komercyjne instalacje chłodnicze

Firma Control Techniques oferuje wysoce niezawodne i ekologiczne produkty z zakresu chłodnictwa przemysłowego, które pozwalają znacząco zmniejszać rachunki za energię elektryczną. W celu uzyskania jak najniższego zużycia energii firma łączy napędy o wysokiej wydajności z zaawansowanymi silnikami synchronicznymi Dyneo® z magnesem trwałym.

Posiadana przez nas wiedza fachowa i wydajne produkty pozwalają nam tworzyć rozwiązania przemysłowe, które przekraczają wartości przewidziane w normach ISO 50001 (dot. gospodarki energetycznej) oraz sezonowym współczynniku efektywności energetycznej (SEER).

Typowe zastosowania odnotowują duży wzrost współczynnika COP (współczynnika wydajności chłodniczej), rzędu około 15%, prowadząc do dużych oszczędności w zużyciu energii, niższych kosztów cyklu życia produktu oraz zwrotu z inwestycji w okresie często krótszym niż 12 miesięcy.

Najważniejsze korzyści

  • Produkty o wysokiej wydajności
  • Urządzenia automatyki i podzespoły z szybkim źródłem zasilania do Twojej instalacji
  • Dedykowane całodobowe wsparcie techniczne dla przemysłowych instalacji chłodniczych
  • Szkolenia na temat systemów dostępne w wielu lokalizacjach, a nawet u klienta
  • Obsługa konserwacyjna, zapewniająca maksymalną wydajność i niezawodne działanie, przez cały okres użytkowania systemu

Produkty dla chłodnictwa przemysłowego

Unidrive M

Unidrive M

Unidrive M to seria napędów prądu przemiennego i serwonapędów firmy Control Techniques przeznaczona w szczególności do zastosowań przemysłowych

 

Item must not be null.
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More