Digitax HD M754 MCi
Střídavý servoměnič
1.5 A – 16 A with 48 A peak
200 V 400 V | 0.25 kW - 7.5 kW
 • Přehled
 • Doplňky
 • Ke stažení

Servoměnič a řídicí jednotka v jednom

Výkonný druhý procesor MCi na desce servoměniče Digitax M754 přináší celou řadu možností pro konstrukci strojů.

Integrovaný procesor MCi vykonává komplexní programy, které mohou současně v sítích fungujících v reálném čase ovládat více měničů a motorů.

Vestavěný Ethernet využívající RTMoE (Real Time Motion over Ethernet) zajišťuje synchronizaci a komunikaci mezi měniči pomocí protokolu PTP (Precision Time Protocol) podle definice IEEE1588 V2.

Jednoduché integrace s externími součástmi, jako jsou vzdálené V/V, HMI a PLC, lze dosáhnout pomocí protokolu Modbus TCP/IP na integrovaném dvouportovém standardním ethernetovém přepínači.

Jeden servosystém pro VŠECHNY vaše automatizační potřeby

Dokonalá ŘÍDICÍ JEDNOTKA STROJE

Integrovaná řídicí jednotka stroje

Provádí aplikační programy až čtyřikrát rychleji než standardní PLC.
Může řídit více pohonů prostřednictvím sítě a zajistit tak dokonale synchronizované chování víceosého stroje.    

Machine Control Studio

Machine Control Studio (MCS) představuje flexibilní a intuitivní prostředí pro programování funkcí automatizace a řízení pohybu. Je v plném souladu s normou IEC 61131-3 a podporuje funkční blokové schéma (FBD), strukturovaný funkční diagram (SFC), příčkový diagram (LD), seznam instrukcí (IL), spojitý funkční diagram (CFC) a strukturovaný text (ST) s intuitivní funkcí IntelliSense.  

Modbus TCP/IP master

Jednoduchou integraci s externími součástmi, jako jsou vzdálené V/V, HMI a PLC, lze provést pomocí Modbus TCP/IP na integrovaném 2portovém standardním ethernetovém přepínači. 

 

Vlastnosti

Maximální výkonnost

 • 300% špičkové proudové přetížení
 • Optimalizované regulační smyčky umožňují vysoce dynamický provoz
  • 62,5μs proudová smyčka
  • 250μs polohová a otáčková smyčka
 • Spínací frekvence až 16 kHz (výchozí jmenovitá hodnota je 8 kHz)
 • Podporuje širokou škálu systémů zpětné vazby včetně EnDat 2.2, Hiperface SinCos, inkrementálně kvadraturní, SinCos, BiSS-C, SSI, resolverů a dalších
 • Tvoří maximálně funkční balíček se servomotory Unimotor hd s vysokým točivým momentem a nízkou setrvačností

RTMoE (Real-Time Motion over Ethernet) umožňuje vysokorychlostní synchronizovanou komunikaci mezi měniči

 • Synchronizace polohy, otáčkových a proudových smyček napříč pohony pomocí distribuovaného časování
 • Protokol přesné synchronizace času PTP podle definice IEEE1588 V2
 • Vysokorychlostní síťová synchronizace s odchylkou menší než 1 μs (typicky < 200 ns)

Výkonný druhý procesor MCi pro decentralizované pohybové aplikace

 • Provádí aplikační programy až čtyřikrát rychleji než standardní PLC
 • Integrace s vestavěným řídicím systémem AMC (Advanced Motion Controller) pro provádění pohybových funkcí s dobou cyklu měniče 250 μs
 • Může koordinovat více pohonů prostřednictvím sítě Ethernet a zajistit tak dokonale synchronizované chování víceosého stroje
 • Vývoj programů je rychlý a snadný díky uživatelsky přívětivému softwaru Machine Control Studio, který využívá standardní programovací jazyky podle normy IEC61131-3

Minimální velikost

 • Šířka měniče 40 mm ˜– do pouhého 1 metru šířky rozvaděče se vejde 25 měničů (každý až 16 A)  
 • Stejná úroveň úspory místa s možností úplného osamostatnění při odstranění potřeby externí řídicí jednotky
 • Měniče lze sestavit do řady vedle sebe a snížit tak výšku rozvaděče. Patentovaný způsob odvodu tepla Ultraflow™ odvádí teplo přímo mimo rozvaděč přes zadní část měniče (standardně lze odvod tepla z měniče provádět pomocí větracích otvorů na horní straně měniče).
 • Vejde se do rozvaděčů o hloubce pouhých 200 mm

Snadná instalace a nastavení

 • Instalace na lištu DIN
 • Soupravy pro snadnou víceosou instalaci
 • Jediný kabel k motoru a elektronický štítek motoru urychluje nastavení
 • Bezproblémové párování motoru a měniče se servomotory Unimotor hd
 • Snadno přístupné zásuvné konektory
 • Rychlé uvedení do provozu pomocí PC nástroje Connect a karet SD
 • Machine Control Studio poskytuje flexibilní a intuitivní prostředí pro programování funkcí automatizace a řízení pohybu
  • Programovatelné pomocí standardních jazyků IEC61131

Flexibilita

 • Dva ethernetové porty s interním přepínačem
 • Vestavěná komunikace RS485
 • Rozšiřuje možnosti připojení o 3 digitální vstupy, 1 digitální výstup a 1 digitální V/V
 • Modbus TCP/IP master (až 5 uzlů)
 • Plná programovatelnost v měniči

Vestavěná bezpečnost

 • Omezení prostojů díky bezpečnosti stroje
  - Integrované dvojité bezpečné odpojení točivého momentu
  - Splňuje SIL3 (Safety Integrity Level 3) a PLe (Performance Level e)

 

 

Děláme to rychle a snadno

  Connect - nástroj pro uvádění do provozu
Program Connect je náš nejnovější konfigurační nástroj pro uvádění měničů do provozu, optimalizaci a sledování chování měničů/systémů.
Stáhnout
machine-control-studio-icon  Machine Control Studio - programovací nástroj
Machine Control Studio, programovací nástroj společnosti Control Techniques, poskytuje flexibilní a intuitivní prostředí pro programování nových funkcí automatizace a řízení pohybu..
Stáhnout

Volitelné moduly

Moduly systémové integrace - zpětná vazba

SI-Encoder

Modul vstupního rozhraní kvadraturního enkodéru.

SI-Universal Encoder

Vstupní a výstupní ekodérové rozhraní podporující kvadraturní, SinCos, EnDat a SSI enkodéry.

System Integration Modules - Communications

SI-POWERLINK
SI-POWERLINK 
Připojuje měniče rodiny Unidrive, Commander, Digitax a Pump ke všem sítím POWERLINK. SI-POWERLINK slouží aplikacím od jednoduchých systémů s otevřenou smyčkou až po ty, které vyžadují přesné řízení pohybu. Protokol je založen na standardním Ethernetu a poskytuje řešení pro průmyslový Ethernet v reálném čase k uspokojení požadavků průmyslové automatizace a řízení procesů.

SI-Profibus Communication System Integration Modules

SI-PROFIBUS

Modul rozhraní SI-PROFIBUS umožňuje připojení řízených  zařízení. Je možné použít více modulů SI-PROFIBUS nebo kombinaci modulů SI-PROFIBUS a jiných typů volitelných modulů a přidat další funkce, jako je rozšíření V/V, funkce brány nebo další funkce PLC.

SI-Devicenet Communications System Integration Module

SI-DeviceNet

SI-DeviceNet umožňuje připojení řízeného zařízení. Pro zajištění dalších funkcí je možné použít více modulů SI-DeviceNet.

SI-CANopen Communication System Integration Module

SI-CANopen

Modul rozhraní SI-CANopen frekvenčního měniče Digitax HD podporuje různé profily a nabízí optimální flexibilitu.

SI-Ethernet Communication System Integration Module

SI-Ethernet

SI-Ethernet lze použít k zajištění vysokorychlostního přístupu k měničům, zajištění globální konektivity a integrace se síťovými technologiemi IT. 

SI-EtherCAT Communications System Integration Module

SI-EtherCAT

SI-EtherCAT umožňuje servoměniči Digitax HD připojit se a propojit se sítí EtherCAT.

SI-Profinet Communications System Integration Module 

SI-PROFINET RT

SI-PROFINET umožňuje měniči Digitax HD komunikovat a spolupracovat s PLC a sítěmi PROFINET.

SI-Interbus-communications-option-module

SI-Interbus

Moduly rozhraní Interbus.

System Integration Modules - Applications

MCi210 System Integration Module with a dual port Ethernet

MCi210

Rozšířené pokročilé ovládání stroje, poskytuje funkce MCi200 s dalšími porty a současné připojení ke 2 samostatným sítím Ethernet.

MCi200 system integration module

MCi200

Druhý procesor, který umožňuje pokročilé přizpůsobení pomocí standardních programovacích jazyků IEC61131-3.

SI-Apps Compact

Kompatibilní modul umožňuje překompilovat pro HD starší aplikační programy SyPTPro.

Moduly systémové integrace - přídavné V/V

SI-IO System Integration Module

SI-I/O

Modul rozhraní přídavných V/V umožňuje zvýšit počet vstupů a výstupů měniče. Poskytuje další: 4 digitální V/V, 3 analogové vstupy (výchozí) / digitální vstupy, 1 analogový výstup (výchozí) / digitální vstup, 2 relé.

Příslušenství 

Ovládací panely

KI Compact Display Option module for servo drive

Displej KI-Compact

Displej (standardně ve výbavě M753 a M750, volitelně u M751) zajišťuje přístup k diagnostice měniče i při absenci síťového připojení. Obsahuje 2 otočné přepínače pro hardwarové nastavení adresy uzlu pro rychlejší uvedení pohybové sítě do provozu.

KI-Compact-485-Adaptor

Adaptér KI-Compact 485

Umožňuje měniči komunikovat prostřednictvím RS485. Používá se běžně pro programování, pokud nemá měnič ovládací panel.

Remote-Keypad-RTC

Remote Keypad RTC

Tento ovládací panel s možností vzdálené montáže umožňuje flexibilní montáž na vnější stranu panelu (splňuje požadavky IP54/NEMA 12). Třířádkový vícejazyčný textový ovládací panel LCD pro rychlé nastavení a užitečnou diagnostiku. Hodiny reálného času napájené z baterie umožňují přesné časové značení událostí a usnadňují diagnostiku.

Jednotky rozhraní měniče - komunikace

control techniques usb cable

Komunikační kabel CT USB

Komunikační kabel USB umožňuje připojit měnič k počítači a používat jej s našimi nástroji pro PC*.

digitax m75c capshare servo

Digitax M75C CapShare

Kondenzátorový modul (200 V a 400 V) s tepelnou ochranou, umožňující zvýšení maximální kapacity pro ukládání energie a optimalizaci jejího efektivního využití.

Úplný výčet příslušenství naleznete v brožuře Digitax HD.

* Vyžaduje také adaptér KI-Compact-485.

Brožury


Případové studie


Technické listy


Letáky


Produktový katalog


Technická dokumentace a Software


Videos


White Papers