Oznámení o ochraně osobních údajů
Aktualizováno: 11 leden 2022
1. DŮLEŽITÉ INFORMACE A O NAŠÍ SPOLEČNOSTI

Společnost Control Techniques bere vaše soukromí vážně, a proto zná a dbá na to, jakým způsobem jsou používány a sdíleny vaše osobní údaje.

Cílem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů (dále „Oznámení o ochraně osobních údajů“) je poskytnout vám informace o způsobu, kterým shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, a o možnostech, které máte s ohledem na tyto údaje.

MATEŘSKÁ SPOLEČNOST

Společnost Control Techniques sestává z různých právnických osob, které společně vytvářejí skupinu Control Techniques Group, jejíž údaje je možné nalézt zde: link. Skupinu Control Techniques Group vlastní společnost Nidec Corporation of Japan. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vydává v zastoupení skupiny Control Techniques Group. Pokud tedy v tomto dokumentu používáme pojmy „Control Techniques“, „my“, „nás“ nebo „náš“, odkazujeme na příslušný podnik ze skupiny Control Techniques Group odpovědný za zpracování vašich osobních údajů. Za tento web nese odpovědnost společnost Nidec Control Techniques Ltd.

V případě jakýchkoli dotazů k tomuto oznámení o ochraně osobních údajů nás kontaktujte e-mailem na adrese privacypolicy@mail.nidec.com.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Společnost Nidec Control Techniques Ltd je registrována ve Spojeném království se sídlem na adrese The Gro, Newtown, Powys, SY16 3BE.

E-mailová adresa: privacypolicy@mail.nidec.com

Telefonní číslo: +44 01686612000

V případě jakýchkoli dotazů, nebo pokud budete potřebovat více informací o tom, jak používáme vaše osobní údaje, se na nás obraťte e-mailem na adrese privacypolicy@mail.nidec.com.

Změny oznámení o ochraně osobních údajů a vaše povinnost informovat nás o změnách

Toto oznámení o ochraně osobních údajů může být občas aktualizováno. Datum poslední revize tohoto oznámení o ochraně osobních údajů naleznete na začátku této stránky. Pokud není uvedeno jinak, jakékoli změny provedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů vstupují v účinnost okamžitě po jejich zveřejnění na této stránce.

Je důležité, aby vaše osobní údaje, které máme ve svém držení, byly přesné a aktuální. Dojde-li během vašeho vztahu s námi k jakékoli změně údajů, informujte nás o nich.

2. ÚDAJE, KTERÉ O VÁS SHROMAŽĎUJEME

Pojem osobní údaje nebo osobní informace označuje cokoli týkající se konkrétního jednotlivce, co je možné použít k jeho identifikaci. Zahrnuty nejsou údaje, které neobsahují informace o totožnosti (anonymní údaje).

Můžeme shromažďovat, používat, uchovávat a přenášet různé druhy vašich osobních údajů, které jsme rozdělili do následujících skupin:

 • Údaje o totožnosti zahrnují jméno, příjmení a název pracovního místa.
 • Kontaktní údaje zahrnují fakturační adresu, dodací adresu, e-mailovou adresu a telefonní čísla.
 • Technické údaje zahrnují adresu IP (internetový protokol), vaše přihlašovací údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma a vaši polohu, typy a verze modulů plug-in prohlížeče, operační systém a platformu a další technologie na zařízeních, která je možné použít pro přístup k tomuto webu.
 • Údaje profilu zahrnují vaše uživatelské jméno a heslo, vaše nákupy a objednávky, vaše zájmy, preference, zpětnou vazbu a odpovědi na průzkumy.
 • Údaje o používání zahrnují informace o tom, jakým způsobem používáte náš web.
 • Údaje o marketingové komunikaci zahrnují vaše preference pro příjem marketingových informací od naší společnosti.

Rovněž shromažďujeme, používáme a sdílíme agregované údaje, jako jsou statistické nebo demografické informace, a to k jakýmkoli účelům. Agregované údaje je možné získat z vašich osobních údajů, ale podle zákona se nepovažují za osobní údaje, protože přímo ani nepřímo neodhalují vaši totožnost. Můžeme například agregovat vaše údaje o používání k výpočtu procentuálního podílu uživatelů využívajících konkrétní funkci webu. Pokud však agregované údaje zkombinujeme nebo spojíme s vašimi osobními údaji tak, že vás mohou přímo či nepřímo identifikovat, nakládáme s kombinovanými údaji jako s osobními údaji v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

Neshromažďujeme žádné zvláštní kategorie vašich osobních údajů (mimo jiné informace o vaší rase nebo etnické příslušnosti, vyznání či filozofickém názoru, sexuálním životě, sexuální orientaci, politických názorech, členství v odborech, informace o vašem zdravotním stavu a genetické a biometrické údaje). Stejně tak neshromažďujeme informace o odsouzeních a trestných činech.

3. ZPŮSOB SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ke shromažďování vašich osobních údajů používáme různé metody, mimo jiné:

 • Přímý kontakt. Osobní údaje nám můžete předat vyplněním formulářů nebo prostřednictvím pošty, telefonu, e-mailu či jinak. Mezi to patří osobní údaje, které nám poskytnete, když:
  • poptáváte naše výrobky nebo služby;
  • si vytvoříte účet na našem webu;
  • se přihlásíte k odběru našich služeb nebo publikací;
  • si od nás vyžádáte marketingové informace;
  • se zúčastníte soutěže, propagační akce nebo průzkumu; nebo
  • nám poskytnete zpětnou vazbu.
 • Automatizované technologie nebo interakce. Když používáte náš web, můžeme automaticky shromažďovat technické údaje týkající se vašeho vybavení, procházení stránek a zvycích. Tyto osobní údaje shromažďujeme pomocí souborů cookie, serverových protokolů a dalších podobných technologií. Podrobné informace získáte v našich zásadách používání souborů cookie, které jsou k dispozici zde: LINK.
 • Zdroje třetích stran nebo veřejně dostupné zdroje. Vaše osobní údaje můžeme získávat od různých třetích stran nebo z veřejných zdrojů, jak je uvedeno níže:
  • Technické údaje od následujících stran:
  • (a) poskytovatelů analytických služeb, například společnosti Google, se sídlem mimo EU;
   (b) reklamních sítí, jako je Google AdWords, se sídlem mimo EU; a
   (c) poskytovatelů služeb vyhledávání.
  • Kontaktní, finanční a transakční údaje od poskytovatelů technických, platebních a dopravních služeb.
  • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje od zprostředkovatelů nebo agregátorů dat.
  • Údaje o totožnosti a kontaktní údaje z veřejně dostupných zdrojů.
4. ZPŮSOB POUŽITÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme používat pouze do míry přípustné podle zákona. Nejběžněji budeme vaše osobní údaje používat za následujících okolností:

 • V případech, kdy potřebujeme realizovat smlouvu, kterou se s vámi chystáme uzavřít, nebo kterou jsme s vámi již uzavřeli.
 • Když k tomu dáte svůj souhlas.
 • Pokud je to nutné k naplnění našich legitimních zájmů (nebo zájmů třetích stran), za předpokladu, že tyto zájmy nejsou omezeny vašimi zájmy a základními právy.
 • Jestliže jsme nuceni splnit své zákonné nebo regulační povinnosti.

Legitimní zájem je takový, kdy máme obchodní nebo komerční důvod k použití vašich osobních údajů. Avšak i v takovém případě nesmí být tento zájem v nečestném rozporu s vašimi právy a nejlepším zájmem. Pokud se odvoláme na svůj legitimní zájem, vysvětlíme vám podstatu tohoto zájmu.

Zde je přehled všech způsobů, kterými můžeme používat vaše osobní údaje, a důvodů pro jejich využití.

Účel/činnost Typ údajů Právní základ pro zpracování včetně podstaty legitimního zájmu
Vaše registrace jako nového zákazníka

(a) Údaje o totožnosti
(b) Kontaktní údaje

Uzavření smlouvy s vámi nebo subjektem, který zastupujete

Zpracování a dodání vaší objednávky včetně:

Správy plateb, poplatků a nákladů

(a) Údaje o totožnosti
(b) Kontaktní údaje
(c) Marketingové a komunikační údaje
(a) Uzavření smlouvy s vámi nebo subjektem, který zastupujete
(b) Souhlas 

Správa našeho vztahu s vámi včetně, ale není omezeno na:
a. Informování o změnách našich podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů.
b. Zlepšování zákaznického komfortu v našich aplikacích
c.Žádání o zanechání recenze nebo o vyplnění dotazníku.
d. Přijímání a zodpovídání vašich dotazů týkajících se výrobků, služeb nebo záruk.
e. Správa záruk. 
f. Žádání o poskytnutí zpětné vazby ohledně zakoupených výrobků nebo provedených služeb.

(a) Údaje o totožnosti
(b) Kontaktní údaje
(c) Údaje profilu
(d) Marketingové a komunikační údaje
(a) Realizace smlouvy s vámi
(b) Nutnost plnění zákonných požadavků
(c) Nutné na základě našich legitimních zájmů (zajištění aktualizace záznamů a zjišťování, jakým způsobem zákazníci používají naše výrobky a služby)
Použití analytických údajů ke zlepšování našeho webu, produktů a služeb, marketingu, vztahů se zákazníky a zákaznických zkušeností
(a) Technické údaje
(b) Údaje o používání
Nutné na základě našich legitimních zájmů (definování typů zákazníků pro naše produkty a služby, zajišťování aktualizace a relevantnosti našeho webu, rozvoj našeho podnikání a poskytování informací o naší marketingové strategii)
Poskytování návrhů a doporučení týkajících se našich produktů nebo služeb, o které byste mohli mít zájem

(a)Údaje o totožnosti
(b) Kontaktní údaje
(c)Údaje profilu
(d)Údaje o používání

Nutné na základě našich legitimních zájmů (vývoj našich produktů/služeb a růst našeho podnikání)

Marketing

Snažíme se vám nabízet možnosti týkající se používání určitých druhů osobních údajů, zejména z hlediska marketingu a inzerce. Zavedli jsme následující mechanismy kontroly osobních údajů: 

Naše propagační nabídky

Vaše kontaktní a technické informace a dále údaje o totožnosti a profilu můžeme používat k získání představy, co byste mohli vyžadovat nebo potřebovat, nebo co by pro vás mohlo být zajímavé. Tímto způsobem rozhodujeme, které produkty nebo služby by pro vás mohly být relevantní („marketing“).

Marketingová sdělení od nás budete přijímat, pokud jste nás požádali o informace, pokud jste si stáhli software nebo dokumentaci z našeho webu nebo jste si od nás zakoupili produkty a/nebo služby, nebo pokud jste nám poskytli informace o své osobě při vstupu do soutěže nebo registraci k propagační akci, v každém případě za předpokladu, že jste nevyjádřili výslovný nesouhlas s příjmem takových marketingových sdělení.

Vyjádření výslovného nesouhlasu

Můžete nás kdykoli požádat o ukončení zasílání marketingových sdělení přihlášením na webu a zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí příslušných políček k nastavení vašich marketingových preferencí, nebo kliknutím na odkazy pro vyjádření výslovného nesouhlasu v jakémkoli marketingovém sdělení, které vám bylo zasláno, nebo odesláním e-mailu na adresu privacypolicy@mail.nidec.com.

Vyjádříte-li výslovný nesouhlas s příjmem těchto sdělení, nebude se to vztahovat k osobním údajům, které jsme obdrželi v souvislosti s nákupem produktu/služby, registrací záruky nebo jinými transakcemi.

Soubory cookie

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítal všechny nebo některé soubory cookie nebo aby vás informoval, když web nastaví či přistupuje k souborům cookie. Pokud zakážete nebo odmítnete soubory cookie, upozorňujeme, že některé části tohoto webu mohou být nepřístupné nebo nemusí pracovat správně. Podrobnější informace o souborech cookie naleznete zde: link.

Změna účelu

Vaše osobní údaje budeme používat pouze k účelům, pro které jsme je získali, kromě případů, kdy racionálně určíme, že je potřebujeme používat k jinému účelu, a tento účel není v rozporu s původním účelem. Budete-li požadovat vysvětlení, jak je zpracování k novému účelu slučitelné s původním účelem, obraťte se e-mailem na adresu privacypolicy@mail.nidec.com.

Pokud budeme vaše osobní údaje potřebovat k nesouvisejícímu účelu, upozorníme vás a vysvětlíme právní základ, který nás k takovému použití opravňuje.

Upozorňujeme, že vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, aniž byste o tom věděli nebo s tím souhlasili, v souladu s výše uvedenými pravidly v případě, že je to požadováno nebo povoleno zákonem.

5. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A KAM ÚDAJE JDOU 

Vaše osobní údaje můžeme ukládat nebo je přenášet našim přidruženým společnostem po celém světě. V této souvislosti dodržujeme požadavky Obecného nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“).

Vaše osobní údaje můžeme také sdílet s třetími stranami a poskytovateli služeb. 

Požadujeme, aby všechny třetí strany a poskytovatelé služeb respektovali bezpečnost vašich osobních údajů a zacházeli s nimi podle zákona. Nedovolujeme třetím stranám a poskytovatelům služeb používat vaše osobní údaje k jejich vlastním účelům a umožňujeme jim tyto údaje zpracovávat pouze ke stanoveným účelům a v souladu s našimi pokyny. Pokud vaše osobní údaje přenášíme třetí straně nebo poskytovateli služeb mimo Evropský hospodářský prostor, přijímáme opatření, aby byly odpovídajícím způsobem chráněny.

6.ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ

Přijímáme odpovídající bezpečnostní opatření, aby nedošlo k náhodné ztrátě, použití nebo neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, nebo k jejich pozměnění či zveřejnění. Kromě toho omezujeme přístup k vašim osobním údajům tak, aby je měli k dispozici pouze ti zaměstnanci, zástupci, dodavatelé a další třetí strany, kteří je potřebují znát na základě obchodních potřeb. Vaše osobní údaje budou zpracovávat pouze na základě našich pokynů a podléhají utajení.

Máme zavedeny postupy k řešení jakýchkoli podezření na zneužití osobních údajů a upozorníme vás a příslušný regulační orgán v případě porušení, pokud jsme k tomu povinni podle zákona.

7.UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Jak dlouho budou používány moje osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nutnou k naplňování účelů, ke kterým jsme je získali, včetně splnění případných právních, účetních nebo ohlašovacích požadavků.

Při určování příslušné doby uchovávání osobních údajů bereme v úvahu jejich objem, povahu a citlivost, potenciální riziko jejich neoprávněného použití či zveřejnění, účely, pro které vaše osobní údaje zpracováváme a zda jsme schopni těchto účelů dosáhnout jinými prostředky, a rovněž zohledňujeme příslušné právní požadavky.

8. VAŠE ZÁKONNÁ PRÁVA

Za určitých okolností máte v rámci zákonů o ochraně údajů práva týkající se vašich osobních údajů.

Upozornění na nesprávnost osobních údajů

Máte právo na zpochybnění jakýchkoli vašich osobních údajů v našem držení, o nichž se domníváte, že jsou chybné nebo neúplné.  Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacypolicy@mail.nidec.com.

V takovém případě podnikneme přiměřené kroky k ověření přesnosti údajů a opravíme je.

Požadavek na ukončení používání osobních údajů

Máte právo vyslovit námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů, nebo nás můžete požádat o smazání, odstranění nebo ukončení používání vašich osobních údajů, pokud k tomu již z naší strany neexistuje potřeba. Toto je známo jako „právo vznést námitku“ a „právo na výmaz“, nebo jako „právo na zapomnění“.

Pro uchovávání vašich osobních údajů mohou existovat legitimní zájmy nebo právní důvody. 

Požadavek na omezení používání osobních údajů

Za určitých okolností existuje možnost, že budeme moci omezit používání vašich údajů. To znamená, že takové osobní údaje mohou být používány pouze v některých situacích, například v souvislosti s právními nároky nebo k výkonu zákonných práv. V takovém případě nebudeme používat ani sdílet vaše osobní údaje jakýmkoli jiným způsobem během doby, kdy je aktivní omezení.

O omezení zpracování vašich osobních údajů nás můžete požádat, pokud:

 • nejsou přesné;
 • jsou používány protiprávně, ale nechcete, abychom je smazali;
 • nejsou již relevantní, ale chcete, abychom si je ponechali;
 • jste nás již požádali o ukončení používání vašich osobních údajů, ale čekáte na naše vyjádření, zda je přípustné, abychom je používali i nadále.

Chcete-li omezit způsob, jakým používáme vaše osobní údaje, obraťte se na nás e-mailem na adresu privacypolicy@mail.nidec.com.

Odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud si tak přejete učinit, kontaktujte nás e-mailem na adrese privacypolicy@mail.nidec.com.

Jak si stěžovat

Pokud nejste spokojeni s tím, jak používáme vaše osobní údaje, obraťte se na nás e-mailem na adresu privacypolicy@mail.nidec.com.

Jak požádat o osobní přístup a jeho sdílení

Máte právo požádat nás o potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje týkající se vaší osoby či nikoli. Pokud takové potvrzení požadujete, obraťte se e-mailem na adresu privacypolicy@mail.nidec.com.

Máte také právo požádat nás o poskytnutí kopie všech vašich osobních údajů ve snadno použitelném formátu. Také nás můžete požádat o přenos vašich osobních údajů v takovém formátu jiným organizacím. Pokud si tak přejete učinit, obraťte se e-mailem na adresu privacypolicy@mail.nidec.com.