Oszczędność czasu dzięki automatyzacji

Jeszcze trzydzieści lat temu koncepcja zautomatyzowanego domu czy miejsca pracy było ideałem zarezerwowanym dla najbardziej zamożnych lub wytworem science fiction. 

I choć niektóre luksusy wciąż są dostępne dla tych, którzy mają więcej zer na koncie, obecnie – w XXI wieku – dla większości automatyka domowa jest osiągalna i można ją kupić po bardziej przystępnej cenie. W czasach, gdy coraz częściej stosowany jest termin „ubóstwo czasowe”, zautomatyzowane urządzenia zarówno w domu, jak i w miejscu pracy mogą być kluczem do kreowania i oferowania nam większej ilości czasu. 

Co oznacza automatyzacja w 2023 roku?

Zgodnie z definicją automatyzacja oznacza wykorzystanie maszyn jako alternatywy dla ludzkich wysiłków. Krótko mówiąc: system, który działa automatycznie. Istnieją trzy kategorie automatyzacji produkcji, które rozwinęły się, aby sprostać konkretnym potrzebom produkcyjnym: automatyzacja stała, programowalna i elastyczna.  

Stała automatyzacja produkcji to termin stosowany w odniesieniu do systemu, w którym zautomatyzowane procesy produkcyjne i montaż są stałe w celu wytwarzania jednego rodzaju produktu. Jest ona również określana jako twarda automatyzacja, sekwencja produkcji jest ustalona przez konfigurację oprzyrządowania i sprzętu. Zmiana stylu raz wprowadzonego produktu może być wyzwaniem, dlatego automatyka stała jest stosowana przez producentów produktów o dużej wielkości popytu i szybkości produkcji.

Automatyka programowalna  umożliwia zaś zaprogramowanie w systemie poleceń zmieniających sekwencje i konfiguracje operacji. Programowalne systemy automatyki pozwalają na produkcję w różnych ilościach, co oznacza, że dzięki elastycznemu procesowi są dobrze przystosowane do produkcji seryjnej.

Elastyczna automatyzacja jest metodą produkcji, która reaguje na zmieniające się potrzeby produkcyjne. Sterowane i programowane przez człowieka systemy komputerowe mogą produkować wiele rodzajów i ilości produktów jednocześnie. Unika się przestojów w produkcji pomiędzy partiami, ponieważ przezbrojenie odbywa się poprzez programowanie komputerowe. To sprawia, że elastyczna automatyzacja jest idealną opcją dla producentów produktów niestandardowych i wykonywanych na zamówienie.

Tak więc, gdy już wiemy, jakie są rodzaje automatyzacji produkcji, przyjrzyjmy się bliżej temu, jak wygląda automatyzacja w XXI wieku.

Wiodąca agencja badawcza i doradcza Gartner stwierdziła, że 2022 rok będzie rokiem fali automatyzacji. 80% organizacji wskazuje, że będzie kontynuować i/lub zwiększać wydatki na automatyzację. Obejmuje ona takie sektory jak inteligentne domy, bezpieczeństwo, oprogramowanie i produkcję. Automatyzacja została wprowadzona, aby ułatwić życie ludziom. 

Niektóre z technologii automatyzacji stosowanych w przemyśle wytwórczym to: Przemysł 4.0, Przemysłowy Internet Rzeczy, Robotyka, Sztuczna Inteligencja, Big Data, Chmury, Cyberbezpieczeństwo, Zaawansowane Materiały i Wytwarzanie Przyrostowe, Modelowanie, Symulacja, Wizualizacja i Immersja. Są to nowe i rozwinięte technologie, które uzupełniają lub wspomagają realizację zadań produkcyjnych na wielu stanowiskach produkcyjnych. 

Ale co z domem? Termin „automatyka domowa” obejmuje różne obszary technologii, które można znaleźć w domu. Do niedawna automatyka domowa zapewniała kontrolę nad podstawowymi systemami oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia w domu. Powszechnie nazywana Internetem Rzeczy, umożliwia nadanie wszelkim sprzętom adresu IP, dzięki czemu można uzyskać do nich dostęp i kontrolować je zdalnie. 

Zapewniająca wygodę i bezpieczeństwo automatyka domowa obejmuje nie tylko kamery, lecz także czujniki ruchu, które powiadamiają Cię, gdy dziecko wraca do domu ze szkoły. Czuwa również nad tym, żeby wszystkie drzwi był zamknięte, a urządzenia środowiskowe znajdowały się w zasięgu Twojej kontroli. Zapewnienie scentralizowanej kontroli urządzeń środowiskowych, systemów audio-wideo, bezpieczeństwa, urządzeń kuchennych i innych urządzeń używanych w domu, oddaje sterowanie i organizację w ręce właściciela. 

Poza luksusem, automatyka domowa zapewnia również pomoc osobom niepełnosprawnym lub starszym. Systemy automatyki domowej mogą być wykorzystywane do automatycznego wyłączania maszyn po upływie określonego czasu. Do systemu automatyki domowej można podłączyć wiele potencjalnie niebezpiecznych urządzeń domowych, w tym krany, urządzenia z wykorzystaniem gorącego powietrza, tostery czy piece. Automatyka domowa dla osób starszych i niepełnosprawnych może pomóc w ograniczeniu zmartwień rodziny i przyjaciół a także pomóc ludziom czuć się bezpieczniej w ich domach.    

Dlaczego tego potrzebujemy?

W odniesieniu do pracy i produkcji, rewolucja automatyzacji zainspirowała innowatorów do stworzenia w pełni zautomatyzowanych maszyn, które umożliwiają współpracę człowieka z robotem. Napędzane przez inteligentne napędy realizują intencje maszyny a współpracujące roboty są trafnie określane mianem Cobotów. Zaprojektowane w celu automatyzacji i konsolidacji prozaicznych i powtarzalnych procesów przemysłowych, pozwalają działom produkcyjnym skoncentrować się na bardziej krytycznych zadaniach.  

Od momentu jej stworzenia w 1996 roku przez J. Edwarda Colgate'a i Michaela Peshkina, technologia Cobotów ewoluowała i poszerzała swój zasięg. Firma Universal Robots, która jest liderem na rynku dzięki Cobotowi UR5, rozdystrybuowała ponad 8500 Cobotów w ponad 55 krajach. Odpowiedziała tym samym na potrzeby rynku, dla którego niezbędny był przyjazny dla użytkownika robot, mogący współpracować z pracownikami i zapewnić szybki zwrot z inwestycji. 

Coboty stosowane są obecne w tak różnych branżach, jak energetyka, produkcja, opieka zdrowotna i inne. Poprzednia generacja robotów została zaprojektowana do zastępowania człowieka. Oznacza to, że roboty zostały stworzone do pracy w strefach wolnych od ludzi. Skoro więc coboty mają pomagać ludziom, jakiego rodzaju postępu technologicznego dokonano?

Firmy takie jak KUKA zapewniają, że zaspokajają potrzeby różnych gałęzi przemysłu jak na przykład przemysł lotniczy i kosmiczny, produkcja elektroniczna, produkcja żywności i napojów, laboratoria i badania naukowe oraz wiele innych. Ciągły rozwój robotyki zapewnia, że wachlarz zadań wykonywanych przez Coboty jest coraz większy.

Pomoc w produkcji Cobotów

Żyjemy w czasach, w których mamy więcej miejsc pracy niż ludzi do ich obsadzenia. Tym samym firmy dotknięte tym problemem, nie osiągają wystarczających dochodów.

Z pomocą technologii cobotów w produkcji, pracodawcy i pracownicy mogą wykorzystać swój czas bardziej produktywnie, a to z kolei prowadzi do lepszego zarządzania czasem. Coboty nie zostały zaprojektowane tak, aby wyeliminować potrzebę udziału człowieka, lecz bardziej po to, aby mu pomóc i zaoferować możliwość skoncentrowania się na zadaniach zorientowanych na szczegóły, których Coboty nie mogą wykonać. 

Taka etyka pracy umożliwia pracownikom wykonywanie fizycznie osiągalnych zadań, w przeciwieństwie do brania na siebie zbyt wielu obowiązków, co prowadzi do wypalenia zawodowego. Wykorzystanie napędów do sterowania Cobotami pozwala robotom stać się bardziej inteligentnymi i wszechstronnymi, co zwiększa ich przydatność. 

Dodanie robotów współpracujących może stworzyć zrównoważone środowisko pracy i ciągłość zatrudnienia. Zasadniczo, szczęśliwi pracownicy oznaczają niską rotację personelu; zwiększoną motywację, oszczędność czasu przez zarządzanie, rozwijanie umiejętności i eliminację banalnych procesów w fabryce.  

Zintegrowana automatyka w domu

Ile razy słyszałeś siebie lub innych mówiących: „doba ma za mało godzin”? Jak sądzę, często. Stwierdzenie to zostało przekształcone w nowy termin: „ubóstwo czasowe”. 

Pandemia rzuciła światło na wiele problemów związanych z ubóstwem czasowym. Osoby starsze, wrażliwe i rodzice z dziećmi poniżej 15 roku życia są bardziej podatni na jego reperkusje. Charakteryzowane jako uczucie ciągłego posiadania zbyt wielu rzeczy do zrobienia i niewystarczającej ilości czasu na ich wykonanie, ubóstwo czasowe może mieć poważne i daleko idące konsekwencje. 

Do takich konsekwencji należy słabe zdrowie psychiczne i fizyczne, co ostatecznie przyczynia się do mniejszej wydajności w domu i w pracy. Mimo że praca w domu pozwoliła zaoszczędzić czas na podróżach do i z pracy, znacznie zwiększyła się liczba godzin pracy niepłatnej i poznawczej, zwanej „ukrytym obciążeniem”. 

Życie we współczesnej kulturze „ciągłej dostępności” oznacza, że uzyskanie balansu pomiędzy pracą a wypoczynkiem staje się coraz bardziej kłopotliwe. Rodzicielstwo jest coraz trudniejsze, a presja reagowania na komunikaty społeczne – wzmożona. Daily Mail podaje, że w Wielkiej Brytanii 5 godzin tygodniowo pochłania sprzątanie. Nie licząc czasu spędzonego na organizacji gospodarstwa domowego, planowaniu posiłków, gotowaniu i praniu. Bariery takie jak te, pozostawiają wiele osób w trudnej sytuacji, w której nie są w stanie odkrywać swoich zainteresowań i/lub rozwijać umiejętności branżowych, aby podnieść swój status ekonomiczny. 

Kiedy myślimy o inteligentnych domach, wyobrażamy sobie sceny z filmów, z innowacyjnymi inżynierami u steru, takimi jak Tony Stark i jego lokaj Jarvis. Poranna pobudka, świeżo zaparzona kawa, odsłaniające się i zasłaniające o określonych porach zasłony. Choć to ekstrawaganckie wizje, większość, jeśli nie wszystkie z nich, są już wplecione w rutynę naszego codziennego życia. 

W erze produktów takich jak Alexa, które mogą wykonywać połączenia, wysyłać wiadomości, być programowane do ustawiania przypomnień, oferować muzykę, podcasty i wiele więcej, czy tak bardzo nie do pomyślenia jest, żeby wynalazki takie jak robot domowy Astro firmy Amazon, produkowane były w 2022 roku? 

Czy automatyka domowa może zrównoważyć metaforyczne szale wagi? 

Automatyzacja w domu rozwinęła się od podstawowych zabezpieczeń do urządzeń takich jak robot domowy Astro. Tego typu roboty współpracujące zapewniają spokój i pomoc w domu. Dzięki wbudowanej technologii zwanej Intelligent Motion, roboty poruszają się po Twoim domu, ucząc się Twoich nawyków oraz poznając miejsca lub osoby w Twoim otoczeniu, których należy unikać, stale się edukując i rozwijając. 

Obecnie istnieją dwa kluczowe rynki robotyki  domowej; są to roboty do opieki domowej i roboty społeczne. Coboty te wykonują określone zadania w domu lub wchodzą w interakcje z przebywającymi w nim osobami, stając się w istocie urządzeniami towarzyszącymi. Mogą znacznie zmienić styl życia domowegopoprzez przygotowywanie posiłków, prace domowe, ogrodnictwo, opiekę nad dziećmi, pomoc osobom starszym, opiekę nad zwierzętami domowymi, ochronę i usługi osobiste.

Weźmy np. Anki Vector, autonomiczny Cobot społeczny, którego celem jest bycie towarzyszem życia. Cobot może samodzielnie poruszać się po domu właściciela, sam się ładuje, jest aktywowany głosem i odpowiada na pytania.

Te postępy w technologii zostały zaprojektowane tak, aby złagodzić stres związany z codziennym życiem i odciągnąć nas od prozaicznych, narzuconych przez społeczeństwo zadań, do których wykonywania czujemy się zobligowani.

To samo dotyczy postępu w automatyce przemysłowej, jest ona zaprojektowana tak, aby zmniejszać poziom stresu, monotonii, a czasami zagrożeń związanych z pracą w zakładzie produkcyjnym. Ma potencjał, aby dać pracownikom szansę na rozwijanie ich karier, poszerzanie zestawu swoich umiejętności i doskonalenie się w wybranej przez nich dziedzinie.

Konfigurowane w mniej niż godzinę Coboty, przy minimalnych modyfikacjach mogą podjąć się takich zadań jak przenoszenie materiałów, montaż elementów, paletyzacja, pakowanie, etykietowanie, kontrola jakości produktu, spawanie, wkręcanie śrub, nakrętek i obsługa maszyn. Zastosowanie Cobotów to także zwiększenie morale pracowników, stworzenie większej liczby możliwości zatrudnienia i ogólna oszczędność czasu. W obliczu dyskusji na temat 4-dniowego tygodnia pracy oraz badań nad tym, czy pracownicy są bardziej produktywni pracując 8 czy 3 godzin, automatyzacja miejsca pracy mogłaby potencjalnie wziąć na siebie ciężar takiej pracy. 

Zarządzając obciążeniem i zmęczeniem, jakie ludzie sami na siebie nakładają, wraz z dalszą automatyzacją w domu, kreujemy więcej wolnego czasu. Oznacza to, że za kilka lat ubóstwo czasowe może stać się przeszłością. Oferując bogatsze, bardziej spełnione życie i generując równie zadowolonych pracowników, którzy będą mieli czas, aby skupić się na swoich osobistych pasjach, umiejętnościach, kontaktach społecznych i rodzinach.. 

 
Browse all technical blog posts 
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More