SI-POWERLINK
  • Přehled
  • Technické údaje

Měniče rodiny Unidrive, Commander, Digitax a Pump Drive lze nyní připojit ke všem sítím POWERLINK.SI-POWERLINK

SI-POWERLINK slouží aplikacím od jednoduchých systémů s otevřenou smyčkou až po ty, které vyžadují přesné řízení pohybu.

POWERLINK je komunikační protokol založený na standardním Ethernetu a poskytuje řešení pro průmyslový Ethernet v reálném čase k uspokojení požadavků průmyslové automatizace a řízení procesů. Vysokorychlostní, deterministické doby odezvy jsou zajištěny kombinací časových úseků a dotazovacích postupů. 

POWERLINK se používá v aplikacích v průmyslových odvětvích, jako je automobilový průmysl, energetický management, strojírenství, průmyslová automatizace, železniční a námořní doprava, robotika, kamerové systémy a mnoho dalších.

SI-POWERLINK-Unidrive

Řady měničů Vysoce výkonný Všeobecné použití
Všeobecné Unidrive, Digitax
Commander, Pump Drive
Unidrive, Digitax, Commander, Pump Drive 1 1
Záloha/obnovení parametrů pomocí čipové karty
Podporováno
Maximální počet měničů v jedné síti POWERLINK
Stanoveno normou pro POWERLINK
Cyklická data (PDO) Přístup k parametrům měniče Všechny parametry měniče jsou přístupné 
Maximum mapování parametrů na PDO
32

Příklady podporovaných konfigurací:

  • 8 32bitových vstupních parametrů a 8 32bitových výstupních parametrů nebo
  • 16 16bitových vstupních parametrů a 16 16bitových výstupních parametrů nebo
  • 32 8bitových vstupních parametrů a 8 32bitových výstupních parametrů
Maximální velikost vyrovnávací paměti RPDO + TPDO, např. celkový počet bytů, které lze odeslat a přijmout 
64 bytů
Parametrická komunikace mezi moduly
Aktuálně není podporováno
N/A
Minimální doba síťového cyklu
500 μs
Minimální doba aktualizace parametrů měniče (čtení/zápis)
500 μs
20 ms
Synchronizace řídicí smyčky měniče
Podporováno N/A
necyklická data (SDO)
Přístup k parametrům měniče
Podporováno
Parametrická komunikace mezi moduly
SPodporováno N/A
Minimální doba aktualizace parametrů měniče (čtení/zápis)
10 ms 50 ms

Pokyny k objednání

Volitelný modul
Objednací kód
SI-POWERLINK 82400000021600