O společnosti Control Techniques

Nidec Control Techniques se pohybuje déle než 40 let v popředí oboru frekvenčních měničů. Naší snahou je pokrok v této technické oblasti a zaměření na zákazníka. Od vývoje výrobků v centrále naší společnosti až po 45 středisek automatizace po celém světě poskytujeme řešení, které se týká i průmyslu ve vašem regionu. Jsme zárukou vysoké výkonnosti, spolehlivosti a energetické účinnosti pro všechny aplikace.

Historie Control Techniques

Jsme společností, která vždy uspěla se svými sny. Společnost byla založena v roce 1973 ve Walesu v městě Newtown a byla pojmenována podle tří zakladatelů. Základní vizí bylo nabídnout nový frekvenční měnič dle požadavků trhu. Hned následující rok se to podařilo. Tyristorový stejnosměrný měnič KTK 415V zlepšil výkon, spolehlivost a energetickou účinnost řízení motorů.

S tím, jak jsme rostli, jsme zároveň budovali naši síť. Vytvořili jsme si úzký vztah se svými zákazníky. To vedlo k vlně inovací, do které patřil střídavý měnič Commander a stejnosměrný Mentor, vůbec první stejnosměrný digitální měnič na světě. V témže roce jsme se přejmenovali na Control Techniques.

Naše napojení na průmysl bylo těsnější, než kdy dříve. To nám pomohlo vyřešit jeden z největších problémů automatizace. Jeden programovatelný frekvenční měnič, který může pracovat v otevřené smyčce, uzavřené smyčce a se servem. První inteligentní měnič: Unidrive.

Nejenže Unidrive dokázal řídit libovolný motor, dokázal také komunikovat po široké škále průmyslových sběrnic. To poskytlo našim zákazníkům volnost pro zlepšování vlastních systémů. Vestavěná inteligence umožnila naše frekvenční měniče programovat a otevřela tím nové možnosti pro řízení.

Psal se rok 1995. V témže roce se Control Techniques stal součástí společnosti Emerson.

Naše systémy si našly své místo. Tam, kde poruchy nepřichází v úvahu, tam narazíte na naše měniče. Jeřábové systémy, výtahy, pódiová technika, OEM výrobci automatizační techniky na vysoké technické úrovni - zde všude se spoléhají na Control Techniques. Měniče Unidrive M, Digitax ST a Mentor MP jsou odpovědí průmyslu na obavu z prostojů.

Přeskočme do roku 2016 a podívejme se do japonského Kyota. Společnost Nidec Corporation, největší světový výrobce elektromotorů, viděla možnosti techniky orientované na zákazníka. Začala hovořit o začlenění výkonného řízení pohonů do svých obchodních aktivit. Pro nás to byla myšlenka dokonalé synergie.

V únoru 2017 se Control Techniques stal součástí Nidec Cororation.

Nyní jsme ve spojení s přibližně 300 společnostmi, které zaměstnávají více než 110 000 lidí, a podílíme se na operacích ve více než 40 zemích. Vizí společnosti Nidec je stát se světovou jedničkou v oblasti všeho, co se otáčí a pohybuje. Od malé přesné techniky až po největší motory; vytváříme techniku frekvenčních měničů nové generace pro propojený svět.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn More