" />
MANIPULACE SE SYPKÝM MATERIÁLEM ZLEPŠUJE JEHO KVALITU
Unidrive M400 a M701 měniče Control Techniques dosahují více tun na metr čtvereční než jakákoli jiná zařízení pro manipulaci se sypkými materiály

Výzva

Standardní způsob manipulace s materiálem, který se používá v Jihoafrické republice, je neúčinný a hrozí, že dojde k degradaci výrobku kvůli vysokému kontaktu hnojiva se stroji. Kontakt zvyšuje riziko rozdrcení hnojiva, což vede ke vzniku jemných prachových částic, které snižují hodnotu výrobku a zároveň způsobují problémy zemědělcům. 

Společnost C. Steinweg Bridge potřebovala po rozsáhlém požáru v roce 2017 v okrsku Durban přestavět svůj objekt. To, co bylo značnou pohromou, poskytlo společnosti příležitost ke zlepšení manipulačních řešení a kontroly nad konečným výrobkem – cílem bylo poskytnout zákazníkům kvalitnější výrobek, který je ziskovější a výhodnější pro koncového uživatele.

Řešení

Společnost C. Steinweg Bridge vytvořila nové skladovací prostory o rozloze 60 000 m², které byly postaveny speciálně pro potřeby hnojivářského průmyslu, s menším počtem kontaktních míst, menší manipulací a nejmodernější automatizací – na rozdíl od jakéhokoli jiného skladovacího zařízení v Jihoafrické republice. Nový systém má výklopná místa mimo vlastní zařízení. Dopravní pásy pak vynášejí materiál do výšky a rovnoměrně jej rozdělují do hromad. Roger Hogg, generální ředitel společnosti C.Steinweg Bridge, vysvětluje: „Znamená to, že k vytváření zásob není zapotřebí stroj, který by materiál tlačil na hromady, jak tomu bylo dříve. Použití techniky od Nidec Control Techniques přispělo k efektivitě tohoto nového zařízení.“ 

Unidrive M400 pohání motory dopravníků, drtičů a výsypek. Tento měnič zajišťuje maximální stabilitu a řízení asynchronních motorů na všech výstupech a zlepšuje propustnost díky pokročilým algoritmům řízení motoru v otevřené smyčce. Měniče jsou dimenzovány na vysoké zatížení a jsou standardně vybaveny dvěma svorkami pro bezpečné vypnutí točivého momentu a vestavěným PLC. M701 byl použit jako řídicí jednotka PLC, která podporuje širokou škálu technologií zpětné vazby a poskytuje pokročilé řízení motoru. Pro dokonalé řízení stroje byl navíc použit automatizační modul MCi210. Tento modul provádí komplexní programy, které mohou řídit více měničů a motorů současně v sítích v reálném čase. Modul MCi210 zajišťuje vyšší výkon díky dvěma dalším ethernetovým portům s interním přepínačem, nabízí podporu standardních protokolů Ethernet a rychlejší výměnu díky paralelnímu rozhraní s procesorem měniče. 

Software Machine Control Studio společnosti Nidec Control Techniques automatizuje systém a vytváří flexibilní a intuitivní prostředí pro programování. Programovací prostředí je plně v souladu s normou IEC 61131-3, což znamená, že bylo pro místní inženýry dobře známé, a proto i snadno a rychle použitelné. 

Výhoda

„Technické prostředky od společnosti Nidec Control Techniques nám umožňují pečlivě sledovat naše dodávky a poskytují nám údaje v tunách za sekundu. Dosahujeme více tun na metr čtvereční 
než v jakémkoli jiném nám známém zařízení, přičemž větší nákladní automobily přepravují rychleji větší množství výrobku.“

 „Systém SCADA a údaje o tom, co se v zařízení děje, budou mít zásadní význam pro naše další obchodní rozhodování. Informace získané z digitalizovaného systému budou pro nás a naše zákazníky neocenitelné z hlediska nákladů a efektivity.“

Roger Hogg
Výkonný ředitel společnosti C. Steinweg Bridge

Přečtěte si celou případovou studii

Udělalo to na vás dojem? Obraťte se na nás s požadavky na automatizaci