Porty i terminale kontenerowe

Maszyny wykorzystywane w portach i terminalach kontenerowych - Wydajne, produktywne i niezawodne

Porty i terminale kontenerowe

Systemy napędowe firmy Control Techniques znalazły zastosowanie w wielu aplikacjach portowych na całym świecie. Nasze kompaktowe i elastyczne rozwiązania napędowe zapewniają odpowiednią moc i regulację, aby przetransportować ładunek w sposób wydajny oraz bezpieczny. Doświadczenie i umiejętności, jakie zdobyliśmy na przełowie wielu lat, wykorzystujemy aby zmaksymalizować automatyzację, prędkość i niezawodność pracy dźwigów. Typowe aplikacje:

Żurawie kontenerowe

 • STS (ang. Ship-To-Shore)
 • Mobilne żurawie portowe (ang. MHC)
 • Suwnice kontenerowe na ogumionych kołach (ang. RTG)
 • Suwnice szynowe (ang. RMG)
 • Transportowe wozy bramowe (ang. SC)

Transport materiałów luzem

 • Urządzenia do rozładunku statków
 • Żurawie chwytakowe
 • Obrotowe żurawie chwytakowe
 • Żurawie pływające

Stocznie

 • Pojedyncze wysięgniki
 • Podwójne wysięgniki
 • Suwnice bramowe

Modułowe systemy napędowe

Napędy AC firmy Control Techniques serii Unidrive SP Modular są sercem w systemach żurawi portowych. Te kompaktowe i elastyczne urządzenia są w stanie zasilić aplikacje do 1,9MW, a jednocześnie poszczególne moduły są na tyle małe i lekkie, że można je bez problemu przetransportować na docelowe miejsce, upraszczając instalację i eksploatację. Mogą zostać skonfigurowane tak, aby zapewnić redundancję i odpowiednią tolerancję błędu, umożliwiając dalszą pracę dźwigów pomimo awarii któregoś z modułów.

System Control Techniques zarządzania pracą żurawi (ang. CMS)

System zarządzania pracą żurawi monitoruje warunki fizyczne i parametry pracy tych urządzeń w czasie rzeczywistym. Znajduje on zastosowanie przy obsłudze dźwigu, planowaniu jego przeglądów konserwacyjnych, analizie usterek oraz jako baza danych o samym urządzeniu.

Differential Global Positioning System (system DGPS)

System DGPS firmy Control Techniques jest opartym na technologii GPS, automatycznym systemem sterowania i zarządzania aplikacjami portowymi, który może być stosowany zarówno dla suwnic RTG, jak i RMG. System polega na wyznaczaniu względnego położenia przy użyciu sygnału GPS, zapewniając doskonałą precyzję z minimalną wartością jej błędu.

Produkty Control Techniques do aplikacji portowych i terminali kontenerowych

Unidrive M

Unidrive M

Unidrive M is Control Techniques' AC and Servo drive family designed specifically for industrial applications

Unidrive M Hgh Power Modular Drives

Unidrive M Modular - Modułowy napęd AC dużych mocy

Unidrive M Modular zapewnia elastyczność w projektowaniu systemów napędowych w pełni odpowiadających potrzebom klienta

Mentor MP

MENTOR MP

Mentor MP is a modern DC drive that is based on Control Techniques' current AC drive technology

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More