ŘÍZENÍ SERVA VE VAKUU
Unidrive M700 provádí polohování ve vakuovém prostředí

Výzva

Největším problémem při nasazení elektrických motorů v prostředí technického vakua je zamezení možnosti vzniku koronového výboje mezi elektrickými vodiči. Při snížení tlaku vzduchu v prostředí se zředěná atmosféra snadno ionizuje a vytváří koronový výboj, který umožňuje průchod proudu mezi nechráněnými vysokonapěťovými vodiči. Jakmile výboj vznikne, dochází k erozi izolace vinutí motoru a následně ke zkratům mezi jednotlivými závity, což vede k poškození vinutí motoru a nutnosti jeho výměny.

Aby se předešlo poškození motoru a prodloužila se jeho životnost, musí být přiváděné napětí regulováno tak, aby bylo nižší než počáteční napětí korony (CIV), což je hodnota odvozená od tlaku a složení okolního vzduchu. 

Řešení

Navzdory obtížím spojeným s nasazením servosystému pro polohování licích forem ve vakuovém prostředí se to společnosti Applied Motion Systems podařilo s vysokou mírou jistoty díky flexibilitě a spolehlivosti měničů Unidrive M700 od Control Techniques. Po vypočtení maximálního napětí stejnosměrného meziobvodu 63 V, které má zabránit vzniku koronového výboje v prostředí, společnost AMS posoudila několik platforem pohonů a zjistila, že pouze společnost Control Techniques nabízí standardní měniče schopné pracovat pod tímto nestandardním napěťovým limitem.

Tyto měniče nejenže splnily nejnáročnější požadavek projektu, ale přišly s řadou dalších výhod, jako je kompatibilita s částečně upraveným servomotorem s resolverovou zpětnou vazbou, vysoce kvalitní řízení polohy, flexibilita u různých typů motorů a snadno integrovatelný „pohyb řízený PLC“. Pokud jde o jedinečné a náročné aplikace, jako jsou tyto, společnost Applied Motion Systems ví, že není třeba hledat nic jiného než Control Techniques. 

Výhoda

 „Implementace řízení polohy měniči Unidrive M700 prostřednictvím PLC třetí strany se ukázala jako efektivní, uživatelsky přívětivý proces, který vyžadoval minimální úsilí díky PLC Controlled Motion od Control Techniques.“

Carson Schlect
Systémový inženýr společnosti Applied Motion Systems, Inc.

Přečtěte si celou případovou studii

Udělalo to na vás dojem? Obraťte se na nás s požadavky na automatizaci