SI-BACnet IP
Bezproblémová integrace a maximální komfort v budovách
 • Přehled
 • Technické údaje
 • Ke stažení

Volitelný modul SI-BACnet IP poskytuje zdokonalené řízení a maximální efektivitu v automatizačních systémech a zajišťuje přesnou a koordinovanou činnost zvyšující uživatelský komfort.

Hlavní výhody

Zdokonalené řízení

Bezproblémová správa systémů měničů v rámci jednotné sítě BACnet IP, která poskytuje centralizované řízení pro optimalizovanou automatizaci budov.

Energetická účinnost

Naše zařízení využívají pokročilé funkce protokolu BACnet IP ke zvýšení energetické účinnosti a přispívají k udržitelnému a nákladově efektivnímu provozu systému správy budov.

Spolehlivost

Duální ethernetové porty a integrace plug-and-play zajišťují robustní a spolehlivou komunikaci, minimalizují prostoje a maximalizují nepřetržitost provozu.

Škálovatelnost a přizpůsobitelnost

Plánujte budoucnost s našimi škálovatelnými řešeními, která se přizpůsobí měnícím se potřebám vašeho systému automatizace budov.

Volitelný modul SI-BACnet IP umožňuje:

 • Vydávání řídicích příkazů měniči (např. Start, Stop, Chod)
 • Poskytnout měniči referenci otáček nebo točivého momentu motoru
 • Dodávání skutečné hodnoty procesu nebo žádané hodnoty procesu do PID regulátoru měniče
 • Získávání stavových informací a aktuálních hodnot z měniče
 • Monitorování a ovládání analogových a digitálních vstupů/výstupů měniče
 • Nulování poruchy měniče
 • Propojení s naším intuitivním PC nástrojem Connect pro uvedení do provozu

Kompatibilní měniče

Přehledně

Volitelný komunikační modul se dvěma porty Ethernet pro protokol

Objednací kód

82400000022600

Kompatibilní měniče

 • Commander C200, C300, C300 PM
 • Pump F600
 • HVAC H300

Podporované funkce

 • Sdílení dat: Čtení, zápis, vícenásobné čtení, vícenásobný zápis
 • Přístup k alarmu – změna hodnoty
 • Vzdálená správa zařízení s ochranou heslem
 • Synchronizace času

Soulad s normami

Protokol BACnet verze 1 revize 19

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


Videos


White Papers