Control Techniques Slaví 50 Let Inovativního Řízení Pohonů
13 ledna 2023

Začalo to v roce 1973…když se na rychle se rozvíjejícím trhu s pohony třem mužům zdálo, že se společnost, ve které pracují, nevyvíjí a neinovuje dostatečně rychle, a rozhodli se s tím něco udělat.  Zrodila se společnost KTK, pojmenovaná po svých třech zakladatelích. Trojice Ken Briggs, Trevor Wheatley a Kevin Curran založila v srdci středního Walesu vlastní společnost na výrobu frekvenčních měničů. 

Střední Wales se může zdát jako podivná volba místa pro elektrotechnický podnik, ale Newtown v Powys v té době aktivně podporoval podnikání v této oblasti, prostory byly snadno dostupné a nabízená podpora byla pro malý začínající podnik neocenitelná. Zdá se, že to byla správná volba; společnost se během 50 let mnohokrát rozšířila, ale Control Techniques zůstává svými kořeny v srdci středního Walesu.

Vizí společnosti KTK bylo poskytnout nový inovativní měnič, který by odpovídal potřebám trhu. V následujícím roce uvedli na trh tyristorový měnič KTK 415V DC, který zlepšil výkonnost, spolehlivost a energetickou účinnost při řízení motorů.

V roce 1985 firma rozšířila své prostory a přejmenovala se na společnost Control Techniques, která se těšila rychlému a ziskovému růstu a potřebovala se rozšířit, aby udržela krok s poptávkou po výrobcích. S růstem společnosti v Newtownu se rozšiřovala i její síť v celosvětovém měřítku, protože si všude vytvořila úzké vztahy se zákazníky a nutnost poskytovat jim služby na místní úrovni byla důležitou součástí obchodní strategie. Od svých prvopočátků až dodnes má společnost Control Techniques své ústředí, výrobní a výzkumné zařízení pevně usazené v Newtownu s 23 pohonářskými centry po celém světě a partnerskou sítí v 70 zemích, která slouží potřebám zákazníků.

Společnost Control Techniques si od té doby vytvořila celosvětové jméno jako průkopník v oblasti pohonů. Klíčovou roli v úspěchu a vzestupu Control Techniques v následujících letech hrálo rozpoznání tržních příležitostí a uvedení řady prvních produktů na trh.    

V roce 1982 byl vynalezen nejmenší měnič na světě a v roce 1986 byl uveden na trh Mentor, první plně digitální stejnosměrný měnič na světě. Díky vývoji Mentoru až do dnešních dnů lze Mentor považovat za nejoblíbenější stejnosměrný měnič na světě. V roce 1989 přišel na svět první praktický vektorový střídavý měnič na světě. Úkolem frekvenčního měniče Commander CD bylo řídit otáčky střídavých elektromotorů, které se používaly pro celou řadu aplikací od čerpání, míchání a pohonu dopravníků až po pohon malých obráběcích strojů a ventilátorů. V roce 1995 pak vznikl Unidrive, první skutečně univerzální střídavý frekvenční měnič na světě - jediný produkt pro všechny aplikace. Umožnil uspokojit všechny požadavky na řízení motoru v jediném kompaktním výrobku; vektorové řízení bez zpětné vazby, řízení v otevřené smyčce, vektorové řízení magnetického toku v uzavřené smyčce a vysoce výkonné bezkartáčové střídavé servo. To nás přivádí do roku 2022 s nedávným vydáním nejnovější generace měniče Commander. Univerzální mikroměnič Commander S s aplikací Marshal je prvním frekvenčním měničem, který je standardně vybaven rozhraním v mobilní aplikaci a vestavěnou technologií NFC (Near Field Communication). Aplikace Marshal přináší revoluční způsob komunikace s měničem, který zahrnuje uvedení do provozu, monitorování, diagnostiku a podporu.

Společnost Control Techniques je hrdá na své dědictví za uplynulých 50 let, kdy se díky neustálým investicím a osobnostem s inovačními schopnostmi rozrostla z pouhých tří na 1 400 zaměstnanců. Nic z toho by nebylo možné bez jedné z nejdůležitějších složek, bez lidí. Výraz „posedlost měniči“ vznikl jako důsledek cílevědomosti a odhodlání mnoha zaměstnanců, kteří prošli jejími dveřmi se znalostmi, inovacemi a vynikající inženýrskou odborností, jež přispívají ke stále rostoucímu a prosperujícímu podnikání v oblasti řízení pohonů. 

Control Techniques' 50th Anniversary Logo

So, how do we mark our 50th birthday and what will we take with us into the next half a century? 

Úspěchy společnosti Control Techniques by nebyly možné bez našich zákazníků, proto všem našim zákazníkům patří velké poděkování za jejich trvalou podporu, kterou projevují využíváním našich výrobků stále inovativnějšími způsoby. Snažíme se i nadále usilovat o dokonalost ve všem, co děláme, a pracujeme na výrobě a instalaci oceňovaných měničů, které našim zákazníkům přinášejí velký úspěch. 

Jak si tedy připomeneme naše padesáté narozeniny a co si odneseme do dalšího půlstoletí?  

Slibem, že budeme myslet ve velkém, investovat ve velkém a vytvářet další generace inovativních a průkopnických měničů po dobu nejméně dalších 50 let.  

Tento slib bude zárukou, že společnost Control Techniques bude i nadále vytvářet nové pracovní příležitosti a posílí svou schopnost uspokojovat stále rostoucí a dlouhodobou poptávku po měničích na celém světě. 

Control Techniques říká: „Dosažení padesátky je významným milníkem a je nám ctí, že se o narozeniny můžeme podělit s naší mateřskou společností Nidec, která byla rovněž založena v roce 1973. Dvě společnosti, které díky tvrdé práci a odhodlání dosáhly individuálně velkých úspěchů. To, že jsme se v roce 2017 sešli, nám umožnilo sdílet posledních pět let společného růstu, vzájemně se podpořit v některých náročných obdobích, a nakonec z nich vyjít silnější. Nemáme v plánu přestat; být skvělými inovátory a sloužit pohonářskému průmyslu je to, co umíme nejlépe, a budeme v tom pokračovat i v budoucnu. Rádi bychom popřáli všechno nejlepší všem, kteří byli součástí naší dosavadní cesty, ať už jste zákazníci, dodavatelé nebo zaměstnanci. Třikrát na zdraví! Bez vás bychom to nedokázali.“

Learn more about our 50th Anniversary